Firemní koučování

Rozvoj seniorních a top manažerů

k naplnění záměrů a cílů vaší firmy

Role seniorních a top manažerů nabývá na významu. Udávají směr a vytvářejí podmínky pro zvládání současných výzev i dlouhodobý růst.

Abychom vám pomohli zajistit jejich adekvátní rozvoj, připravili jsme koncept firemního koučování NeuroLeadership. Účinně propojuje potřeby manažerů se záměry celé firmy a kombinuje přednosti koučinku s a rozvojových programů s jasnou strukturou a přínosy. Jde o komplexní službu, a tak se postaráme o vše od identifikace rozvojových potřeb po měření výsledků.

Komplexní rozvojový program

Pomůžeme vám s identifikací rozvojových potřeb, vytvoříme návrh programu na míru a předvybereme vám nejvhodnější kouče. Postaráme se o hladký a efektivní průběh i měření výsledků.

Převezmeme na sebe velkou část zodpovědnosti, vám přenecháme plnou kontrolu.

Měřitelné výsledky

Náklady na rozvoj top manažerů mohou být skvělou investicí. Stačí si správně nastavit kritéria hodnocení a důsledně posuzovat jak dosažené výsledky, tak i dlouhodobé přínosy.

To vše spolu s vámi zajistíme. Změříme například vnímaný dopad, vliv na business nebo návratnost investice.

Praktické využití

Vědět ne vždy znamená dělat. Teoretické znalosti manažerů bývají rozsáhlé, ne vždy je však skutečně uplatňují.

V našich programech si díky metodám a modelům založeným na poznatcích o fungování mozku osvojí užitečné návyky i znalosti, které se naučí využívat ve své každodenní činnosti.

h

Certifikovaní koučové

V rozvoji vaše top manažery podpoří pečlivě vybraní externí koučové, kteří jsou držiteli mezinárodní certifikace na úrovni ACC a výše. Dobře znají firemní prostředí a většina z nich má vlastní zkušenost s vyšší manažerskou pozicí. Dokážou tak být koučem a současně poradcem, mentorem i učitelem.

Garantem je první český Master Certified Coach Dr. Vladimír Tuka.
Je autorem celého konceptu a osobně vybírá všechny kouče pro působení ve firmách, jehož je sám aktivní součástí.

Individualizované programy

Najdete u nás nový formát kombinující výhody uceleného rozvojového programu a individuálního koučinku. V praxi to znamená, že znáte základní strukturu a obsah programu, stejně jako očekávané výsledky a navrhovaný postup i nástroje, které vedou k jejich dosažení. To vše přizpůsobíme potřebám konkrétního top manažera nebo týmu a situacím, které řeší.

Executive Coaching

Koučování manažerů je klíčovým nástrojem pro rozvoj firemní kultury a vytváření silného leadershipu.

Pomáhá manažerům lépe porozumět svým rolím a odpovědnostem, což vede k lepšímu řízení týmu a dosahování společných cílů. Díky koučování se zvyšuje motivace zaměstnanců, zlepšuje se jejich výkonnost a rozvíjí se jejich potenciál. To všechno má přímý pozitivní dopad na výsledky firmy a posiluje její konkurenceschopnost na trhu.

Individualizované koučovací programy jsou pro vás to pravé, když hledáte způsob, jak rozvíjet schopnosti leadershipu pro manažery ve firmě nebo potřebujete nezávislého a důvěryhodného partnera, který vám pomůže najít odpovědi na vaše nejtěžší otázky ve vrcholovém řízení firmy.

Leadership development

Leadership development za účasti stakeholderů je strategický přístup k rozvoji lídrů, přinášející zásadní výhody firmě i jednotlivým leaderům.

Tento proces zahrnuje aktivní zapojení klíčových zainteresovaných stran z různých úrovní a oblastí organizace, jako jsou nadřízení, podřízení, kolegové a zákazníci. Účast stakeholderů může zahrnovat poskytování zpětné vazby, mentoring, poradenství a podporu, což umožňuje leaderům získat komplexní perspektivu na svůj rozvoj a růst.

