Reference

Reference

Nechrlíme absolventy, vychováváme úspěšné kouče a leadery. Od roku 2008 jsme vytrénovali více než 1000 koučů a manažerů v České a Slovenské republice. Přes 55 % našich absolventů pracuje jako profesionální kouč nebo jako kouč na vedlejší pracovní činnost.

Co o nás říkají?

Účastníci kurzu Advanced – květen 2021

Účastníci kurzu Advanced – květen 2021

Účastníci kurzu Basic – únor 2021

Účastníci kurzu Basic – únor 2021

Účastníci kurzu Basic – říjen 2020

Účastníci kurzu Basic – říjen 2020

Zuzana Lauermannová

Zuzana Lauermannová

ředitelka

Lucie Chrenková

Lucie Chrenková

Třídenní workshop byl pro mně velkým překvapením. Čekala jsem spoustu nových informací a ukázek rozhovorů, rozhodně by mně ale nenapadlo, že po skončení budu schopná vést sama koučovací rozhovor. Rozhovor, který povede druhého k novým nápadům a k aktivnímu řešení své situace. I když kvůli pandemii nemohl být workshop osobní, celý váš tým ho i v online světě osobním udělal. Celou dobu jsem cítila přátelskou atmosféru, kde jsme si všichni navzájem pomáhali a předávali si své zkušenosti. Forma, kterou jsme se učili a hned nové informace zkoušeli v praxi, byla naprosto skvělá. Opravdu nemám co vytknout a jsem překvapená, jak moc mě učení baví a dál stimuluje k překonávání své komfortní zóny. Velké DĚKUJI!

Pavel Bezucký

Pavel Bezucký

Že jste profíci, jsem věděl už z prvního kurzu. Že Vláďa dokáže zaujmout a vtáhnout lidi, to taky. Měl jsem trochu strach z toho, že tam nebude ta společná chemie, ale byl jsem překvapený, jak to zafungovalo. Měl jsem otevřenou stránku s fotkami v absolventské sekci a to k tomu možná pomáhalo. Perfektní timing i struktura. Pokud bych měl hledat nějaké návrhy na zlepšení, bylo by to snad jen zajištění včasného dodání manuálu – jsem zvyklý si do skript dělat poznámky a tím, jak byly v elektronické verzi 2 stránky na list, jsem tam měl málo místa. Na druhou stranu jsem si změnil rutinu a zapisoval jsem si věci do sešitu trochu jinak – mozek se mi aspoň nenudil. Díky moc, těším se na další překvapující zjištění o mozku, lidech a o sobě….

Oldřich Petržela

Oldřich Petržela

I když nejsem příznivcem elektronických komunikací, tak tato výuka pro mě byla novou velice pozitivní zkušeností. Musím ocenit dokonalou propracovanost celého programu. Úžasný přístup vyučujících, projevující se v naprosté profesionalitě a sdílení osobních, individuálních poznatků. Celý wokshop byl dokonale připraven a zrealizován a byl obrovským přínosem. Úžasná byla možnost přihlásit se online, vstupovat do výuky a chatovat. Báječné je také sdílení poznatků, pocitů a zkušeností. Dík patří nejen spolužákům, ale především celému realizačnímu týmu a především Vláďovi za dokonalost, kterou stvořil.

Jan Nový

Jan Nový

Stručně řečeno, takto efektivní workshop jsem ještě nezažil. Splnil na 100% svůj cíl, který byl před zahájením stanoven. Tři dny byly velmi náročné, ale dynamické. Trenéři se stále snaží dostat účastníky z komfortní zóny s cílem jejich trvalého zlepšení. I přes  časovou a mentální náročnost ale vše probíhá ve velice uvolněné atmosféře. Workshop je sám sobě důkazem toho, co učí. Díky poznatkům o mozku, požadavku neustále přemýšlet nad probíraným tématem, okamžitému praktickému cvičení jsme se učili nejen „co“ a „jak „, ale dokázali jsme si sami přijít na to „proč“. A to vede k zapamatování a k opakovatelnosti. Pokud jsem měl před zahájením pochybnosti, jestli za tři dny lze změnit způsob myšlení, tak po workshopu říkám ANO, a to jednoznačně na 100%.  A ano, již po třech dnech lze se svým okolím, rodinou, přáteli a kolegy zlepšit komunikaci.

