Život po karanténě? Poradíme, jak zvládnout, že už není, co býval.

Život po karanténě? Poradíme, jak zvládnout, že už není, co býval.

Snad každý se těšil, až skončí přísná pravidla plošné karantény a život bude zase takový jako dřív. Jenže ani po rozvolnění se návrat k normálu nekoná. K přetrvávajícím preventivním opatřením se přidávají dopady nepříznivé ekonomické situace a je jasné, že řadu z nás čekají změny v osobním i profesním životě. S využitím poznatků moderní neurovědy o procesech probíhajících v našem mozku jsme pro vás připravili pár užitečných rad, jak život po karanténě zvládnout, i když začátky budou náročnější, než mnozí čekali.

Jak už možná víte, třeba z předchozích článků, hlavním úkolem mozku je chránit nás před hrozbami a směřovat k naplnění základních potřeb – jak fyziologických, tak sociologických, které jsou pro mozek stejně důležité. Pokud není kterákoliv z těchto potřeb, aktuálně například jistota, naplňována, mozek vyhodnotí situaci jako hrozbu a spouští obranný mechanismus. Co to znamená v praxi? Nastává stav vyhýbání nebo také vzdalování, kdy otěže přebírá limbický systém – mozkové centrum návyků a emocí. Pod jeho taktovkou se obvykle dostavuje mimo jiného tzv. tunelové vidění, kdy si více všímáme hrozeb než příležitostí, unikají nám souvislosti a hůře zpracováváme nové informace. Zároveň se snižuje naše schopnost empatie a spolupráce s ostatními. Je zřejmé, že v tomto rozpoložení se s náročnou situací efektivně vypořádáme jen těžko.

Zachovejte klid

První krok je tedy jasný: znovu získat klid a kontrolu. „Pro bezprostřední zvládnutí emocí existuje řada technik – od dýchání až po účinnou metodu označení a přehodnocení. Z dlouhodobějšího hlediska je ale zásadní začít naplňovat potřeby a minimalizovat hrozby. I když je s novou situací stále spojena řada nejistot a omezení, nic vám nebrání vytvářet si jistoty vlastní. Ty mohou mít například podobu denního nebo týdenního plánu. Pravděpodobně nebude mít stejnou podobu jako dříve, ale přesto vám pomůže získat jasnější představu o tom, co se bude dít. To je klíčové pro mozek, a tedy i schopnost dalšího rozhodování a nabytí kontroly nad situací,“ upřesňuje zakladatel společnosti NeuroLeadership a zkušený kouč Vladimír Tuka.

Zhodnoťte novou situaci

S chladnou hlavou je pak na místě zhodnocení nové situace a stanovení základního směru, jak v osobním, tak profesním životě. Jistě by bylo jednodušší navázat tam, kde jste před plošnými opatřeními skončili, jenže situace na pracovišti i doma se téměř jistě změnila, někdy i zásadně, a tak prostý návrat zkrátka vůbec není možný, nebo není nejlepším řešením. Velkým pomocníkem vám v takové chvíli může být vcelku nenáročná změna způsobu uvažování. Budete-li se ptát, co máte dělat, pak vám mozek nabídne chování, které už zná. To však nemusí být adekvátní novým podmínkám, s nimiž se nyní vypořádáváte. Mnohem lepší je ptát se, co situace vyžaduje, abyste udělali. Pak ji můžete zcela racionálně analyzovat, porozumět jí a adaptovat na ni své chování. Tím dáváte mozku důležitý signál. Je totiž zřejmé, které stávající návyky můžete v daném případě uplatnit, které je třeba pozměnit nebo úplně vynechat, a jaké si naopak nově osvojit. To už je něco, s čím lze dále pracovat,“ vysvětluje Vladimír Tuka, tuzemský průkopník Brain-based Coachingu založeného na smysluplném využití poznatků o fungování lidského mozku. Osvojit si koučovací techniky využívající tuto metodu, můžete i vy, a to v jednom z programů určených pro jednotlivce  i pro firmy.

