Rozvoj leadershipu

Pro růst firmy je klíčové mít úspěšné a efektivní vedení, které dokáže inspirovat a vést tým k dosažení společných cílů.

Pod vedením specializovaného kouče se seniorní a top manažeři zaměří na rozvoj a zdokonalení svého jedinečného leadershipu. Doplní své návyky o nové přínosné postupy. Zároveň budou pracovat na odstranění či utlumení nevhodného zažitého jednání. Součástí programu je i zapojení spolupracovníků, které si manažer potřebuje získat pro naplňování poslání, záměrů a cílů týmu i celé firmy.

 

certifikovaný kurz koučování

Pozitivní změna leadershipu je efektivní pouze tehdy, pokud ji tak vnímají lidé z okolí leadera. Proto je aktivně zapojujeme do programu i hodnocení výsledků.

Během behaviorálního koučovacího programu projdete náročným, ale velmi efektivním procesem koučování za účasti stakeholderů. Zároveň si vybudujete návyky potřebné pro další rozvoj osobního stylu leadershipu a koučování sebe samého i členů svého týmu. Další zdokonalování leadershipu pak zvládnete bez nutnosti mít kouče.

Tento silný systém zvyšuje firemní výkonnost a vede k pozitivním změnám firemní kultury.

Co firmě rozvoj leadershipu přináší?

Efektivní ovlivňování

Úspěšně motivujte a veďte svůj tým směrem k dosažení společných cílů.

Identifikujte klíčové faktory, které ovlivňují chování vašich kolegů, a vhodně na ně reagujte s cílem podpořit jejich osobní růst a výkonnost.

Zpětná vazba pro růst

Poskytujte konstruktivní zpětnou vazbu, která podpoří rozvoj vašich kolegů a povede k jejich zdokonalení v rámci pracovních procesů.

Identifikujte silné stránky členů svého týmu a podpořte jejich další rozvojový potenciál.

Posilování důvěry

Budujte důvěru a loajalitu ve vašem týmu prostřednictvím transparentní komunikace a korektního jednání.

Delegujte úkoly a odpovědnosti s důvěrou ve schopnosti svých kolegů a lépe rozložte pracovní zátěž a dosáhněte výsledků.

Empatická komunikace

Rozvíjejte svoji empatii a porozumění a lépe pochopte potřeby a perspektivy vašich kolegů.

Vytvořte prostředí otevřeného dialogu a respektujte rozmanitost názorů, posilte týmovou kulturu a zvyšte produktivitu práce.

Strategické řízení změn

Řiďte změny v prostředí vaší organizace a adaptujte se na nové výzvy a příležitosti.

Efektivně komunikujte cíle a přínosy změn a aktivně zapojte svůj tým do procesu změny s cílem minimalizovat negativní dopady a maximalizovat přínosy pro organizaci.

/

Zvýšení zapojení a výkonnosti týmu

Vytvořte prostředí, které podporuje zapojení a angažovanost členů týmu a motivuje je k dosahování cílů.

Naučte se aktivně podporovat a uznávat individuální úspěch členů týmu a posilte jejich pocit sounáležitosti a loajality k organizaci.

Individualizované programy vycházejí z potřeb a požadavků konkrétního top manažera a jeho týmu, což do značné míry ovlivňuje rozsah, obsah i délku programu a kvalifikaci kouče. Kalkulaci vám rádi připravíme na základě konzultace. Už na ni se vztahuje dohoda o mlčenlivosti. Na naši diskrétnost se můžete zcela spolehnout.

Hledáte kvalitní programy leadershipu pro vaše manažery?

Rezervujte si s námi online konzultaci, kde odpovíme na vaše otázky a pomůžeme vám zjistit, jaké přínosy mohou mít koučovací dovednosti na váš osobní i pracovní život nebo firmu.

Jak probíhá spolupráce?

"

Title

01 Mar, 2023

L

Nastavení programu:

Během první fáze spolupráce zmapujeme vaše současné leadershipové dovednosti a identifikujeme oblasti pro další rozvoj. Společně určíme priority a cíle, na které se zaměříme. Individualizovaný program nastavujeme zpravidla na období 6 až 18 měsíců.

Title

01 Mar, 2023

L

Zapojení stakeholderů:

Vybereme klíčové osoby ve vašem prostředí, které mají největší vliv na váš leadership. Tyto osoby budou poskytovat zpětnou vazbu a doporučení, které podpoří váš další rozvoj.