Díky participaci stakeholderů se leadeři mohou lépe orientovat ve svých silných stránkách a oblastech, které potřebují zdokonalit, a zároveň identifikovat klíčové dovednosti a schopnosti nezbytné pro úspěch ve své roli. Tento přístup k rozvoji leadershipu posiluje důvěru, otevírá komunikační kanály a podporuje spolupráci v organizaci. Díky tomu mohou lídři lépe porozumět strategickým cílům organizace a efektivněji je přenášet na svůj tým, což vede k vyšší angažovanosti, inovaci a výkonnosti týmu a celé firmy.

High Value Creating Teams

Týmové koučování a facilitace týmových jednání představují klíčové nástroje pro posílení výkonnosti a efektivity týmů v firemním prostředí.

Týmové koučování pomáhá týmům dosáhnout lepší komunikace, spolupráce a vzájemného porozumění. Kouč pracuje s týmem na rozvoji jeho schopnosti řešit problémy, plánovat a dosahovat společných cílů. Facilitace týmových jednání zase poskytuje strukturovaný rámec pro produktivní a efektivní spolupráci v rámci týmu. Facilitátor usměrňuje diskuse, pomáhá identifikovat a řešit problémy a usnadňuje dosahování rozhodnutí.

Společně tyto přístupy podporují týmy v jejich úsilí zlepšit výkonnost, produktivitu a pracovní atmosféru. Posilují týmové dovednosti, důvěru a zapojení členů týmu a pomáhají týmům dosahovat svých cílů efektivněji a s větším úspěchem.

Certifikace a akreditace

Level 1 akreditace instituce NeuroLeadrship u ICF

ICF

Mezinárodně akreditovaná instituce u ICF.

Level 1 akreditace instituce NeuroLeadrship u ICF

MCC

Kurzy garantované prvním MCC Master Certified koučem v ČR.

Level 1 akreditace instituce NeuroLeadrship u ICF

Neuroleadership

Certifikáty Neuroleadership s mezinárodní platností u ICF.

Propracovanou, ucelenou a detailně navrženou službu

Najdete u nás vše pod jednou střechou – od identifikace potřeb, přes tvorbu adekvátního programu, nabídku vhodných koučů, až po měření výsledků a přínosů programu (all-in-one).

Spolehlivého partnera pro účinný individuální rozvoj seniorních a top manažerů

Díky našim zkušenostem, zázemí i personálním kapacitám si můžete být jisti, že společně dosáhneme stanovených cílů.

Nový formát individualizovaných programů

Rozvoji dává jasný rámec, a tak přesně víte, co očekávat. Zároveň poskytuje velký prostor pro osobní přístup a rozvoj na míru.

 

Rozvoj založený na ověřených metodách

Brain-Based Coaching a Neuroleadership které poznatky moderní neurovědy aplikují v oblasti koučinku a leadershipu.

 

Trvalou pozitivní změnu

Nové znalosti a dovednosti manažeři okamžitě uplatní při řešení konkrétních situací, výzev a projektů. Dosáhnou i trvalé příznivé změny myšlení, přístupu i chování.

 

Stálý přehled a kontrolu nad realizací programů

Prostřednictvím hodnotících zpráv, setkávání se sponzory a přehledného online portálu budete mít stále po ruce základní informace o průběhu i dosažených výsledcích.

Provedeme vás celým procesem. Pomůžeme vám s identifikací rozvojových potřeb, přizpůsobíme program na míru, společně vybereme vhodného kouče a nastavíme způsob hodnocení výsledků

kouč zaměstnání

Zjistěte, jak funguje firemní koučování v praxi a jak může být prospěšné právě vaší firmě

Rezervujte si s námi online konzultaci, kde odpovíme na vaše otázky a pomůžeme vám zjistit, jaké přínosy mohou mít koučovací dovednosti na váš osobní i pracovní život nebo firmu.