Robert Zatloukal

Robert Zatloukal

generální ředitel

Chtěl jsem najít metodiku a nástroje pro efektivní komunikaci, naučit se je a ověřit si je na sobě, abych je mohl zavést ve firmě, kde jsou všichni THP pracovníci. Během kurzu jsem se naučil, jak s pomocí ostatních přijít na nové nápady, jak je efektivně převádět do praxe i jak měnit návyky. Atmosféra v kurzu byla pracovní a vstřícná. Program považuji za velmi přínosný, protože efektivní komunikace je čím dál důležitější pro konkurenceschopnost podniku i jednotlivce. Získal jsem vlastní zážitek doplněný o poznatky vědy, které mi pomohou řadu situací snáz pochopit a mohu o to snadněji dojít ke změně. Navíc dovednosti, které se učíte, využijete ve všech životních oblastech a rozvíjejí vás. Program BOOST bych doporučil každému, kdo má zájem mít kvalitnější život pracovní i osobní a kdo chce mít dobré výsledky i dobré vztahy.

Jiří Neumann

Jiří Neumann

manažer, Nestlé Česko s.r.o., divize Nestlé Health Science /MUCOS Pharma CZ s.r.o.

Co vás přivedlo za koučem?
Mé pole působnosti ve firmě se významně rozšířilo jak v oblasti odpovědnosti, tak ve vedení lidí. Na tuto změnu bylo potřeba reagovat a pracovat na mém rozvoji, abych novou roli dokázal převzít a vedl významně zvětšenou firmu za vítězstvím.

Jak jste se cítil během koučování? 

Dobře. Vladimír je profesionál a dokáže pracovat s různými typy lidí. Já jsem v principu velmi otevřený a flexibilní v komunikaci. Když to obohatíte vůlí posunout se a Vláďovým přístupem, kdy vás pomocí otázek dostane z komfortní zóny a přiměje k hlubšímu zamyšlení tak, že jste s tím v pohodě, tak jste na cestě… tedy na půli cesty (už).

Co konkrétního jste se díky koučinku naučil?

Zastavit se, zamyslet, nereagovat zbrkle bez promyšlení.

V čem vidíte smysl koučování?

Role kouče je donutit člověka zamyslet se nad sebou, nad reakcemi, zvažovat více možností k řečení problémů. Jako lidé máme tendence najít řešení, role kouče je o tom, hledat to správné.

Komu byste koučink doporučil?

Z mého pohledu je role kouče významná pro každého manažera, který vede lidi. O to významnější je pro toho, který změnil pozici, zvýšila se jeho zodpovědnost, posunul se v rámci týmu a je vhodné, aby se přizpůsobil změněné roli.

Olga Kaucká

Olga Kaucká

Virtuální forma zcela jistě funguje. Výborně jste vytvořili strukturu a výuka byla dynamická. Webex a jeho chatovací funkce umožňovala zasílat naše dotazy nebo reflexe během minuty, na každého se dostalo a v přehledu jsme lépe viděli reflexi skupiny. Díky tomu bylo učení efektivnější. Individuální koučink ve dvojicích nebo trojicích po telefonu byl velmi funkční, byl na něj větší klid, plně vyhrazený teleprostor a časová alokace 15-25 minut vyhovovala. Nejlepší byla fishbowl po telefonu, hodně jsme se naučili.  Osobní setkání s Vláďou jsme samozřejmě všichni trochu postrádali, ale viděli jsme ho na videu.Tedy v souhrnu, ač jsem patřila k těm skeptičtějším před workshopem, hlavně díky mé zkušenosti s virtuální komunikací ve firmě, formát Professional fungoval super. Naplnil zcela moje očekávání, naučila jsem se hodně moc, z workshopu odcházím z ucelenou znalostí, a těším se na další etapu v mém koučovacím životě. Děkuji velice za profesionalitu, důslednost, pečlivost, vlídnost a lidskost koučů.

