Změna jako příležitost: Jak změnit mindset ve světě nejistoty

10. 4. 2024

„Normál byl zrušen“, říká Peter Hawkins, když mluví o tom, že klidné časy, kdy jsme věděli, co nás čeká, jsou pryč. Vstupujeme do doby plné změn a je na nás, jak se s tím vypořádáme. Můžeme pasivně čekat a reagovat, nebo můžeme ovládnout svůj mozek a těšit se na to, co nového nás čeká.

Jak mozek reaguje na změnu

Abychom se naučili vypořádat se změnami, je nejprve potřeba pochopit, jak funguje náš mozek. Ten je nastaven tak, aby jednal automaticky na nevědomé úrovni. Touží po jistotě, protože jenom díky tomu může předvídat dění a kontrolovat situaci. Zároveň potřebuje mít možnost rozhodovat se a vybírat si mezi různými alternativami. Jistotu náš mozek získává z minulých zkušeností. Čerpá z toho, co už zažil, viděl a vyřešil – můžeme říct, že budoucnost odvozuje z minulosti.

Pokud se mozek ocitá v nových situacích, které nedokáže zařadit do žádného existujícího rámce nebo když změny přicházejí příliš rychle, je pro něj těžké předvídat. V aktuální situaci už zkušenosti z minulosti nemusí platit. Mozek se dostane do situace, kterou nezná a nedokáže se v ní orientovat a označí ji za hrozbu. Odborná literatura označuje tento jev jako stav vzdalování. Příroda velí mozku přežít, ten pak veškerou svoji energii soustředí na zvládnutí hrozby a spouští reakce, které známe pod pojmem útok, útěk, zmrznutí. Americký vědec Alvin Toffler pak situaci, kdy dochází k příliš mnoha změnám v krátké době označuje pojmem šok z budoucnosti (future shock).

V případě, že se ocitneme ve stavu vzdalování, nebo u nás dojde k šoku z budoucnosti, cítíme stres, strach, zklamání nebo frustraci. Je potřeba připomenout, že tyto procesy jsou přirozené a spouští se na nevědomé úrovni. Naštěstí pro nás neurověda nabízí strategie, jak se s těmito procesy vypořádat a naučit mozek, že se změny bát nemusí.

Jak transformovat myšlení a nebát se změny

Náš mozek se dokáže přizpůsobit i novým situacím. Je jenom na nás, jak se k nim postavíme a budeme na ně pohlížet. Jak se tedy vypořádat s budoucností z hlediska neurovědy?

1. Plná kognitivní kapacita

Dobrá zpráva je, že naše vědomí dokáže korigovat podvědomí a mozek se dokáže zaměřit na budoucnost místo toho, aby se neustále obracel k minulým zkušenostem a byl ve strachu z nového. Dokonce se mozek dokáže naučit jednat rychleji, než probíhá samotná změna. Při plné kognitivní kapacitě budeme schopni jasně přemýšlet a nastavit si cíle na nadcházející období.

2. Jasná vize

Jestliže máme k dispozici plnou kognitivní kapacitu, jsme schopni přemýšlet o tom, co chceme a nastavíme si jasnou vizi. Vizi, která bude dostatečně přitažlivá a konkrétní a my tak budeme mít motivaci učinit další kroky, abychom se k ní dostali.

3. Rozvojové nastavení mysli

Když máme vizi, můžeme se zaměřit na to, jak se k ní dostat a jak ji realizovat. Měli bychom ale mít na paměti, že se na naší cestě objeví překážky a nesnáze, nebo uděláme chybná rozhodnutí. Může se stát, že to při první překážce vzdáme a spadneme zpátky do pocitu ohrožení. Abychom se tomu vyvarovali, je dobré si osvojit rozvojové nastavení mysli, neboli growth mindset, a na začátku si pojmenovat všechny možné překážky, na které lze narazit.

4. Kvalifikovaný partner

Pravděpodobnost úspěchu zvýšíme tím, že budeme mít po boku kvalifikovaného partnera. Takovým partnerem, který zná nástrahy i schopnosti našich mozků, může být brain-based kouč. On sám musel projít speciálním výcvikem a popasovat se se všemi změnami. Sám na sobě se naučil uplatňovat tento mindset. Takový odborník může být oporou i pro váš rozvoj.

Do osvojení základů brain-based koučinku se můžete pustit i sami. Přihlaste se do našeho kurzu Basic a ovládněte svou mysl tak, aby jakákoliv překážka ve vašem životě byla jenom další výzva, které dokážete čelit s klidem a sebevědomím.

Mohlo by vás zajímat…