Cesta k ACC

Cesta k ACC

Chcete se stát profesionálním koučem a usilujete o prestižní certifikaci ACC (Associate Certified Coach) u Mezinárodní federace koučů (ICF)? Chcete se zařadit do první ligy koučů – k elitním 10 000 držitelům této certifikace ve světě? Pak zvolte komplexní kurz Cesta k ACC, který vás připraví na kariéru kouče a zároveň k úspěšnému složení certifikační zkoušky u ICF.

Termíny kurzu a ceny

O kurzu

Kurz Cesta k ACC vám poskytne kompletní vzdělání pro kariéru profesionálního kouče. Je složen ze dvou částí: začnete kurzem Professional, který ukončíte jako profesionální kouč s certifikátem akreditovaným u ICF a navážete kurzem Příprava na ACC. Ten je sestaven jako velmi intenzivní praktická příprava, během níž si prohloubíte svůj koučovací přístup, důkladně procvičíte vaše techniky Brain-Based Coachingu v různých koučovacích situacích, rozvinete své dovednosti podle kompetencí Mezinárodní federace koučů (International Coaching Federation – ICF) a splníte formální požadavky ke zkoušce.

Přínosy kurzu Cesta k ACC pro váš život

 • získáte dovednosti profesionálního kouče a know-how potřebné pro zahájení vaší soukromé praxe (na úrovni kurzu Professional),
 • získáte všechny nezbytné informace k tomu, co je zapotřebí pro certifikaci ACC,
 • budete po všech stránkách připraveni na zkoušku ACC, která vás kariérně posune a rozšíří možnosti vašeho uplatnění,
 • načerpáte inspiraci z osobních zkušeností a praxe koučů NeuroLeadership, které vám pomohou ve vaší profesní kariéře kouče,
 • získáte potenciál spolupráce a dlouhodobého uplatnění na projektech NeuroLeadership,
 • splníte požadavky na tréninkové hodiny pro získání o stupeň vyšší certifikace PCC u ICF.
Každý se u nás naučí poznat sám sebe, díky tomu pak lépe porozumí druhým a dokáže s nimi jednat smysluplně.

Co se v kurzu Cesta k ACC naučíte

Základní dovednosti

10 týdnů
 • Základní dovednosti profesionálního kouče dle kompetencí ICF.
 • Principy efektivního, vědecky podloženého koučovacího přístupu.
 • Způsoby vedení koučovaného, aby věděl, CO a JAK má dělat pro svou změnu a úspěch.
 • Provedení koučovaného k jeho cílům prostřednictvím osvědčené série 12 sezení.
 • Účinné postupy a modely k efektivnímu koučování a komunikaci.

Pokročilé dovednosti

9 týdnů
 • Nástroje a modely efektivního koučování a rozvoje koučovaného.
 • Prohloubení mistrovství všech kompetencí ICF.
 • Zvládání náročných situací v koučování.
 • Prohloubení koučovacího přístupu na úroveň, kdy koučovaný důkladně pozná sám sebe.
 • Rozvoj osobní koučovací kultury jako nedílné součásti života kouče.

Coach Business Program

8 týdnů
 • Porozumění koučovacímu podnikání.
 • Jak získávat a rozšiřovat svoji klientelu.
 • Jak oslovit budoucí klientelu.
 • Praktické techniky Brain Based Selling - obchod podle mozku.
 • Specifika spolupráce s různými segmenty klientů.

Coach Mentoring Program

14 týdnů
 • Rozvoj dovedností podle kompetencí ICF.
 • Procvičení naučených technik Brain-Based Coachingu v různých koučovacích situacích.
 • Příprava na zkoušku ACC.

Průběh kurzu Cesta k ACC a co absolvujete

Kurzy koučování NeuroLeadership jsou kombinací prezenčních workshopů a skupinových telelekcí pod vedením trenérů. Jsou vysoce praktické a zážitkové. Vše, co se učíte, si hned nacvičujete. Koncepce kurzu vás neustále udržuje v pozornosti a v interakci s ostatními účastníky v týmu. Díky tomu prožijete celý kurz aktivně a získáte skutečně praktické dovednosti.

 • 108 hodin specifického výcviku koučů
 • 9 celodenních workshopů
 • 33 interaktivních virtuálních lekcí, každá v délce 90 minut
 • 9 skupinových situačních mentorinků
 • 7 skupinových mentorinků ke kompetencím
 • 3 individuální mentorinky ke kompetencím
 • 5 hodin implementačního koučinku s certifikovaným koučem
 • 5 zpětných vazeb certifikovaných trenérů a hodnotitelů na vaše koučování (3 x nahrávka koučování + 2 x koučink s hodnotitelem)
 • 1 pro-bono klient na sérii 12 setkání
 • 1 hodina týdně praktického procvičování koučování s ostatními studenty
 • 3 hodiny týdně samostudia a e-learningu
 • příprava na závěrečnou zkoušku
 • Kurz Cesta k ACC je akreditovaný ICF a ukončen certifikátem NLC Professional Coaching Skills.

Kolik času na učení potřebujete

41 týdnů

Trvání kurzu

9 dnů

Prezenční workshopy (dočasně online)

1,5 h týdně

Online lelekce

4 h týdně

Domácí příprava

Příprava na závěrečnou zkoušku

Detailní harmonogram

Trenéři kurzu

Kurzem Cesta k ACC vás provede osobně Vladimír Tuka společně se svými žáky. Všichni trenéři a hodnotitelé jsou absolventi kurzů NeuroLeadership s koučovací praxí více než 600 hodin.

Termíny kurzu Cesta k ACC

19. 8. 2021 - 29. 1. 2022 online Harmonogram 179 900 Kč -20 % 143 920 Kč Při přihlášení do 19. 7. 2021 Přihlásit
29. 9. 2021 - 30. 4. 2022 online Harmonogram 179 900 Kč -20 % 143 920 Kč Při přihlášení do 29. 8. 2021 Přihlásit
4. 11. 2021 - 8. 6. 2022 online Harmonogram 179 900 Kč -20 % 143 920 Kč Při přihlášení do 4. 10. 2021 Přihlásit

Ceny jsou bez DPH. Neplátcům přispíváme 10% z této daně na úhradu DPH.
Jsme součástí programu Benefit Plus. Platbu za kurzy není možné uhradit prostřednictvím platební brány.

Všechny typy programů

Co o nás říkají naši absolventi

Kristin LaRonca Parpel

Kristin LaRonca Parpel

manažerka a koučka

Ing. PhD. Ivana Kniežová

Ing. PhD. Ivana Kniežová

Certifikace a akreditace

ICF

Programy koučinku akreditované mezinárodně u ICF

MŠMT

Rekvalifikační program koučinku akreditovaný u MŠMT

MCC

Kurzy garantované jediným MCC – Master Certified koučem v ČR

NL

Certifikáty NeuroLeadership s mezinárodní platností u ICF

Přihlásit se do kurzu Cesta k ACC

Jak si vybrat? Potřebuji poradit