Jiří Bradáč, ACC

Jiří Bradáč, ACC

kouč

Protože jsem si s týmem NeuroLeadership během dvou let prošel už více programů, mohu hodnotit a posoudit, že za celou dobu spolupráce nenastal moment, kdy bych pochyboval o správnosti a jasnosti výkladu daného tématu, ať už se jednalo o podložené znalosti o mozku díky neurovědě, mnohaletým osobním zkušenostem lektorů nebo vlastnímu osvojování si metod brain-based koučování a aplikování jej v praxi. Co mě nejvíce na kurzech překvapilo, bylo právě plynulé sloučení teorie a praxe, protože o tom všechny programy jsou, o skutečném a efektivním využití v pracovním a běžném životě. Po absolvování závěrečného workshopu kurzu online formou, ze které jsem měl obavy, jak se sníží kvalita obsahu a hodnota učení, můžu s čistým svědomím tvrdit, že NL je na českém trhu první a poslední společnost, se kterou chci i nadále spolupracovat a učit se od ní, abych se posunul dál jako člověk i jako profesionální kouč.

Hana Moravcová

Hana Moravcová

prokuristka ve společnosti Deutsche Leasing ČR

Chtěla bych moc poděkovat celému trenérskému týmu za úžasně zvládnutý online workshop v kurzu Professional, který jsem právě absolvovala. Vím, jak jsou workshopy náročné na udržení pozornosti, a proto jsem měla z třídenní online formy trochu strach. Nyní ale musím říct, že to bylo perfektní! Mám úplně stejný pocit z načerpané energie i předaných dovedností, jako při prezenční formě. Na kvalitě to tedy rozhodně nic neubralo, spíše naopak. V online prostředí jsme všichni mnohem zodpovědněji dodržovali stanovené časy výuky i přestávek a každý den měl spád. Aplikace, kterou jste pro online přenos zvolili byla velmi přehledná a jednoduše ovladatelná, takže jsme všichni měli možnost reagovat, ptát se a sdílet naše příspěvky. Nepřišli jsme ani o příležitost procvičování koučovacích rozhovorů s využitím připravených telefonických linek, to bylo opravdu skvělé. A to, že jsem si s vypnutým mikrofonem uvařila kávu i v průběhu výkladu trenéra a nikoho tím nerušila, mi přišlo naprosto fantastické. Tím se dostávám k tomu, že v domácím prostředí a s ušetřeným časem na cestování se mi nakonec tak nějak lépe soustředilo. Musím jen smeknout klobouk, jak jste se s nastalou situací vypořádali a moc děkuji za Vaši energii, kterou jste do přípravy jistě museli dát a umožnili mi tak absolvovat kurz v původně stanoveném termínu. Zároveň jste mi tím dodali spoustu pozitivních vjemů a motivaci k akci v této nelehké době, jakou pandemie koronaviru je.

Markéta Filová

Markéta Filová

senior manažer, Generali Česká pojišťovna

Vůbec jsem si nedovedla představit, jak může workshop, který je silně postavený na velmi interaktivní komunikaci mezi účastníky a trenéry a vzájemném procvičování, technicky i prakticky virtuálně zafungovat. Teď ho mám za sebou a můžu říct, že lepší workshop jsem ještě nezažila. Překvapilo mě, jak byl profesionálně zajištěný a připravený, a to zejména po technické stránce, která je u interaktivního virtuálního tréninku klíčová. Ve srovnání s prezenční formou měl daleko lepší spád a projevil se pozitivně v mnoha oblastech. Dochvilnost, žádné rušivé vlivy, 100% focus na práci, skvělá týmové dynamika – žádné dlouhé přesuny, rychlá rozhodnutí, jasné dohody. Chat vedl všechny účastníky, aby se vyjadřovali stručně a výstižně. Teorie byla probrána stejně jako na běžném workshopu – prezentace jsme mohli sledovat přímo na obrazovce PC, což bylo jednoznačně příjemnější, než odezírání ve školící místnosti. To vše vedlo k maximální efektivitě, která se jednoznačně projevila ještě ve větší kvalitě a  intenzitě tréninku. Tolik flow a review jsem na dřívějších workshopech neměla možnost absolvovat. A ještě jeden důležitý faktor. Zůstat doma pro mě mělo také mnoho osobních výhod. Ráno jsem mohla posnídat v klidu se svojí rodinou. Díky společnému obědu zrelaxovat nad jinými probíranými tématy. Ihned po skončení WS jsem si mohla obout tenisky a jít si uběhnout svých 8 Km. Tohle se mi nikdy po prezenčním workshopu nepodařilo. Díky tomu jsem byla po celé 3 dny fit a maximálně přítomná. Jsem ráda, že jsem tuto „virtualitu“ mohla zažít a současně si připomenout jednu důležitou věc. A sice, že není dobré něco a priori negovat, dokud to nevyzkouším. Není to fér. A taky, že  vnímaná hrozba může být naopak příležitost s velikou přidanou hodnotou. A že jestli chci být dobrým koučem, tak tento přístup už nebudu opakovat.

