Executive Coaching

Přinášíme do firem vertikální koučink zaměřený na rozvoj vedoucích pracovníků, manažerů a top managementu. Tato metoda se zaměřuje na prohloubení osobního a profesního růstu manžerů, aby mohli lépe plnit své role a dosahovat firemních cílů.

Vertikální koučování se zabývá celkovým rozvojem osobnosti, hodnot a myšlení jednotlivce ve vedení. Pomáhá manažerům zvyšovat povědomí o sobě samých, posilovat jejich schopnosti rozhodování, komunikace a leadershipu a rozvíjet jejich strategické myšlení.

Cílem vertikálního koučování je posunout manažery na vyšší úroveň v jejich osobním i profesním rozvoji, aby se stali úspěšnějšími lídry ve svém oboru a větším přínosem firmě, ve které působí.

certifikovaný kurz koučování

Kariéra

Pomáháme manažerům a leaderům, kteří jsou nově ve svých rolích, potřebují lépe delegovat úkoly nebo najít nový směr pro svůj kariérní rozvoj. Získáte od nás individuální podporu prostřednictvím koučování, lépe porozumíte vlastním reakcím, se orientovat ve složitých situacích a dosáhnete dlouhodobých business cílů.

ukázka tréninku koučinku

Osobní rozvoj

Podporujeme manažery a jejich schopnost zvládat změny, efektivně řešit náročné situace a dosahovat osobního i profesního růstu. Získáte od nás individuální koučování, lépe poznáte sami sebe, posílíte emocionální stabilitu a budete efektivně řešit konfliktní situace.

ukázka tréninku koučinku

Koučování vrcholových manažerů

Podporujeme top manažery v jejich klíčových rolích a pomáháme jim se strategickým rozhodováním, proměnami v organizaci nebo zaváděním inovací. Získáte od nás individuální podporu skrze koučování, mentorink či odborné poradenství. Lépe porozumíte souvislostem, efektivně vyřešíte komplexní problémy a dosáhnete svých business cílů.

Co můžete očekávat od práce na firemním leadershipu

Sebeuvědomění a efektivita vedení

Prozkoumáte své silné a slabé stránky, čímž pochopíte svůj styl vedení a zvýšíte produktivitu vašeho týmu. Díky individuálnímu koučování si vytvoříte strategie, jak lépe motivovat své podřízené, efektivněji komunikovat a vést tým k dosažení společných cílů.

Zvládnutí náročných situací a změn

Úspěšně se postavte výzvám, kterým čelíte v dnešním rychle se měnícím pracovním a podnikatelském prostředí. Koučink vám poskytne prostor pro zkoumání různých přístupů k řešení problémů a rozvoj dovedností potřebných k úspěšnému navigování ve změnách.

Posílení strategického myšlení

Podívejte se na vaši firemní strategii a cíle z širší perspektivy a rozhodujte s ohledem na dlouhodobé důsledky a plánujte budoucí kroky účinněji. Budete lépe předvídat a reagovat na změny v konkurenčním prostředí.

Rozvoj komunikačních dovedností

Zlepšete své komunikační dovednosti a pracujte s týmem efektivněji, snižte konflikty a posilte důvěru mezi členy týmu. Koučink vás podporuje v rozvoji dovedností, které jsou klíčové pro vyšší produktivitu a úspěšné vedení.

Posun na vyšší úroveň v osobním a profesním rozvoji

Naučte se schopnosti reflexe, poznejte sami sebe a rozvíjejte nové dovednosti. Staňte se lepším leaderem, který je schopen dosahovat vyšších výsledků a motivovat své týmy k dosažení společné vize.

Individuální a flexibilní přístup

Koučink přizpůsobíme vašim specifickým požadavkům, situaci a cílům. Individualizace programu zaručí maximální užitek a efektivitu, přinese měřitelné výsledky a posílí vaši konkurenceschopnost.

Individualizované programy vycházejí z potřeb a požadavků konkrétního top manažera a jeho týmu, což do značné míry ovlivňuje rozsah, obsah i délku programu a kvalifikaci kouče. Kalkulaci vám rádi připravíme na základě konzultace. Už na ni se vztahuje dohoda o mlčenlivosti. Na naši diskrétnost se můžete zcela spolehnout.

Hledáte kvalitní programy leadershipu pro vaše manažery?

Rezervujte si s námi online konzultaci, kde odpovíme na vaše otázky a pomůžeme vám zjistit, jaké přínosy mohou mít koučovací dovednosti na váš osobní i pracovní život nebo firmu.

Jak probíhá spolupráce?

