Brain-Based Conversation Essentials

Brain-Based Conversation Essentials: Umění efektivní komunikace

Komunikace je dovednost, bez které se v každodenním životě neobejdeme. Je to prostředek, pomocí kterého dnes a denně vyjednáváme dohody, uzavíráme obchody, budujeme mezilidské vztahy a vyjadřujeme naše potřeby doma, v práci anebo třeba na úřadě. Chcete-li vést s lidmi kolem sebe kvalitní a smysluplné rozhovory, být schopni prosadit své záměry a nápady a zároveň vědět, jak řešit složité situace, nestačí jen umět mluvit a slyšet, co vám ostatní říkají. Zapotřebí je několik dalších dovedností včetně porozumění toho, jak funguje lidská mysl a jak ji v komunikaci efektivně využít. Chcete vědět, jak na to? Přihlaste se praktický workshop, kde se naučíte nezbytné techniky postavené na Brain-Based Coachingu, které kombinují znalosti o mozku s moderními nástroji pro vedení efektivních rozhovorů.

Přihlásit se

Každý z nás jsme jedinečný a máme svůj vlastní unikátní pohled na svět. Vše, co vnímáme a jak na to reagujeme, je tedy výrazně ovlivněno nejen našimi zkušenostmi nebo zážitky, ale i nastavením v mozku. Rozdílného a velmi individuálního vnímání světa si ale v našem jednání s lidmi často nejsme vědomi, což vnáší do mezilidské komunikace neshody, nepochopení a vzájemné nedorozumění.

Chceme-li ale cokoli udělat jinak nebo chtějí-li to po nás ostatní vyvolává to v naší mysli stres, nejistotu a obavy. Náš mozek zkrátka nemá změny rád a má tendenci jim odolávat. Něco změnit nebo se něco nového naučit znamená pro náš mozek velké úsilí a také velkou spotřebu energie, což způsobuje, že se raději drží starých vzorců chování a myšlení, které jsou pro něj pohodlné a bezpečné, i když nám třeba příliš neprospívají. Pro náš mozek je to ale mnohem jednodušší, než se naučit nové způsoby komunikace nebo zlepšit své mezilidské vztahy.

Klíčovým faktorem pro vedení kvalitní komunikace a budování mezilidských vztahů je porozumět tomu, co váš protějšek říká, a zároveň dokázat zaměřit pozornost na jeho potřeby i emoce. Porozumění a empatie jsou ale jen jedna část celé skládačky. Chcete-li vytvářet dobré podmínky pro vedení rozhovorů a řešení konfliktů či složitých situací, je také potřeba vzbuzovat u druhých důvěru, podporovat otevřenost a udržovat si respektující a nehodnotící přístup.

S vědomím toho, že každý z nás je unikátní a že neurodiverzita a rozdílné vnímání světa kolem nás je přirozenou a důležitou součástí lidského života, snáze pochopíte, jak lidský mozek funguje a co potřebuje k tomu, aby mohl uskutečnit změnu a naučit se nové dovednosti. Jakmile začnete využívat znalostí o mozku a toho, jak je praktikovat v jednání se svým okolím, otevřou se vám nové způsoby myšlení i chování a rozšíří se vaše možnosti v mezilidské komunikaci. A právě to se můžete naučit v tomto praktickém workshopu.

Co vám workshop přinese?

 • Dozvíte se, jak náš mozek funguje a jak reaguje v mezilidské komunikaci;
 • Prohloubíte si dovednost AKTIVNÍHO NASLOUCHÁNÍ, které vám výrazně pomůže zlepšit vzájemné porozumění;
 • Zjistíte, jak budovat větší důvěru, otevřenost a bezpečné prostředí v průběhu rozhovoru;
 • Naučíte se, jak co nejlépe využívat KOGNITIVNÍ KAPACITU mozku, aby jakákoli změna nebyla vysilující a extrémně náročná
 • Ukážeme vám, jak efektivně motivovat ostatní, aby se jim dařilo plnit své cíle a závazky;
 • Budete přesně vědět, jak pracovat s POZORNOSTÍ a jak ji udržet v pozitivních emocích namísto v těch negativních;
 • Veškeré nástroje a techniky si okamžitě vyzkoušíte v průběhu workshopu, abyste měli jistotu a věděli, jak se nimi pracovat v praxi.

Pro koho je workshop vhodný?

 • Pro jednotlivce, kteří se chtějí zlepšit v každodenní komunikaci a vedení rozhovorů v osobním i pracovním životě
 • Pro osoby pracující ve vzdělávání, službách nebo v obchodě, kteří se chtějí naučit více porozumět svým klientům (nebo studentům) a chtějí lépe pochopit jejich potřeby
 • Pro leadery, podnikatele nebo manažery, kteří se chtějí zlepšit ve vedení rozhovorů se svými spolupracovníky a vést je tak k samostatnému a odpovědnému plnění svých rolí a zvládání úkolů
 • Pro personalisty, kteří se starají o rozvoj a posilování lidských stránek svých zaměstnanců

Přihlaste se a naučte se využívat svůj mozek naplno!

Po vyplnění online přihlášky níže budete přesměrování na platební bránu k uhrazení kurzu. Máte-li jakékoli dotazy napište nám na info@neuroleadership.cz.

Průvodce workshopem

Naučte se využívat mozek pro růst sebe i svého okolí.

Přehled aktuálních workshopů

Přihlaste se

Tato událost se bohužel již konala. Můžete si ale vybrat jinou z našeho kalendáře.

Zobrazit kalendář
Jak si vybrat? Potřebuji poradit