Připravte si plán

Vrátíme-li se k nové „pokaranténní“ situaci, je dalším důležitým krokem pro její zvládnutí příprava dobrého a podrobného plánu, jak eliminovat hrozby, a naopak využít příležitosti – a to jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Je pravděpodobné, že si při jeho uskutečnění budete muset osvojit řadu nových dovedností, což vyžaduje vědomou činnost a velké úsilí. „Chcete-li mít v takové situaci z mozku silného spojence, naučte se formulovat své cíle pozitivně. Pro mozek totiž platí takzvaný Hebbův zákon, který zjednodušeně říká, že neurony, které se aktivují stejným směrem, se spolu také propojují. Pokud tedy svá přání vyjadřujete negativně, posilujete nežádoucí neurospojení, ale nevytváříte nová, která by vás posunula směrem, kterým se chcete vydat,“ radí Vladimír Tuka. Jestliže se nyní například v práci více řeší využívání nových online nástrojů, které jsou pro vás složitější k osvojení, nelitujte se a raději si představte, kolik času můžete díky nim v budoucnu ušetřit a k čemu všemu ho můžete využít. O změnách, a hlavně jejich přínosu, si přitom zkuste udělat co nejdokonalejší a nejpropracovanější představu. Jen tak totiž do jejich realizace zapojíte nejen racionální – vědomou – mysl, ale i velmi důležité podvědomí.

Další pravidlo, jímž se řídí mozek, je prosté: na významu a důležitosti nabývá vše to, čemu věnujeme pozornost. Neplýtvejte jí tedy na nejisté katastrofické scénáře, jichž jsou plné zprávy. Raději se zaměřte na to, co můžete udělat vy sami a vaši blízcí pro to, abyste v nové situaci uspěli. Krok po kroku naplňujte svůj plán, oslavujte dílčí úspěchy a poučte se z nezdarů, které jsou přirozenou součástí každé cesty. Situace není jednoduchá, ale mnohem lépe ji zvládnete, když se sami přičiníte, než když budete čekat, co pro vás udělá někdo jiný.

Nezapomeňte na to dobré

Život po karanténě bere mnoho lidí jako příležitost pro restart. Zkuste si však i v jeho rámci zachovat to dobré, co vám karanténní režim dal. Možná budete sami překvapeni, kolik nových a užitečných věcí jste se naučili. Pokud se vám podařilo aspoň zčásti sladit práci z domova s péčí o děti nebo „jen“ neustálou přítomností celé rodiny, museli jste si osvojit užitečné návyky pro plánování či efektivitu práce. Byla by škoda je vnímat jen jako mimoděk nabytou dovednost. Věnovali jste hodinku po ránu, kterou jinak trávíte na cestě do práce, cvičení? Zkuste u pravidelného pohybu zůstat, byť to znamená, že si budete muset přivstat. Zjistili jste, kolik příležitostí pro vzdělávání nabízejí různé webináře a online kurzy? Nepřestávejte s nimi a věnujte se jim místo sledování televize. Zkrátka nedopusťte, aby se uplynulé týdny staly jen ztrátou času, a z toho příznivého, co přinesly, udělejte součást vaší nové denní rutiny.

Pokud chcete přijmout větší výzvu, kterou vám nová situace nabízí, nebo se potřebujete vypořádat s náročnými změnami, které vám návrat k „běžnému“ režimu přinesl, může vám být užitečným průvodcem některý z našich certifikovaných koučů. Dovede vás k porozumění, proč se v určitých situacích chováte, jak se chováte. Díky unikátním technikám Brain-based Coachingu porozumíte svému mozku a naučíte se s ním pracovat tak, abyste se nespokojili s „přežíváním“, ale začali do důsledku žít život podle svých představ. Základní informace o individuálním koučinku najdete ZDE.

Podívejte se na další články na našem blogu

Další články
Jak si vybrat? Potřebuji poradit