Cesta k ACC

Cesta k ACC

Chcete se stát profesionálním koučem a usilujete o prestižní certifikaci ACC (Associate Certified Coach) u Mezinárodní federace koučů (ICF)? Chcete se zařadit do první ligy koučů – k elitním 25 000 držitelům této certifikace ve světě? Pak zvolte komplexní kurz Cesta k ACC, který vás připraví na kariéru kouče a zároveň k úspěšnému složení certifikační zkoušky u ICF.

Termíny kurzu a ceny

O kurzu

Kurz koučinku Cesta k ACC vám poskytne kompletní vzdělání pro kariéru profesionálního kouče. Je složen ze dvou částí: začnete kurzem Professional, který ukončíte jako profesionální kouč s certifikátem akreditovaným u ICF a navážete kurzem Příprava na ACC. Ten je sestaven jako velmi intenzivní praktická příprava, během níž si prohloubíte svůj koučovací přístup, důkladně procvičíte vaše techniky Brain-Based Coachingu v různých koučovacích situacích, rozvinete své dovednosti podle kompetencí Mezinárodní federace koučů (International Coaching Federation – ICF) a splníte formální požadavky ke zkoušce.

Přínosy kurzu Cesta k ACC pro váš život

 • získáte dovednosti profesionálního kouče a know-how potřebné pro zahájení vaší soukromé praxe (na úrovni kurzu Professional),
 • získáte všechny nezbytné informace k tomu, co je zapotřebí pro certifikaci ACC,
 • budete po všech stránkách připraveni na zkoušku ACC, která vás kariérně posune a rozšíří možnosti vašeho uplatnění,
 • načerpáte inspiraci z osobních zkušeností a praxe koučů NeuroLeadership, které vám pomohou ve vaší profesní kariéře kouče,
 • získáte potenciál spolupráce a dlouhodobého uplatnění na projektech NeuroLeadership,
 • splníte požadavky na tréninkové hodiny pro získání o stupeň vyšší certifikace PCC u ICF.
Každý se u nás naučí poznat sám sebe, díky tomu pak lépe porozumí druhým a dokáže s nimi jednat smysluplně.

Co se v kurzu Cesta k ACC naučíte

Základní dovednosti

10 týdnů
 • Základní dovednosti profesionálního kouče dle kompetencí ICF.
 • Principy efektivního, vědecky podloženého koučovacího přístupu.
 • Způsoby vedení koučovaného, aby věděl, CO a JAK má dělat pro svou změnu a úspěch.
 • Provedení koučovaného k jeho cílům prostřednictvím osvědčené série 12 sezení.
 • Účinné postupy a modely k efektivnímu koučování a komunikaci.

Pokročilé dovednosti

9 týdnů
 • Nástroje a modely efektivního koučování a rozvoje koučovaného.
 • Prohloubení mistrovství všech kompetencí ICF.
 • Zvládání náročných situací v koučování.
 • Prohloubení koučovacího přístupu na úroveň, kdy koučovaný důkladně pozná sám sebe.
 • Rozvoj osobní koučovací kultury jako nedílné součásti života kouče.

Coach Business Program

8 týdnů
 • Porozumění koučovacímu podnikání.
 • Jak získávat a rozšiřovat svoji klientelu.
 • Jak oslovit budoucí klientelu.
 • Praktické techniky Brain Based Selling - obchod podle mozku.
 • Specifika spolupráce s různými segmenty klientů.

Coach Mentoring Program

14 týdnů
 • Rozvoj dovedností podle kompetencí ICF.
 • Procvičení naučených technik Brain-Based Coachingu v různých koučovacích situacích.
 • Příprava na zkoušku ACC.

Průběh kurzu Cesta k ACC a co absolvujete

Kurzy koučování NeuroLeadership jsou kombinací prezenčních workshopů a skupinových telelekcí pod vedením trenérů. Jsou vysoce praktické a zážitkové. Vše, co se učíte, si hned nacvičujete. Koncepce kurzu vás neustále udržuje v pozornosti a v interakci s ostatními účastníky v týmu. Díky tomu prožijete celý kurz aktivně a získáte skutečně praktické dovednosti.

 • 108 hodin specifického výcviku koučů
 • 9 celodenních workshopů
 • 33 interaktivních virtuálních lekcí, každá v délce 90 minut
 • 9 skupinových situačních mentorinků
 • 7 skupinových mentorinků ke kompetencím
 • 3 individuální mentorinky ke kompetencím
 • 5 hodin implementačního koučinku s certifikovaným koučem
 • 5 zpětných vazeb certifikovaných trenérů a hodnotitelů na vaše koučování (3 x nahrávka koučování + 2 x koučink s hodnotitelem)
 • 1 pro-bono klient na sérii 12 setkání
 • 1 hodina týdně praktického procvičování koučování s ostatními studenty
 • 3 hodiny týdně samostudia a e-learningu
 • příprava na závěrečnou zkoušku
 • Certifikovaný kurz koučování Cesta k ACC je akreditovaný ICF a ukončen certifikátem NLC Professional Coaching Skills.

Kolik času na učení potřebujete

41 týdnů

Trvání kurzu

9 dnů

Prezenční workshopy (dočasně online)

1,5 h týdně

Online lelekce

4 h týdně

Domácí příprava

Příprava na závěrečnou zkoušku

Detailní harmonogram

Trenéři kurzu

Kurzem Cesta k ACC vás provede osobně Vladimír Tuka společně se svými žáky. Všichni trenéři a hodnotitelé jsou absolventi kurzů NeuroLeadership s koučovací praxí více než 600 hodin.

Termíny kurzu Cesta k ACC

16. 8. 2022 - 1. 4. 2023 online Harmonogram 197 500 Kč Přihlásit
6. 10. 2022 - 1. 4. 2023 online Harmonogram 197 500 Kč -20 % 158 000 Kč Při přihlášení do 15. 8. 2022 Přihlásit

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Cenu celého kurzu nebo jeho část můžete uhradit přes portál Benefit Plus.
Platbu za kurzy není možné uhradit prostřednictvím platební brány GoPay.

Všechny typy programů

Co o nás říkají naši absolventi

Účastníci kurzu Advanced – květen 2021

Účastníci kurzu Advanced – květen 2021

Kristin LaRonca Parpel

Kristin LaRonca Parpel

manažerka a koučka

Certifikace a akreditace

ICF

Programy koučinku akreditované mezinárodně u ICF

MŠMT

Rekvalifikační program koučinku akreditovaný u MŠMT

MCC

Kurzy garantované jediným MCC – Master Certified koučem v ČR

NL

Certifikáty NeuroLeadership s mezinárodní platností u ICF

Přihlásit se do kurzu Cesta k ACC

Jak si vybrat? Potřebuji poradit