Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím pole formuláře dávám, podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění), společnosti NeuroLeadership s.r.o. souhlas ke zpracování osobních údajů.

Vyplněním a následným potvrzením přihlášky na akci společnosti NeuroLeadership s.r.o., ve které klient uvádí své osobní údaje, klient prohlašuje, že souhlasí se zpracováním těchto poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze naší firmy NeuroLeadership s.r.o., a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. S poskytnutými údaji bude naloženo v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Při procesu registrace dochází k uchovávání registračních informací o klientech z důvodu zjednodušení procesu zpracování zakázek/přihlášek na jednotlivé akce, kurzy, semináře. Informace jsou uchovávány a používány v souladu s platnými zákony České republiky.

Veškerá data získaná od klientů slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti NeuroLeadership s.r.o.. Na bezpečnost těchto dat je kladen maximální důraz a jsou zabezpečena proti zneužití na zálohovaném firemním serveru. Zákazník má navíc kdykoli právo požádat o výmaz z databáze zákazníků zasláním emailu z registrované emailové adresy na adresu prihlasky@neuroleadership.cz. Žádná data nejsou poskytována třetím osobám.