Adriana Wyrobková PhD

Adriana Wyrobková PhD

partner ve společnosti Boyden

Vřele doporučuji program Neuroleadership Professional, který jsem vzhledem k nouzovému stavu absolvovala napůl v prezenční a napůl ve virtuální podobě. Oceňuji vysokou profesionalitu, nasazení, pozitivní přístup, kreativitu týmu Neuroleadership, který nám umožnil kurz dokončit v plánovaném termínu. Virtuální třídenní webinář byl perfektně zorganizovaný po technické i obsahové stránce, aniž bychom byli o cokoliv ochuzeni ve srovnání s prezenční formou. Přestože moje prvotní reakce vůči webináři byla velmi negativní a skeptická, nakonec jsem velmi ráda, že jsem šla mimo svou komfortní zónu – přinesl mi mnoho inspirace, nadhledu, energie a optimismu v celkově nejisté době. Online forma byla velmi bohatá nejen na poznatkovou, ale i praktickou část a zahrnovala mnoho soustředěného koučování. Obzvláště také oceňuji jednodenní bonusový workshop a možnost osobního shledání se všemi kolegy, jakmile se život dostane opět do normálu.

Klára Víková

Klára Víková

Velmi mě překvapilo, jak rychle jsem se dokázala adaptovat na nový způsob našich workshopových setkání, která jsem od počátku celého kurzu vnímala jako příjemný rituál a přes počáteční rozpaky jsem se přenesla skutečně rychle. Velké pozitivum vidím zejména v efektivitě soustředění a zaměření pozornosti na probíraná témata. Nikdo z nás nemohl šuškat se sousedem v lavici, tudíž celý proces plynul ještě snáz než při prezenční formě. Také časy přestávek a koučovacích rozhovorů byly dodrženy od všech mnohem přesněji, než tomu bylo dříve. Virtuální učení mohu tedy s klidným svědomím doporučit.

Andrea Berková

Andrea Berková

Pre mňa bola izolácia v domácom prostredí vyslovene vykúpením čo sa týkalo zintenzívnenia pozornosti na učebnú látku. Nikto ma nerušil ani nerozptyloval. Dalo by sa povedať že ak bola moja pozornosť pred tým 8 tak teraz bola 10.
Taktiež vidím výhodu v tom, že počas prestávok som sa skutočne zrelaxovala, keďže žijem sama a prestávky som trávila v tichu. Môj pes bol rád, že trávim deň s ním a mohla som ho počas lekcie hladkať. Keď je spokojný on tak som aj ja a keď som spokojná a nepatrne šťastná tak môj prefrontálny kortex funguje. Vnímanie nových informácií za mojim vlastným pracovným stolom bolo pre mňa jednoduchšie aj preto, lebo je to miesto ktoré mám spojené s týmto druhom aktivity na nevedomej úrovni už dlho. Prekvapilo ma, že spojenie fungovalo po celú dobu bez technických problémov a že kvalita obrazu aj zvuku bola výborná. Sledovanie aj počúvanie bolo veľmi pohodlné. Tiež zapájanie sa nebol žiaden problém. Hlásenie sa o slovo bolo jednoduché. A vyjadrovanie názorov a postrehov do spoločného chatu šetrilo čas. Virtuálne učenie by som doporučila všetkým preto, lebo vám to ušetrí veľa drahocenného času a dopraje to úžasné domáce pohodlie.

