Přijďte se poradit, jak se můžete naučit koučovat nebo se nechat koučovat na Zeptejte se Master kouče.

Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím pole formuláře dávám, podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění), společnosti NeuroLeadership s.r.o. souhlas ke zpracování osobních údajů.

Vyplněním a následným potvrzením přihlášky na akci společnosti NeuroLeadership s.r.o., ve které klient uvádí své osobní údaje, klient prohlašuje, že souhlasí se zpracováním těchto poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze naší firmy NeuroLeadership s.r.o., a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. S poskytnutými údaji bude naloženo v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Při procesu registrace dochází k uchovávání registračních informací o klientech z důvodu zjednodušení procesu zpracování zakázek/přihlášek na jednotlivé akce, kursy, semináře. Informace jsou uchovávány a používány v souladu s platnými zákony České republiky.

Veškerá data získaná od klientů slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti NeuroLeadership s.r.o.. Na bezpečnost těchto dat je kladen maximální důraz a jsou zabezpečena proti zneužití na zálohovaném firemním serveru. Zákazník má navíc kdykoli právo požádat o výmaz z databáze zákazníků zasláním emailu z registrované emailové adresy na adresu prihlasky@neuroleadership.cz. Žádná data nejsou poskytována třetím osobám.