Z manažera leaderem. A kdo je to leader?

  • Jak vést své spolupracovníky tak, aby samostatně, kreativně a odpovědně plnili své role.
  • Co udělat pro to, aby u vás nevázla komunikace s podřízenými, kolegy nebo vedením.
  • Seznámíte se s vědecky podloženými fakty o fungování lidského mozku, jeho možnostech, omezeních a potřebách.

Mohlo by vás zajímat…