Výzva „Za lepší normál“ odstartovala. Pomáhejte s námi!

14. 12. 2020

První programy s účastníky výzvy „Za lepší normál pandemii navzdory“ začaly. Další termíny se rychle blíží, a tak se i vy můžete již brzy přidat a pomáhat s námi. Z ceny vybraných programů Školy koučinku vám odpustíme 30 %, a navíc získáte možnost absolvovat pro bono koučink s certifikovanými trenéry. Více se dozvíte v rozhovoru se zakladatelem společnosti NeuroLeadership s. r. o.  Dr. Vladimírem Tukou, MCC, který je zároveň iniciátorem výzvy.

Vláďo, řeknete nám, jak výzva vznikla a co je jejím smyslem?

V tak náročném období, jaké nyní vlivem pandemie a epidemiologických opatření prožíváme, je přirozené pomáhat. Právě koučink je při zvládání složitých situací velmi účinnou oporou, a tak jsme přemýšleli, jak se zapojit. Abychom v těžkých časech byli užiteční co nejvíce lidem, rozhodli jsme se na podpořit ty, kteří s námi budou koučinkem pomáhat dál. 

Naším cílem je tedy přispět k rozvoji alespoň 60 lidí, kteří budou díky koučovacím dovednostem prospěšní svému okolí. Máme více než 12letou praxi s výchovou koučů a zlepšováním koučovacích dovedností napříč profesemi. Naše programy absolvovalo více než 1000 koučů a nemenší počet manažerů. Jsem tedy přesvědčený, že v této oblasti můžeme skutečně přispět.

V čem spočívá podpora ze strany společnosti NeuroLeadership?

Rozhodli jsme se zpřístupnit zájemcům vybrané programy z naší Školy koučinku. Pokud se zapojí do výzvy, odpustíme jim 30 % z ceníkové ceny. Za neplátce DPH navíc uhradíme 10 % této daně.  Jde konkrétně o programy BASIC, ADVANCED, PROFESSIONAL a CESTA K ACC, které startují ve třech termínech. První začal 18. 11., další budou následovat 14. 1. a 16. 2. 2021. Programy jsme vybírali tak, aby pokryly různé vstupní úrovně koučovacích dovedností. Pomáhat koučinkem tak může opravdu každý, kdo o to má zájem.

Kromě finanční podpory chceme přispět i naším osobním zapojením. Proto umožníme 60 účastníkům (vždy pěti v každém z výše uvedených programů) absolvovat pět pro bono hodin koučinku s certifikovanými kouči. V jejich rámci se můžeme zaměřit právě na specifika koučinku klientů v náročné situaci, ale i na cokoliv dalšího, co bude pro účastníky programu přínosné. Sám poskytnu pro bono koučink těm, kdo v rámci výzvy absolvují programy Professional a Cesta k ACC. Půjde celkem o 150 hodin, na které se moc těším. 

Komu je výzva určena a co účastníkům přinese?

Obecně se týká všech, kteří chtějí využít účinnou a na poznatcích neurovědy založenou metodu Brain-Based Coaching ke zvládnutí současné situace a pro přípravu na lepší budoucnost – svou i svého okolí. Mnozí z nás pod vlivem aktuálního dění řeší, co bude dál, kam po pandemii směřovat svou kariéru, kde hledat smysl života. Krize je zkrátka zároveň příležitostí pro přípravu na nový, lepší normál. Ne všichni ale ví, jak s ní naložit a pracovat. Právě pro ně může být koučink oporou, která jim pomůže náročné období zvládnout. Účastníci výzvy by měli být schopni jim ji poskytnout.

Výzvě jsme interně dali podtitul Přispět a uspět. Záleží nám totiž na tom, aby byla prospěšná nejen těm, kterým naši absolventi pomohou, ale i samotným účastníkům výzvy. 

Programy i výzva jsou určené širokému spektru lidí. Kromě zájemců o dráhu profesionálního kouče k nim patří manažeři, na něž je nyní kladen velký tlak. Musí zajistit fungování týmu a obstát v čase změn a nejistot, a to zejména při vedení týmu na dálku. Přitom leckdy obhajují ve firmě vlastní pozici v době úspor. V tom všem jim zlepšení komunikačních a koučovacích dovedností může být velmi užitečné. Tím spíše, že se dlouhodobě zabýváme využitím poznatků o fungování mozku nejen v koučinku, ale i v leadershipu.

V programech často vídáme i zástupce dalších profesí, například HR manažery, konzultanty, podnikatele z nejrůznějších oborů. Zapojit se může každý, kdo chce pracovat na svém rozvoji a pomoci tím sobě i ostatním. 

Co účastníky v rámci výzvy čeká?

Absolvují program v běžném rozsahu. Po něm pak poskytnou svou koučovací podporu lidem ze svého okolí, ať už jde o pracovní nebo soukromé prostředí. Rozsah záleží na nich samotných. Budou nás však o svém působení a jeho výsledcích průběžně informovat a my se pak rádi podělíme o jejich úspěchy s veřejností – samozřejmě se zachováním diskrétnosti, která je nedílnou součástí našeho oboru.

Kde a jak se přihlásit?

Stačí podat přihlášku do vybraného programu Školy koučinku a do kolonky Vzkaz uvést „Výzva za lepší normál“. Následně zájemcům zašleme k vyplnění elektronickou žádost s podrobnějšími podmínkami výzvy. 

Připomněl byste nám ještě ve stručnosti, v čem spočívá metoda Brain-Based Coaching, na níž jsou programy založeny?

Jedná se o vědecky podloženou metodu koučování, které naplňuje celosvětově uznávané principy, normy a standardy definované Mezinárodní federací koučů (ICF). Vědecký základ metody zvyšuje nejen její účinnost, ale i uchopitelnost. V praxi jde o uplatnění poznatků o fungování mozku při koučování a mezilidské interakci. Absolventi programů získají nejen mnoho nových vědomostí, ale osvojí si řadu účinných technik, které uplatní jak v pracovním, tak svém osobním životě.  

Přehled programů NeuroLeadership Školy koučinku i další informace najdete na https://www.neuroleadership.cz/skola-koucinku/

https://www.youtube.com/watch?v=GPjMzcB9LJ8&t=

Mohlo by vás zajímat…