Koučování týmů a facilitace týmových jednání

Chcete-li posílit výkonnost a efektivitu svého týmu, máme pro vás připravené individuální programy. Dosáhněte těch nejlepších výsledků v oblasti zlepšení komunikace, posílení týmové spolupráce, nebo lépe vysvětlete cíle a hodnoty firmy. Naše programy pomohou vám, vašim týmům i celé organizaci.

certifikovaný kurz koučování

Týmové koučování

Zlepšete spolupráci, udejte jasný směr a podpořte individuální rozvoj členů týmu.

Spolupracujeme s vámi a vaším týmem na posílení vztahů, zvýšení angažovanosti a dosažení společných cílů.

Během programu využíváme poznatky z neurovědy a osvědčené koučovací metody.

ukázka tréninku koučinku

Facilitace týmových jednání

Najděte cestu k efektivnějšímu jednání a rozhodování vašeho týmu. Nestranný odborník vytvoří prostředí podporující otevřenou komunikaci, kreativitu a rozhodování založené na faktech.

Facilitátor vám pomůže udržet jednání ve věcné rovině a dosáhnout konstruktivního řešení vašich výzev.

Co firmě týmové programy přináší?

Porozumění týmové dynamice

Pochopte, co se v týmu děje a jak ho vést k efektivitě.

Ujasněte si širší souvislosti a lépe pracujte s posláním, formulujte společné cíle a využijte diverzitu pro zvýšení týmové inteligence.

Podpora spolupráce a produktivity

Praktické uplatnění modelu SCARF podpoří spolupráci, kreativitu i produktivitu týmu.

Posílením rozvojového nastavení mysli zlepšíte jeho schopnost učit se a zvládat změny.

Růst a rozvoj týmu

Zjistěte, jak se trvale učit a rozvíjet jako celek a jak může tým klást vysoké nároky na rozvoj členů.

Kouč dokáže v týmu podnítit tvůrčí dialog, který je nezbytný pro inovace a růst výkonnosti.

w

Efektivní a věcná jednání

Kouč-facilitátor převezme odpovědnost za pravidla porady a vede ji k stanovenému cíli.

Díky jeho úsilí se diskuse vede v úrovni prospěchu celého týmu a firmy. Ujasníte si role a budete schopni efektivně pracovat, dosahovat výsledků a budovat důvěru v týmu.

R

Psychologické bezpečí a řešení konfliktů

V nastolené bezpečné a tvůrčí atmosféře se do diskuze zapojí všichni členové týmu.

Kouč vám pomůže najít společnou řeč i při řešení náročných situací a složitějších problémů, čímž přispěje k přínosnějším a věcnějším poradám pro další rozvoj týmu.

Praktická integrace do pracovního procesu

Kouč společně s týmem pracuje na konkrétních situacích a výzvách, což posiluje schopnost rychle reagovat na nové požadavky a dosahovat cílů.

Okamžitě budete aplikovat nové znalosti a dovednosti.

Individualizované programy vycházejí z potřeb a požadavků konkrétního top manažera a jeho týmu, což do značné míry ovlivňuje rozsah, obsah i délku programu a kvalifikaci kouče. Kalkulaci vám rádi připravíme na základě konzultace. Už na ni se vztahuje dohoda o mlčenlivosti. Na naši diskrétnost se můžete zcela spolehnout.

Hledáte kvalitní programy leadershipu pro vaše manažery?

Rezervujte si s námi online konzultaci, kde odpovíme na vaše otázky a pomůžeme vám zjistit, jaké přínosy mohou mít koučovací dovednosti na váš osobní i pracovní život nebo firmu.

Jak probíhá spolupráce?

"

Title

01 Mar, 2023

L

Úvodní setkání:

Na začátku programu probíhá úvodní setkání, kde se se sponzorem, vedením týmu nebo oprávněnými zástupci společnosti vyjasní záměr a potřeby. Toto setkání slouží k porozumění rozvojových potřeb a specifikaci výsledků, ke kterým má spolupráce s koučem nebo facilitátorem přispět.

Title

01 Mar, 2023

L

Plán práce:

Zástupci NeuroLeadership poté vypracují a předloží program či plán práce ke schválení, abyste měli přesnou představu o průběhu a přínosu spolupráce.