Pro koho jsou naše programy vhodné?

Naše firemní programy jsou individuálně navrhovány tak, aby byly maximálně prospěšné široké škále firem a organizací, bez ohledu na velikost vaší firmy nebo odvětví, ve kterém působíte.

Velké korporátní firmy mohou využít naše programy k posílení vedení a rozvoji talentů na všech úrovních organizace, zatímco menší firmy a startupy získají cenné znalosti, dovednosti a nástroje potřebné k budování udržitelného růstu, úspěšného řízení a vybudování firemní kultury, která přitahuje a udržuje talentované zaměstnance.

Co říkají naši absolventi?

Našimi kurzy prošlo více než 1000 koučů a manažerů. Přečtěte si, co o našem vzdělávání říkají.

Protože jsem si s týmem NeuroLeadership během dvou let prošel už více programů, mohu hodnotit a posoudit, že za celou dobu spolupráce nenastal moment, kdy bych pochyboval o správnosti a jasnosti výkladu daného tématu, ať už se jednalo o podložené znalosti o mozku díky neurovědě, mnohaletým osobním zkušenostem lektorů nebo vlastnímu osvojování si metod brain-based koučování a aplikování jej v praxi. Co mě nejvíce na kurzech překvapilo, bylo právě plynulé sloučení teorie a praxe, protože o tom všechny programy jsou, o skutečném a efektivním využití v pracovním a běžném životě. Po absolvování závěrečného workshopu kurzu online formou, ze které jsem měl obavy, jak se sníží kvalita obsahu a hodnota učení, můžu s čistým svědomím tvrdit, že NL je na českém trhu první a poslední společnost, se kterou chci i nadále spolupracovat a učit se od ní, abych se posunul dál jako člověk i jako profesionální kouč.

Jiří Bradáč, ACC

kouč

Se skvělými trenéry NeuroLeadership jsem absolvovala program koučinku, Nástroje kouče a Program mentoringu koučů jako přípravu k mezinárodní certifikaci ACC. Záhy jsem zde absolvovala také všechny tréninky, které společnost nabízí. Tréninky u NeuroLedership jsou základem mého úspěšného profesního působení a práce s desítkami klientů na všech úrovních poradenství. U žádné jiné školy jsem se nesetkala s takou profesionalitou, přesností a spolehlivostí. Zde platí termíny, materiály jsou vždy dodávány včas, logistika je dokonale zorganizována a účastníci tréninků se mohou plně soustředit na svůj rozvoj. Kvalitu klientských podkladů a podkladů k sezením pro kouče, které jsou součástí školení, oceňují denně při své práci. Pomáhají mi držet si efektivní strukturu sezení a soustředit se na klienta a na obsah rozhovorů.

Zora Inka Grohoľová, ACC

Kurz Neuroleadership jsem si moc užila. Každá změna je sice velkou výzvou, ale vyplatilo se, výsledky jsou vidět hned. Získala jsem skvělý nástroj k osobnímu růstu, můžu rozvíjet lidi kolem sebe a v práci mi pomáhá při leadershipu či jen pouhé komunikaci s okolím. Na kurzu panuje skvělá atmosféra a každý má prostor k vyjádření svých myšlenek. Kurz má zároveň perfektně postavenou strukturu a jeho dynamika udržuje pozornost po celou dobu. Kdo má přirozenou schopnost empatie, osvojí si základy koučování už v základním kurzu. Je opravdu skvěle veden – všechno jsme hned zkoušeli prakticky, a tím jsme si dovednosti postupně zapamatovávali již v průběhu kurzu. Odnesla jsem si něco, co předčilo má očekávání. Koučování teď dennodenně využívám, takže můžu jen doporučit.

Kateřina Lubasová

Zjistit více

Zanechte nám svůj e-mail a my se vám ozveme s podrobnějšími informacemi o tom, které programy by pro vaši firmu mohly být vhodné.