Title

01 Mar, 2023

L

Osvědčené nástroje a metody:

V programu využíváme širokou škálu osvědčených nástrojů a metod, jako je mentorink, denní otázky a modely SEEDS. Tím poskytujeme komplexní podporu vašemu růstu.

Title

01 Mar, 2023

L

Průběžná podpora:

S použitím metod horizontálního a vertikálního koučování vám poskytujeme pružnou podporu při řešení aktuálních výzev a situací, které v průběhu programu vzniknou.

Title

01 Mar, 2023

L

Hodnocení a měření pokroku:

V průběhu programu a na jeho konci hodnotíme dosažený pokrok pomocí online anket a trojstranných sezení se sponzorem. Tím zajišťujeme sledování a zhodnocení vašeho rozvoje.

Title

01 Mar, 2023

L

Postupné osvojení nových dovedností:

Program vám pomáhá postupně rozvíjet nové dovednosti a strategie, které potřebujete k efektivnímu vedení svého týmu. Tento proces vás posílí a umožní vám samostatně vést svůj další rozvoj.

Co říkají naši absolventi?

Našimi kurzy prošlo již více než 1000 koučů a manažerů. Přečtěte si, co o našem vzdělávání říkají.

Protože jsem si s týmem NeuroLeadership během dvou let prošel už více programů, mohu hodnotit a posoudit, že za celou dobu spolupráce nenastal moment, kdy bych pochyboval o správnosti a jasnosti výkladu daného tématu, ať už se jednalo o podložené znalosti o mozku díky neurovědě, mnohaletým osobním zkušenostem lektorů nebo vlastnímu osvojování si metod brain-based koučování a aplikování jej v praxi. Co mě nejvíce na kurzech překvapilo, bylo právě plynulé sloučení teorie a praxe, protože o tom všechny programy jsou, o skutečném a efektivním využití v pracovním a běžném životě. Po absolvování závěrečného workshopu kurzu online formou, ze které jsem měl obavy, jak se sníží kvalita obsahu a hodnota učení, můžu s čistým svědomím tvrdit, že NL je na českém trhu první a poslední společnost, se kterou chci i nadále spolupracovat a učit se od ní, abych se posunul dál jako člověk i jako profesionální kouč.

Jiří Bradáč, ACC

kouč

Se skvělými trenéry NeuroLeadership jsem absolvovala program koučinku, Nástroje kouče a Program mentoringu koučů jako přípravu k mezinárodní certifikaci ACC. Záhy jsem zde absolvovala také všechny tréninky, které společnost nabízí. Tréninky u NeuroLedership jsou základem mého úspěšného profesního působení a práce s desítkami klientů na všech úrovních poradenství. U žádné jiné školy jsem se nesetkala s takou profesionalitou, přesností a spolehlivostí. Zde platí termíny, materiály jsou vždy dodávány včas, logistika je dokonale zorganizována a účastníci tréninků se mohou plně soustředit na svůj rozvoj. Kvalitu klientských podkladů a podkladů k sezením pro kouče, které jsou součástí školení, oceňují denně při své práci. Pomáhají mi držet si efektivní strukturu sezení a soustředit se na klienta a na obsah rozhovorů.

Zora Inka Grohoľová, ACC

Kurz Neuroleadership jsem si moc užila. Každá změna je sice velkou výzvou, ale vyplatilo se, výsledky jsou vidět hned. Získala jsem skvělý nástroj k osobnímu růstu, můžu rozvíjet lidi kolem sebe a v práci mi pomáhá při leadershipu či jen pouhé komunikaci s okolím. Na kurzu panuje skvělá atmosféra a každý má prostor k vyjádření svých myšlenek. Kurz má zároveň perfektně postavenou strukturu a jeho dynamika udržuje pozornost po celou dobu. Kdo má přirozenou schopnost empatie, osvojí si základy koučování už v základním kurzu. Je opravdu skvěle veden – všechno jsme hned zkoušeli prakticky, a tím jsme si dovednosti postupně zapamatovávali již v průběhu kurzu. Odnesla jsem si něco, co předčilo má očekávání. Koučování teď dennodenně využívám, takže můžu jen doporučit.

Kateřina Lubasová

Zjistit více

Zanechte nám svůj e-mail a my se vám ozveme s podrobnějšími informacemi o tom, které programy by pro vaši firmu mohly být vhodné.