Adriana Martinovičová

Adriana Martinovičová

šéfredaktorka v Óčko TV

Virtuální workshop mi pomohl úplně stejně, jako kdybychom seděli v zasedačce osobně. Vůbec nic jsem v této formě nepostrádala, naopak můžu říct, že se z pohodlí domova dokážu snad ještě lépe soustředit a jsem méně unavená.  Je to pro mě inspirace! Je vidět, že všechno jde, když se chce. A samozřejmě přínos je v tom, že ušetřím ráno hodinu času v koupelně a čas na cestu, místo toho můžu tady sedět v teplákách a culíčku a naprosto v klidu vnímat vše, co se děje. Skoro mám pocit, že jsme byli ještě víc organizovaní než při osobním setkání. Překvapilo mě, že jsem ani chvíli necítila nic strojeného. Všechno šlo hladce, přirozeně, potěšilo mě, že celé tři dny workshopu byly příjemné, inspirativní, uvolněné, nakopávací! Není se čeho bát, ba naopak, pro stydlivější povahy může být virtuální prezentování a koučování mnohem příjemnější než face to face. Ohledně formy jsem nenašla rozdíl mezi osobním podáním a podáním virtuálním. Díky moc!

Ing. Mirka Neštická

Ing. Mirka Neštická

terapeutka celostní medicíny

V prvom rade by som sa chcela veľmi poďakovať za skvelý prístup celého kolektívu vyučujúcich. Obdivujem pružnosť s akou ste reagovali na zmenu podmienok vyplývajúcu z celospoločenskej situácie. V krátkom čase ste pripravili virtuálny workshop na maximálne profesionálnej úrovni a v povodne stanovenom termíne. Úroveň online prezentácie je rovnako vynikajúca ako prezenčná. V pohodli domova , bez cestovných a ubytovacích nákladov pokračujeme v kvalitnom vzdelávaní ďalej. Prekvapilo ma a zároveň potešilo, že mam rovnako skvelý bezproblémový kontakt s celou skupinou mojich kolegov v kurze prostredníctvom online nástrojov. Odporúčam online formu kurzov spoločnosti Neuroleadership, pretože splna všetky potreby moderného spôsobu vzdelávania profesionálnym a zároveň ústretovým veľmi ľudským prístupom. Ďakujem.

Jarka Hrdinková

Jarka Hrdinková

Virtuální učení pod vedením vašeho profesionálního týmu pro mě bylo velmi přínosné, díky němu jsem si vyzkoušela koučování a učení online. S překvapením jsem zjistila, že je to naprosto dokonalý a perfektní způsob vedení nás všech, kteří jsme se od vás učili. Celkové učení online je vynikající a doporučuji ho všem, kteří jen chvíli pochybují. Naopak vám bude jedinečným přínosem a zkušeností. Děkuji celému týmu v čele s Vláďou Tukou. Velmi mě posunuli dál jak mentálně, tak i psychicky.

David Michal

David Michal

Na workshopu jsme hodně trénovali a bylo to náročné, ale atmosféra byla skvělá, přestože vše probíhalo v online prostoru. Trenéři byli perfektní a dokázali nás udržet v tempu i v maximální míře angažovanosti. Rozhodnutí jít do výcviku vnímám jako dosud nejlepší investici do vlastního rozvoje.

Martin Orel

Martin Orel

lektor, kouč, konzultant

Ja si trénink Professional veľmi vážim, naozaj ho považujem za rozvoj profesný i zmenu osobnú.  Úžasní ľudia (lektori, kouči, tréneri). Jedno veľké ďakujem. Čo sa týka formy, za mňa viete, že som mal obavy z nového – klasická hrozba. Urobili ste to tak, že som bol poctený, nadšený, prekvapený, šťastný, uvoľnený a dokonale nabitý energiou po každom dni workshopu.