Title

01 Mar, 2023

L

Průběžná podpora:

Během programu je kladen důraz na pravidelná setkání a podporu rozvoje týmu. Kouč nebo facilitátor pravidelně komunikuje s celým týmem a v případě potřeby také individuálně pracuje s leaderem nebo dalšími členy týmu. Dohodnuté úkoly jsou integrovány do běžných pracovních povinností týmu.

Title

01 Mar, 2023

L

Hodnocení a korekce:

Průběžné hodnocení a posouzení výsledků spolupráce je klíčové, aby se mohly případně korigovat směr nebo okolnosti spolupráce.

Title

01 Mar, 2023

L

Závěrečné měření výsledků:

Na závěr programu se provádí předem domluvené měření výsledků. Všechny programy jsou navrženy a přizpůsobeny vašim individuálním potřebám. To ovlivňuje rozsah, obsah i délku programu a kvalifikaci kouče nebo facilitátora. Na základě konzultace je možné zpracovat kalkulaci cenového rozpočtu, přičemž na naši diskrétnost se můžete zcela spolehnout.

Co říkají naši absolventi?

Našimi kurzy prošlo již více než 1000 koučů a manažerů. Přečtěte si, co o našem vzdělávání říkají.

Protože jsem si s týmem NeuroLeadership během dvou let prošel už více programů, mohu hodnotit a posoudit, že za celou dobu spolupráce nenastal moment, kdy bych pochyboval o správnosti a jasnosti výkladu daného tématu, ať už se jednalo o podložené znalosti o mozku díky neurovědě, mnohaletým osobním zkušenostem lektorů nebo vlastnímu osvojování si metod brain-based koučování a aplikování jej v praxi. Co mě nejvíce na kurzech překvapilo, bylo právě plynulé sloučení teorie a praxe, protože o tom všechny programy jsou, o skutečném a efektivním využití v pracovním a běžném životě. Po absolvování závěrečného workshopu kurzu online formou, ze které jsem měl obavy, jak se sníží kvalita obsahu a hodnota učení, můžu s čistým svědomím tvrdit, že NL je na českém trhu první a poslední společnost, se kterou chci i nadále spolupracovat a učit se od ní, abych se posunul dál jako člověk i jako profesionální kouč.

Jiří Bradáč, ACC

kouč

Se skvělými trenéry NeuroLeadership jsem absolvovala program koučinku, Nástroje kouče a Program mentoringu koučů jako přípravu k mezinárodní certifikaci ACC. Záhy jsem zde absolvovala také všechny tréninky, které společnost nabízí. Tréninky u NeuroLedership jsou základem mého úspěšného profesního působení a práce s desítkami klientů na všech úrovních poradenství. U žádné jiné školy jsem se nesetkala s takou profesionalitou, přesností a spolehlivostí. Zde platí termíny, materiály jsou vždy dodávány včas, logistika je dokonale zorganizována a účastníci tréninků se mohou plně soustředit na svůj rozvoj. Kvalitu klientských podkladů a podkladů k sezením pro kouče, které jsou součástí školení, oceňují denně při své práci. Pomáhají mi držet si efektivní strukturu sezení a soustředit se na klienta a na obsah rozhovorů.

Zora Inka Grohoľová, ACC

Kurz Neuroleadership jsem si moc užila. Každá změna je sice velkou výzvou, ale vyplatilo se, výsledky jsou vidět hned. Získala jsem skvělý nástroj k osobnímu růstu, můžu rozvíjet lidi kolem sebe a v práci mi pomáhá při leadershipu či jen pouhé komunikaci s okolím. Na kurzu panuje skvělá atmosféra a každý má prostor k vyjádření svých myšlenek. Kurz má zároveň perfektně postavenou strukturu a jeho dynamika udržuje pozornost po celou dobu. Kdo má přirozenou schopnost empatie, osvojí si základy koučování už v základním kurzu. Je opravdu skvěle veden – všechno jsme hned zkoušeli prakticky, a tím jsme si dovednosti postupně zapamatovávali již v průběhu kurzu. Odnesla jsem si něco, co předčilo má očekávání. Koučování teď dennodenně využívám, takže můžu jen doporučit.

Kateřina Lubasová

Zjistit více

Zanechte nám svůj e-mail a my se vám ozveme s podrobnějšími informacemi o tom, které programy by pro vaši firmu mohly být vhodné.