"

Title

01 Mar, 2023

L

Nastavení cílů:

Spolupráci tvoří různé formy koučinku od krátkých konzultací po individuální sezení trvající 3 až 4 hodiny. Dlouhodobé koučování nastavujeme s ohledem na vaše potřeby a cíle. Obvykle trvá 3 až 12 měsíců a zahrnuje pravidelná individuální setkání s koučem.

Title

01 Mar, 2023

L

Okamžité výsledky:

Díky osvědčeným metodám horizontálního i vertikálního koučování se první úspěchy dostavují téměř ihned. Tyto metody využívají poznatky moderní neurovědy.

Title

01 Mar, 2023

L

Individualizovaný obsah:

Obsah a průběh programu jsou přizpůsobeny vašim konkrétním potřebám a situaci, kterou řešíte. Rozvoj je integrován přímo do vašich pracovních aktivit a zaměřuje se na dosažení stanovených výsledků.

Title

01 Mar, 2023

L

Flexibilní podpora:

Kromě pravidelných setkání s koučem jsou k dispozici také ad hoc konzultace a telefonické rozhovory, které vám poskytnou podporu v případě náročných situací.

Title

01 Mar, 2023

L

Měření pokroku:

Průběžně sledujeme a vyhodnocujeme vaše úspěchy a pokrok směrem k dosažení stanovených cílů. Měření je prováděno způsobem, který předem společně určíme.

Co říkají naši absolventi?

Našimi kurzy prošlo již více než 1000 koučů a manažerů. Přečtěte si, co o našem vzdělávání říkají.

Protože jsem si s týmem NeuroLeadership během dvou let prošel už více programů, mohu hodnotit a posoudit, že za celou dobu spolupráce nenastal moment, kdy bych pochyboval o správnosti a jasnosti výkladu daného tématu, ať už se jednalo o podložené znalosti o mozku díky neurovědě, mnohaletým osobním zkušenostem lektorů nebo vlastnímu osvojování si metod brain-based koučování a aplikování jej v praxi. Co mě nejvíce na kurzech překvapilo, bylo právě plynulé sloučení teorie a praxe, protože o tom všechny programy jsou, o skutečném a efektivním využití v pracovním a běžném životě. Po absolvování závěrečného workshopu kurzu online formou, ze které jsem měl obavy, jak se sníží kvalita obsahu a hodnota učení, můžu s čistým svědomím tvrdit, že NL je na českém trhu první a poslední společnost, se kterou chci i nadále spolupracovat a učit se od ní, abych se posunul dál jako člověk i jako profesionální kouč.

Jiří Bradáč, ACC

kouč

Se skvělými trenéry NeuroLeadership jsem absolvovala program koučinku, Nástroje kouče a Program mentoringu koučů jako přípravu k mezinárodní certifikaci ACC. Záhy jsem zde absolvovala také všechny tréninky, které společnost nabízí. Tréninky u NeuroLedership jsou základem mého úspěšného profesního působení a práce s desítkami klientů na všech úrovních poradenství. U žádné jiné školy jsem se nesetkala s takou profesionalitou, přesností a spolehlivostí. Zde platí termíny, materiály jsou vždy dodávány včas, logistika je dokonale zorganizována a účastníci tréninků se mohou plně soustředit na svůj rozvoj. Kvalitu klientských podkladů a podkladů k sezením pro kouče, které jsou součástí školení, oceňují denně při své práci. Pomáhají mi držet si efektivní strukturu sezení a soustředit se na klienta a na obsah rozhovorů.

Zora Inka Grohoľová, ACC

Kurz Neuroleadership jsem si moc užila. Každá změna je sice velkou výzvou, ale vyplatilo se, výsledky jsou vidět hned. Získala jsem skvělý nástroj k osobnímu růstu, můžu rozvíjet lidi kolem sebe a v práci mi pomáhá při leadershipu či jen pouhé komunikaci s okolím. Na kurzu panuje skvělá atmosféra a každý má prostor k vyjádření svých myšlenek. Kurz má zároveň perfektně postavenou strukturu a jeho dynamika udržuje pozornost po celou dobu. Kdo má přirozenou schopnost empatie, osvojí si základy koučování už v základním kurzu. Je opravdu skvěle veden – všechno jsme hned zkoušeli prakticky, a tím jsme si dovednosti postupně zapamatovávali již v průběhu kurzu. Odnesla jsem si něco, co předčilo má očekávání. Koučování teď dennodenně využívám, takže můžu jen doporučit.

Kateřina Lubasová

Zjistit více

Zanechte nám svůj e-mail a my se vám ozveme s podrobnějšími informacemi o tom, které programy by pro vaši firmu mohly být vhodné.

loading...