Ztrátu zaměstnání řešte jako úraz: neignorujte bolest a nepodceňujte rehabilitaci

10. 7. 2020

Vyšší nezaměstnanost jako důsledek koronavirem nastartované krize je jev pochopitelný, dokud se nedotkne vás osobně. Spolu se zaměstnáním člověk přichází nejen o obživu, ale také o mnoho dalších jistot a důležitých návyků. Řada lidí přirovnává náročnost této situace ke ztrátě blízké osoby nebo k fyzické bolesti. Kouč Vladimír Tuka mluví o ztrátě zaměstnání jako o zranění a popisuje proces, jak se z něj zotavit

Příměr se zraněním není tak obrazný a nadnesený, jak by se mohlo zdát. Optikou procesů probíhajících v mozku je totiž ohrožení sociálních potřeb stejně závažné jako u potřeb fyziologických. Na ztrátu zaměstnání tak reaguje velmi podobně, jako když si na schodech zvrtnete kotník. Na cestě k „uzdravení“ vás proto čekají v podstatě totožné fáze. 

1. Šok vydýchejte

První přirozenou reakcí je šok, který doprovází i velká dávka adrenalinu a kortizolu, tedy hormonů, díky nimž zpočátku nevnímáme bolest fyzickou ani psychickou. Pro překonání této mnohdy až paralyzující fáze existuje řada účinných technik – od tzv. mindfulness až po rozdýchání. Velmi účinný je i pohyb, ať už si půjdete zaběhat nebo vybít negativní energii ranami dobře mířenými do boxovacího pytle. Cíl je stále stejný, a to zpřítomnění, které vám pomůže dostat se od nekonkrétních obav, černých myšlenek a katastrofických scénářů ke vnímání daného okamžiku coby pevné půdy pod nohama. „Zkuste si uvědomit, že i když vaše vyhlídky nejsou zrovna lákavé, právě v tuto chvíli se nic hrozného neděje. Tím se uklidníte a snáze zjistíte, že máte celou řadu schopností a předpokladů pro zvládnutí této náročné situace,“ radí jediný český Master Certified Coach Vladimír Tuka, zakladatel společnosti Neuroleadership.

2. Bolest zažeňte inventurou

Jakmile šok odezní, přichází bolest – důležitý signál, kterému bychom neměli zbytečně podléhat, zároveň však není radno jej podceňovat. Zlehčování situace a rychlé hledání zástupných aktivit totiž může potlačit emoce, které pak leckdy zůstanou pod povrchem a naše chování dále ovlivňují na nevědomé úrovni, kde nad nimi nemáme kontrolu. Výrazně efektivnější je připustit si, že jsem něco ztratil či ztratila a věci teď budou jiné. „Berte situaci realisticky a zamyslete se nad tím, co od vás nyní vyžaduje. Popřemýšlejte nad tím, co umíte, co jste se naučili, v čem jsou vaše přednosti. Uvědomte si i to, co byste si ještě potřebovali osvojit. Zkrátka v sobě vědomě hledejte potenciál pro svou budoucí kariéru,“ doporučuje zkušený kouč Vladimír Tuka. 

Vaše nové profesní uplatnění přitom nemusí vždy navazovat na to dosavadní. Jsou obory, v nichž teď pravděpodobně bude méně práce, než tomu bylo dříve. Při inventuře svých schopností a znalostí proto pátrejte i po těch, které se hodí pro úplně jiné zaměstnání, než kterému jste se věnovali dosud. Uvažujte nad tím, jaká práce by vám dávala smysl a přinášela naplnění, a zkuste si z dané situace vytvořit příležitost pro osobní růst. „Nebojte se být ve svých představách velmi konkrétní.  Pokud vám budou dávat smysl a budou pro vás přitažlivé, zvýší se vaše motivace změnu v tomto směru uskutečnit. Do realizace pak zapojíte nejen vědomou mysl, ale i podvědomí, jehož síla je zásadní,“ vysvětluje Vladimír Tuka, který v praxi uplatňuje metodu Brain-Based Coaching založenou na smysluplném využití poznatků o fungování lidského mozku. 

3. Pusťte se do rehabilitace

Své předpoklady, ale třeba i profesní sny, už máte promyšlené, a tak nastává moment, kdy je zapotřebí je realizovat. Stejně jako zraněná noha potřebuje po základní léčbě kvalitní rehabilitaci, je i na cestě od ztráty k zaměstnání k nové pracovní příležitosti třeba vynaložit velké a systematické úsilí. Své dosavadní úvahy o budoucím uplatnění nemusíte brát jako definitivní a jediný možný scénář, vždy však mějte na paměti, kdo jste a co chcete. Každý další krok při budování kariéry pak čiňte s respektem k sobě samému. 

Nabízí se samozřejmě možnost vzít první práci, kde vás vezmou a jakž takž zaplatí vaše účty. Z dlouhodobého hlediska to však nebývá šťastná volba. Spíše se vyplatí déle usilovat o cíl, který vám dává opravdový smysl. Složenky samozřejmě nepočkají, ale nikde není psáno, že si na ně pár měsíců nemůžete vydělávat na brigádě, zatímco vytrváte v rozvoji a postupně se tak přiblížíte k profesi, po níž toužíte. Zúčastňujte se oborových akcí, navazujte kontakty, „rozhoďte sítě“ u přátel a kolegů, zkrátka buďte aktivní. 

Nenechte se odradit nepříznivými zprávami o tom, že firmy nenabírají. Ne všichni propouštějí, jsou obory, kde je kvalitních zaměstnanců stále nedostatek, zároveň vždy někdo odchází na mateřskou nebo do důchodu. Vytvářejte si prostor pro nečekané příležitosti, protože v tomto případě více než kdy jindy platí, že štěstí přeje připraveným. Zkoumejte možnosti, buďte flexibilní a hledejte cesty a možnosti, ne výmluvy. „Pokud máte pocit, že něco důležitého neumíte, zkuste vložit do věty slůvko JEŠTĚ neumím. Z beznaděje tím vstoupíte na cestu naděje,“ přidává praktickou radu kouč Vladimír Tuka.

4. Spolupracujte s odborníky

Stejně jako léčba zranění je i tento proces náročný. Jeho součástí mohou být různé komplikace, třeba v podobě řady odmítnutí. Pokud k němu však přistoupíte vědomě a s respektem k základním principům fungování mozku, získáte v něm velmi cenného spojence. Průvodcem touto důležitou životní změnou vám může být i zkušený certifikovaný kouč, který vás na konkrétních případech ze života dovede k porozumění, proč se v určitých situacích chováte, jak se chováte. Pod jeho vedením zjistíte, proč k sobě a svému okolí přistupujete stále stejným způsobem, a naučíte se tyto zažité přístupy měnit tak, abyste mohli svobodně, ale hlavně smysluplně naplňovat své záměry.

Podcast Zapojte mozek při zvládnutí ztráty zaměstnání

Dr. Vladimír Tuka přirovnává ztrátu zaměstnání k úrazu. V našem podcastu zjistíte, že ani zdaleka nejde o příměr tak nadnesený, jak by se mohlo zdát. Mozek totiž v případě ohrožení sociálních potřeb reaguje velmi podobně, jako když si na schodech zvrtnete kotník. Poslechněte si, jak jednotlivé fáze co nejlépe zvládnout a jak díky poznatkům moderní neurovědy překonat náročné období. Zajímavou teorii doplňuje řada užitečných rad včetně slova, která dokáže změnit beznaděj v naději. Chci poslouchat.

Mohlo by vás zajímat…