Chcete se naučit koučovat? Zažijte ukázku našeho stylu. Setkání s Master koučem.  
  • CZ

Srovnání programů

Akreditace a certifikace Kouč Basic Professional Cesta k ACC
Akreditace* MŠMT ICF ICF
Certifikát Osvědčení o rekvalifikaci NeuroLeadership Coaching Skills Certificate NeuroLeadership Professional Skills Certificate
Kouč
Akreditace* MŠMT
Certifikát Osvědčení o rekvalifikaci
57.500 Kč *
Basic
Akreditace* ICF
Certifikát NeuroLeadership Coaching Skills Certificate
62.500 Kč *
Professional
Akreditace* ICF
Certifikát NeuroLeadership Professional Skills Certificate
128.500 Kč *
Cesta k ACC
Akreditace*
Certifikát
157.500 Kč
Časový rozsah programu Kouč Basic Professional Cesta k ACC
Počet telelekcí (90 min. virtuální, distanční učení) – kumulativně 8 8 14 14
Počet dní workshopů (prezenční učení) – kumulativně 5 5 10 10
Počet hodin specifického tréninku koučů (ACSTH ICF)* – kumulativně 0 48 125,5 125,5
Počet skupinových situační mentorinků (90 min) – kumulativně 0 1 7 – 9 15 – 17
Klient (koučovaný) od NeuroLeadership – kumulativně 0 0 1 1
Počet 60 min. sezení s certifikovaným koučem NL – kumulativně 0 0 5 5
Počet hodin mentorinku pro certifikaci ICF 0 0 0 10
Celková doba programu 9 týdnů 10 týdnů 19 týdnů individuálně
Kouč
Počet telelekcí (90 min. virtuální, distanční učení) – kumulativně 8
Počet dní workshopů (prezenční učení) – kumulativně 5
Počet hodin specifického tréninku koučů (ACSTH ICF)* – kumulativně 0
Počet skupinových situační mentorinků (90 min) – kumulativně 0
Klient (koučovaný) od NeuroLeadership – kumulativně 0
Počet 60 min. sezení s certifikovaným koučem NL – kumulativně 0
Počet hodin mentorinku pro certifikaci ICF 0
Celková doba programu 9 týdnů
57.500 Kč *
Basic
Počet telelekcí (90 min. virtuální, distanční učení) – kumulativně 8
Počet dní workshopů (prezenční učení) – kumulativně 5
Počet hodin specifického tréninku koučů (ACSTH ICF)* – kumulativně 48
Počet skupinových situační mentorinků (90 min) – kumulativně 1
Klient (koučovaný) od NeuroLeadership – kumulativně 0
Počet 60 min. sezení s certifikovaným koučem NL – kumulativně 0
Počet hodin mentorinku pro certifikaci ICF 0
Celková doba programu 10 týdnů
62.500 Kč *
Professional
Počet telelekcí (90 min. virtuální, distanční učení) – kumulativně 14
Počet dní workshopů (prezenční učení) – kumulativně 10
Počet hodin specifického tréninku koučů (ACSTH ICF)* – kumulativně 125,5
Počet skupinových situační mentorinků (90 min) – kumulativně 7 – 9
Klient (koučovaný) od NeuroLeadership – kumulativně 1
Počet 60 min. sezení s certifikovaným koučem NL – kumulativně 5
Počet hodin mentorinku pro certifikaci ICF 0
Celková doba programu 19 týdnů
128.500 Kč *
Cesta k ACC
Počet telelekcí (90 min. virtuální, distanční učení) – kumulativně 14
Počet dní workshopů (prezenční učení) – kumulativně 10
Počet hodin specifického tréninku koučů (ACSTH ICF)* – kumulativně 125,5
Počet skupinových situační mentorinků (90 min) – kumulativně 15 – 17
Klient (koučovaný) od NeuroLeadership – kumulativně 1
Počet 60 min. sezení s certifikovaným koučem NL – kumulativně 5
Počet hodin mentorinku pro certifikaci ICF 10
Celková doba programu individuálně
157.500 Kč
Obsah – učíte se Kouč Basic Professional Cesta k ACC
Teoretické základy brain-based koučinku, kompetence ICF Fajfka Fajfka Fajfka Fajfka
Koučovací dovednosti a základní nástroje kouče Fajfka Fajfka Fajfka Fajfka
Koučovací rozhovor a modely FLOW, REVIEW Fajfka Fajfka Fajfka Fajfka
Zpětná vazba v koučování, oceňování a povzbuzování Fajfka Fajfka Fajfka Fajfka
Koučovací přítomnost a dlouhodobá spolupráce s koučovaným Fajfka Fajfka Fajfka Fajfka
Využití neurovědy v brain-based koučinku Křížek Křížek Fajfka Fajfka
Specifické koučování a emoční aspekty Křížek Křížek Fajfka Fajfka
Profesionální podnikatelská koučovací praxe a nástroje Křížek Křížek Fajfka Fajfka
Mentorink ke kompetencím ICF (10 povinných hodin ICF) Křížek Křížek Křížek Fajfka
Kouč
Teoretické základy brain-based koučinku, kompetence ICF Fajfka
Koučovací dovednosti a základní nástroje kouče Fajfka
Koučovací rozhovor a modely FLOW, REVIEW Fajfka
Zpětná vazba v koučování, oceňování a povzbuzování Fajfka
Koučovací přítomnost a dlouhodobá spolupráce s koučovaným Fajfka
