Co jsem si odnesla z NeuroLeadership Summitu – 02/2022

16. 2. 2022

Naše kolegyně Romana Tichá se účastnila dvoudenního NeuroLeadership Institute Summitu, kde zaznívaly nejnovější poznatky o vývoji leadershipu v dnešní složité době. Myšlenky a teze ze Summitu pro vás budeme postupně rozvíjet a zpracovávat, abyste z nich pro svou adaptaci, bez které není rozvoj, mohli čerpat. Přečtěte si co Romanu na NLI Summitu 2022 nejvíce zaujalo.


Romana Tichá
Produktová manažerka NeuroLeadership

 

Den druhý: Propojování v odpojeném světě

16.2.2022

Dva intenzivní dny strávené na dálku v New Yorku na NEUROLEADERSHIP SUMMIT 2022 s mottem 👉🏻„Adapt Faster“ (přizpůsobovat se rychleji) máme s Vladimír Tuka (MCC ICF) za sebou.

Co si odnáším do naší reality z druhého dne? Je toho hodně a bude ještě více, až si postupně projdu všechny záznamy. Aktuálně mé top 3 myšlenky jsou následující.

#1 Úvodním tématem druhého dne bylo téma Connecting in a Disconnected World (Propojování v odpojeném světě) zaměřená na to, že to nyní všichni nejvíce potřebujeme, může být ve skutečnosti nejnáročnější: 👉🏻spojení. David Rock hovořil o tom, jak vytvořit smysluplná spojení, která zvýší organizační kulturu a podpoří produktivitu. V této souvislosti hovořil o Empatii, jako o nutnosti, která pro smysluplná spojení musí být přítomna. Aby to nebyl jen pojem, který si všichni vykládají po svém, tak i představil definici 👉🏻👉🏻Empatie resp. její 3 složky (více informací někdy příště). David věří, že pokud není stejné chápání jakéhokoliv pojmu, tak se těžko jeho význam bude přenášet do organizačního fungování.

#2 Je fascinující sledovat, jak zdánlivě křehké a mezilidské „věci“, jako třeba zmíněná empatie, jdou systematicky budovat i na úrovni organizací, kde pracují stovky a tisíce lidí. Panelové diskuse se zástupci těchto firem jasně ukazují, že kde je vůle, tam je cesta. A pokud je podpořená vědeckými poznatky a jasně danou prioritou senior managementu, tak ta cesta je přímočařejší.

#3 „Finish line syndrom“ (syndrom cílové pásky). Z panelových diskusi se jasně ukázalo, jak moc jsou lidé unaveni a vyčerpáni z náročné doby. Zatímco na začátku změn souvisejících s pandemií se ve firmách řešily obavy, strach, úzkosti, tak nyní je často třeba 👉🏻zvládat podrážděnost, netrpělivost,… Vidíme konec pandemie (snad), ale ještě tam nejsme. Navíc jsme si vědomi toho, že „konec“ nás nepřenese do doby před pár lety. Hybridní forma práce má spoustu výhod i nevýhod, se kterými se musíme naučit pracovat. Na individuální, manažerské i organizační úrovni.

V dalších dnech a týdnech, protože podnětů bylo opravdu hodně vám budeme přinášet další myšlenky. Pokud je pro sebe vnímáte jako užitečné, budeme rádi, když budete NeuroLeadership sledovat a vybírat si pro sebe relevantní poznatky.

Den první: Budování důvěry v hybridním světě

15. února 2022

Je 11 hodin večer. Končí první den, NEUROLEADERSHIP SUMMIT 2022. Dopisuji si poznámky a vypínám zářící obrazovku notebooku. Hlava jede na plné obrátky, jsem zvědavá, jak usnu. Ano, mohla bych se na přednášky a panely podívat ze záznamu (což u těch, které jsem nestihla nebo pasáže, které mě hodně zaujaly, udělám), ale znám se; jakmile vím, že se mohu k materiálu kdykoliv vrátit, nevnímám ho s maximální pozorností.

Mottem letošního Summitu je „adapt faster“ (přizpůsobovat se rychleji). Kdo NeuroLeadership Institute sleduje, není překvapen, že to nebude o tipech a tricích, jak „přidat víc“, ale o tom, jak aplikovat poznatky neurovědy k tomu, abychom na neustálá a velká narušování normálu (i když co je dneska normál, že) odpovídali promyšleně a efektivně. V zaběhlé firemní rutině se to vlastně může jevit jako zastavení, zpomalení. A to se mnohým nezdá, protože musíme jednat, konat, implementovat…

Myšlenky a teze ze Summitu pro Vás budeme postupně v pražském NeuroLeadership rozvíjet a zpracovávat, abyste z nich pro svou adaptaci, bez které není rozvoj, mohli čerpat.

Nejsilnější dojem ve mně zanechalo téma From Surveillance to Outcomes: Building Trust in a Hybrid World (Od sledování k výsledkům: Budování důvěry v hybridním světě). V první řadě jsem byla překvapena tím, jaké nástroje některé organizace aplikují k tomu, aby měli přehled, co jejich lidé dělají. Ještě zajímavější bylo slyšet, s jakou vynalézavostí se to zaměstnanci naučili obcházet 😊

Hlavně však padlo mnoho zajímavých podnětů k tomu, jak řídit firmu k očekávaným výsledkům, aniž by byla narušována důvěra aplikováním sledovacích nástrojů. Proto si na závěr si dovolím sdílet zkušenost praxe od Heidi Brandow, Vice President, Global Learning & Talent Development, Palo Alto Networks, které v průběhu panelové diskuse zazněla: „…we are not watching people, we are listening to them. And then we co-create the new environment“ („…lidi nesledujeme, ale nasloucháme jim. A pak spoluvytváříme nové prostředí.“). Jak prosté a zároveň náročné. V Palo Alto Networks se to očividně daří, protože její míra výpovědí, je hluboko pod současným americkým průměrem.

Těším se, co přinese druhý den a jsem vděčná za to, že mohu být součástí komunity NeuroLeadership, kterou v Čechách a na Slovensku vede dr. Vladimír Tuka.

Mohlo by vás zajímat…