Co nám krize ukázala a jak to můžeme využít k návratu do lepšího normálu?

  • Jaké zkušenosti, které jsme získali v uplynulém roce, vytvářejí vhodné předpoklady pro návrat k lepšímu normálu?
  • Co je vlastně lepší normál? Jak ho definují neurovědci a odborníci na leadership prostřednictvím regenerativního přístupu k lidem?
  • Jak vytvářet psychologického bezpečí, které podmiňuje kreativitu a inovativnosti lidí?

Mohlo by vás zajímat…