Využití neurovědy v brain-based koučinku Křížek
Specifické koučování a emoční aspekty Křížek
Profesionální podnikatelská koučovací praxe a nástroje Křížek
Mentorink ke kompetencím ICF (10 povinných hodin ICF) Křížek
57.500 Kč *
Basic
Teoretické základy brain-based koučinku, kompetence ICF Fajfka
Koučovací dovednosti a základní nástroje kouče Fajfka
Koučovací rozhovor a modely FLOW, REVIEW Fajfka
Zpětná vazba v koučování, oceňování a povzbuzování Fajfka
Koučovací přítomnost a dlouhodobá spolupráce s koučovaným Fajfka
Využití neurovědy v brain-based koučinku Křížek
Specifické koučování a emoční aspekty Křížek
Profesionální podnikatelská koučovací praxe a nástroje Křížek
Mentorink ke kompetencím ICF (10 povinných hodin ICF) Křížek
62.500 Kč *
Professional
Teoretické základy brain-based koučinku, kompetence ICF Fajfka
Koučovací dovednosti a základní nástroje kouče Fajfka
Koučovací rozhovor a modely FLOW, REVIEW Fajfka
Zpětná vazba v koučování, oceňování a povzbuzování Fajfka
Koučovací přítomnost a dlouhodobá spolupráce s koučovaným Fajfka
Využití neurovědy v brain-based koučinku Fajfka
Specifické koučování a emoční aspekty Fajfka
Profesionální podnikatelská koučovací praxe a nástroje Fajfka
Mentorink ke kompetencím ICF (10 povinných hodin ICF) Křížek
128.500 Kč *
Cesta k ACC
Teoretické základy brain-based koučinku, kompetence ICF Fajfka
Koučovací dovednosti a základní nástroje kouče Fajfka
Koučovací rozhovor a modely FLOW, REVIEW Fajfka
Zpětná vazba v koučování, oceňování a povzbuzování Fajfka
Koučovací přítomnost a dlouhodobá spolupráce s koučovaným Fajfka
Využití neurovědy v brain-based koučinku Fajfka
Specifické koučování a emoční aspekty Fajfka
Profesionální podnikatelská koučovací praxe a nástroje Fajfka
Mentorink ke kompetencím ICF (10 povinných hodin ICF) Fajfka
157.500 Kč
Praktické procvičování Kouč Basic Professional Cesta k ACC
Ukázky trenérů, procvičování a individuální studium Fajfka Fajfka Fajfka Fajfka
Koučování alespoň dvou vlastních koučovaných (povinné) Křížek Fajfka Fajfka Fajfka
Praktické procvičování nástrojů Křížek Křížek Fajfka Fajfka
Kouč
Ukázky trenérů, procvičování a individuální studium Fajfka
Koučování alespoň dvou vlastních koučovaných (povinné) Křížek
Praktické procvičování nástrojů Křížek
57.500 Kč *
Basic
Ukázky trenérů, procvičování a individuální studium Fajfka
Koučování alespoň dvou vlastních koučovaných (povinné) Fajfka
Praktické procvičování nástrojů Křížek
62.500 Kč *
Professional
Ukázky trenérů, procvičování a individuální studium Fajfka
Koučování alespoň dvou vlastních koučovaných (povinné) Fajfka
Praktické procvičování nástrojů Fajfka
128.500 Kč *
Cesta k ACC
Ukázky trenérů, procvičování a individuální studium Fajfka
Koučování alespoň dvou vlastních koučovaných (povinné) Fajfka
Praktické procvičování nástrojů Fajfka
157.500 Kč
Hodnocení a zkoušky Kouč Basic Professional Cesta k ACC
Závěrečný on-line test a praktická ústní zkouška Fajfka Fajfka Fajfka Fajfka
Hodnocení a zpětná vazba k nahrávce koučování (dle ICF) Křížek 1x 2x 2x
Hodnocení úrovně plnění kompetencí ICF na živo Křížek 1x 2x 2x
Cena 57.500 Kč * 62.500 Kč * 128.500 Kč * 157.500 Kč
Kouč
Závěrečný on-line test a praktická ústní zkouška Fajfka
Hodnocení a zpětná vazba k nahrávce koučování (dle ICF) Křížek
Hodnocení úrovně plnění kompetencí ICF na živo Křížek
57.500 Kč *
Basic
Závěrečný on-line test a praktická ústní zkouška Fajfka
Hodnocení a zpětná vazba k nahrávce koučování (dle ICF) 1x
Hodnocení úrovně plnění kompetencí ICF na živo 1x
62.500 Kč *
Professional
Závěrečný on-line test a praktická ústní zkouška Fajfka
Hodnocení a zpětná vazba k nahrávce koučování (dle ICF) 2x
Hodnocení úrovně plnění kompetencí ICF na živo 2x
128.500 Kč *
Cesta k ACC
Závěrečný on-line test a praktická ústní zkouška Fajfka
Hodnocení a zpětná vazba k nahrávce koučování (dle ICF) 2x
Hodnocení úrovně plnění kompetencí ICF na živo 2x
157.500 Kč

* k ceně se připočítává DPH

* ACSTH ICF = Approved Coach Specific Training Hours by International Coach Federation (specifické hodiny kouče schválené mezinárodní federací koučů)
MŠMT = ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ICF = mezinárodní federace koučů

Vybrat program