Zora Inka Grohoľová, ACC

Zora Inka Grohoľová, ACC

Se skvělými trenéry NeuroLeadership jsem absolvovala program koučinku, Nástroje kouče a Program mentoringu koučů jako přípravu k mezinárodní certifikaci ACC. Záhy jsem zde absolvovala také všechny tréninky, které společnost nabízí. Tréninky u NeuroLedership jsou základem mého úspěšného profesního působení a práce s desítkami klientů na všech úrovních poradenství. U žádné jiné školy jsem se nesetkala s takou profesionalitou, přesností a spolehlivostí. Zde platí termíny, materiály jsou vždy dodávány včas, logistika je dokonale zorganizována a účastníci tréninků se mohou plně soustředit na svůj rozvoj. Kvalitu klientských podkladů a podkladů k sezením pro kouče, které jsou součástí školení, oceňují denně při své práci. Pomáhají mi držet si efektivní strukturu sezení a soustředit se na klienta a na obsah rozhovorů.

MgA. Jan Karásek

MgA. Jan Karásek

Kristin LaRonca Parpel

Kristin LaRonca Parpel

manažerka a koučka

Kateřina Lubasová

Kateřina Lubasová

Kurz Neuroleadership jsem si moc užila. Každá změna je sice velkou výzvou, ale vyplatilo se, výsledky jsou vidět hned. Získala jsem skvělý nástroj k osobnímu růstu, můžu rozvíjet lidi kolem sebe a v práci mi pomáhá při leadershipu či jen pouhé komunikaci s okolím. Na kurzu panuje skvělá atmosféra a každý má prostor k vyjádření svých myšlenek. Kurz má zároveň perfektně postavenou strukturu a jeho dynamika udržuje pozornost po celou dobu. Kdo má přirozenou schopnost empatie, osvojí si základy koučování už v základním kurzu. Je opravdu skvěle veden – všechno jsme hned zkoušeli prakticky, a tím jsme si dovednosti postupně zapamatovávali již v průběhu kurzu. Odnesla jsem si něco, co předčilo má očekávání. Koučování teď dennodenně využívám, takže můžu jen doporučit.

Martin Holub

Martin Holub

Kurz Professional byl jednoznačně nejlepší investicí mého života. Po 19 letech získávání manažerských zkušeností v korporátní a v soukromé sféře jsem nalezl skutečně hodnotný program pro kouče a vedoucí pracovníky. NeuroLeadership dalece předčil má očekávání v profesionalitě, relevanci a zejména v praktičnosti vzdělávání. Kdo hledá nové dimenze a nečekané možnosti rozvoje, je na správné stopě. Doporučuji těm, kdo nepostrádají odvahu vzít svůj osud do vlastních rukou a efektivně pracovat na svém úspěchu.

Ing. Roman Polák

Ing. Roman Polák

NeuroLeadership a kurz BOOST mi dal velmi cenné a efektivní modely pro vedení a coaching. Díky propojení s praktickými situacemi, které řeším, jsem okamžitě viděl, kde mohu tyto modely řízení aplikovat. Díky nim dokáži lépe rozvíjet svůj tým a jednotlivé členy vést ke koncetraci na priority a cíle. Je velmi motivující, když se naučíte na základě znalosti principů fungování mozku správně komunikovat se svými lidmi, poslouchat a naučíte je jejich vstupy správně formulovat. Okamžitě totiž vnímáte výsledky, zapojení a zvýšenou motivaci i na jejich straně. BOOST byl pro mě navíc završením půlročního coachingu s Vláďou, který mně osobně velmi pomohl v koncentraci. Díky tomu jsem sám na sobě poznal, jak skvěle to funguje! Díky moc Vláďovi za jeho neobyčejně otevřenou mysl, zkušenosti a nadhled při coachingu a BOOSTu i ostatním členům týmu NeuroLeadershipu za profesionální přístup!

