Ztrátu zaměstnání řešte jako úraz: neignorujte bolest a nepodceňujte rehabilitaci

Ztrátu zaměstnání řešte jako úraz: neignorujte bolest a nepodceňujte rehabilitaci

Vyšší nezaměstnanost jako důsledek koronavirem nastartované krize je jev pochopitelný, dokud se nedotkne vás osobně. Spolu se zaměstnáním člověk přichází nejen o obživu, ale také o mnoho dalších jistot a důležitých návyků. Řada lidí přirovnává náročnost této situace ke ztrátě blízké osoby nebo k fyzické bolesti. Kouč Vladimír Tuka mluví o ztrátě zaměstnání jako o zranění a popisuje proces, jak se z něj zotavit.

Příměr se zraněním není tak obrazný a nadnesený, jak by se mohlo zdát. Optikou procesů probíhajících v mozku je totiž ohrožení sociálních potřeb stejně závažné jako u potřeb fyziologických. Na ztrátu zaměstnání tak reaguje velmi podobně, jako když si na schodech zvrtnete kotník. Na cestě k „uzdravení“ vás proto čekají v podstatě totožné fáze. 

Šok vydýchejte

První přirozenou reakcí je šok, který doprovází i velká dávka adrenalinu a kortizolu, tedy hormonů, díky nimž zpočátku nevnímáme bolest fyzickou ani psychickou. Pro překonání této mnohdy až paralyzující fáze existuje řada účinných technik – od tzv. mindfulness až po rozdýchání. Velmi účinný je i pohyb, ať už si půjdete zaběhat nebo vybít negativní energii ranami dobře mířenými do boxovacího pytle. Cíl je stále stejný, a to zpřítomnění, které vám pomůže dostat se od nekonkrétních obav, černých myšlenek a katastrofických scénářů ke vnímání daného okamžiku coby pevné půdy pod nohama. „Zkuste si uvědomit, že i když vaše vyhlídky nejsou zrovna lákavé, právě v tuto chvíli se nic hrozného neděje. Tím se uklidníte a snáze zjistíte, že máte celou řadu schopností a předpokladů pro zvládnutí této náročné situace,“ radí jediný český Master Certified Coach Vladimír Tuka, zakladatel společnosti Neuroleadership.

Bolest zažeňte inventurou

Jakmile šok odezní, přichází bolest – důležitý signál, kterému bychom neměli zbytečně podléhat, zároveň však není radno jej podceňovat. Zlehčování situace a rychlé hledání zástupných aktivit totiž může potlačit emoce, které pak leckdy zůstanou pod povrchem a naše chování dále ovlivňují na nevědomé úrovni, kde nad nimi nemáme kontrolu. Výrazně efektivnější je připustit si, že jsem něco ztratil či ztratila a věci teď budou jiné. „Berte situaci realisticky a zamyslete se nad tím, co od vás nyní vyžaduje. Popřemýšlejte nad tím, co umíte, co jste se naučili, v čem jsou vaše přednosti. Uvědomte si i to, co byste si ještě potřebovali osvojit. Zkrátka v sobě vědomě hledejte potenciál pro svou budoucí kariéru,“ doporučuje zkušený kouč Vladimír Tuka. 

Vaše nové profesní uplatnění přitom nemusí vždy navazovat na to dosavadní. Jsou obory, v nichž teď pravděpodobně bude méně práce, než tomu bylo dříve. Při inventuře svých schopností a znalostí proto pátrejte i po těch, které se hodí pro úplně jiné zaměstnání, než kterému jste se věnovali dosud. Uvažujte nad tím, jaká práce by vám dávala smysl a přinášela naplnění, a zkuste si z dané situace vytvořit příležitost pro osobní růst. „Nebojte se být ve svých představách velmi konkrétní.  Pokud vám budou dávat smysl a budou pro vás přitažlivé, zvýší se vaše motivace změnu v tomto směru uskutečnit. Do realizace pak zapojíte nejen vědomou mysl, ale i podvědomí, jehož síla je zásadní,“ vysvětluje Vladimír Tuka, který v praxi uplatňuje metodu Brain-Based Coaching založenou na smysluplném využití poznatků o fungování lidského mozku. 

Pusťte se do rehabilitace

Své předpoklady, ale třeba i profesní sny, už máte promyšlené, a tak nastává moment, kdy je zapotřebí je realizovat. Stejně jako zraněná noha potřebuje po základní léčbě kvalitní rehabilitaci, je i na cestě od ztráty k zaměstnání k nové pracovní příležitosti třeba vynaložit velké a systematické úsilí. Své dosavadní úvahy o budoucím uplatnění nemusíte brát jako definitivní a jediný možný scénář, vždy však mějte na paměti, kdo jste a co chcete. Každý další krok při budování kariéry pak čiňte s respektem k sobě samému. 

Nabízí se samozřejmě možnost vzít první práci, kde vás vezmou a jakž takž zaplatí vaše účty. Z dlouhodobého hlediska to však nebývá šťastná volba. Spíše se vyplatí déle usilovat o cíl, který vám dává opravdový smysl. Složenky samozřejmě nepočkají, ale nikde není psáno, že si na ně pár měsíců nemůžete vydělávat na brigádě, zatímco vytrváte v rozvoji a postupně se tak přiblížíte k profesi, po níž toužíte. Zúčastňujte se oborových akcí, navazujte kontakty, „rozhoďte sítě“ u přátel a kolegů, zkrátka buďte aktivní. 

Nenechte se odradit nepříznivými zprávami o tom, že firmy nenabírají. Ne všichni propouštějí, jsou obory, kde je kvalitních zaměstnanců stále nedostatek, zároveň vždy někdo odchází na mateřskou nebo do důchodu. Vytvářejte si prostor pro nečekané příležitosti, protože v tomto případě více než kdy jindy platí, že štěstí přeje připraveným. Zkoumejte možnosti, buďte flexibilní a hledejte cesty a možnosti, ne výmluvy. „Pokud máte pocit, že něco důležitého neumíte, zkuste vložit do věty slůvko JEŠTĚ neumím. Z beznaděje tím vstoupíte na cestu naděje,“ přidává praktickou radu kouč Vladimír Tuka.

Spolupracujte s odborníky

Stejně jako léčba zranění je i tento proces náročný. Jeho součástí mohou být různé komplikace, třeba v podobě řady odmítnutí. Pokud k němu však přistoupíte vědomě a s respektem k základním principům fungování mozku, získáte v něm velmi cenného spojence. Průvodcem touto důležitou životní změnou vám může být i zkušený certifikovaný kouč, který vás na konkrétních případech ze života dovede k porozumění, proč se v určitých situacích chováte, jak se chováte. Pod jeho vedením zjistíte, proč k sobě a svému okolí přistupujete stále stejným způsobem, a naučíte se tyto zažité přístupy měnit tak, abyste mohli svobodně, ale hlavně smysluplně naplňovat své záměry.


Podívejte se na další články na našem blogu

Další články
Jak si vybrat? Potřebuji poradit