Série NL Poolu koučů: #01 Kouč jako partner leadera při zvládání aktuálních výzev

Rychlost, hloubka a komplexnost změn nás vrhá do turbulencí a zahlcuje naše mozky. Od leaderů se očekává, že dokáží adekvátně nastavit firmu a její manažery na novou, měnící se realitu. Že určí směr a způsob, jakým firma zvládne výzvy a plně využije příležitostí, které se nabízejí. Každý krok je ale potřeba promyslet, zamyslet se nad svou vizí a provázat ji s vizí společnosti. V takové zátěži je cenné obrátit se na někoho, s kým můžu sdílet své nápady, komu můžu důvěřovat a s kým vše do detailu promyslím. Takovou užitečnou osobou může být kouč.

Mohlo by vás zajímat…