Jana Morton

Jana Morton

manažerka

Petr Pojedinec

Petr Pojedinec

manažer a kouč

Ing. Jaroslav Fabián, MBA

Ing. Jaroslav Fabián, MBA

Program koučinku (Professional – dříve BBC) mi zásadně změnil náhled na každodenní činnosti a mezilidskou komunikaci. Nalezl jsem ve své roli manažera daleko více pokory. Po prvních koučovacích rozhovorech se svými kolegy zjišťuji, kolik zajímavých nápadů dříme v jejich hlavách a jak pozitivně vnímají moment, kdy svůj problém vyřeší sami, a nikoli mou vlastní seniorskou radou. Získané znalosti mne osvobodily od vlastního pocitu, že v roli šéfa musím mít odpověď na každou otázku, a naučily mne si vážit myšlenek druhých lidí a více důvěřovat jejich úsudku. Stačilo přitom tak málo, naslouchat, správně se ptát a být přítomen. Na začátku dlouhé cesty osvojení si znalostí do formy návyku mne každý malý úspěch v řešení situací lidmi, které vedu, a nikoli mou maličkostí, posiluje a motivuje vydržet i přes chyby, kterých se zatím občas dopouštím. Nebojím se konstatovat, že za 20 let své kariéry jsem užitečnější kurz neabsolvoval.

Mgr. Andrea Hnízdová

Mgr. Andrea Hnízdová

Koučovací dovednosti se v současné době můžete naučit v různých institucích. Neuroleadership jsem si vybrala z toho důvodu, že jednotlivé metody jsou podloženy poznatky neurovědy, zabývající se nejlepším možným rozvojem jednotlivců natrvalo. Nejvíce se mi na společnosti líbí, že to, co hlásá, sama dělá. … Zde platí heslo: žiji to, co dělám. Celý program je postaven na koučovacích technikách a je koncipován tak, aby mozek člověka dokázal všechny informace vstřebat a on si z toho zapamatoval co nejvíce. Rozsah a působnost kurzu (Professional – dříve BBC)překonal veškerá má očekávání. Důkladně, ladně, profesionálně a vtipně jsou předkládány veškeré znalosti obohacené o osobní zkušenosti znalých koučů. Následné reálné praktikování a podpora mi pomohly v náročných začátcích koučování. Pokud chcete vést a podporovat lidi nejen po povrchu, ale měnit jejich hluboko zaryté zvyky, učte se od NeuroLeadership..

Ing. PhD. Ivana Kniežová

Ing. PhD. Ivana Kniežová

Ing. Alžběta Koberová

Ing. Alžběta Koberová

Veronika Petrová

Veronika Petrová

Moderátorka

Několik měsíců hledám odpovědi na otázky ohledně fungování mozku. Nemohla jsem v knížkách přesně najít to, co bych chtěla, až jsem narazila na NeuroLeadership. Ve skriptech této školy, která se věnuje koučování, byla většina odpovědí na mé otázky. Děkuji celému týmu za skvělé tři intenzivní dny tohoto kurzu, protože byly jedny z nepřínosnějších v mém životě. Jak dlouho jsem chodila okolo, přitom stačí tak málo a vše se dá krásně rozplánovat. Důležité je se zastavit a vše si řádně promyslet…

Mgr. Romana Majerová

Mgr. Romana Majerová

Všechna témata byla informačně nabitá a nezaznamenala jsem hluché místo. Skvělý byl čas pro praktické využití – koučování s ostatními účastníky kurzu. Materiály a podklady a obsah tréninků. Jsem přesvědčena, že NeuroLeadership je v České republice nejlepší škola pro budoucí i stávající kouče. Jsem velice ráda, že jsem se pro tento směr rozhodla. Již při absolvování kurzu jsem na sobě zaznamenala velké změny v osobním rozvoji. Velký pokrok nejen v pracovním, ale i soukromém životě vidím i u mých klientů, které koučuji.

Petr Mateřánka

Petr Mateřánka

Změnový poradce, kouč, facilitátor synergogických řešení

Pod vedením Vládi Tuky jsem absolvoval program Intenzivní trénink koučů (Professional – dříve BBC) Jsem velmi náročný na rozvojové a vzdělávací akce, proto jsem měl i velká očekávání. Můžu zodpovědně říci, že jen málo akcí naplnilo má očekávání tak, jako tento program. Tedy téměř maximálně. Dodalo mi to praktické koučovací dovednosti, a hlavně entuziasmus používat koučink skutečně v praxi. Koučink beru jako vynikající nástroj a doplněk toho, co ve svém povolání dělám. Používám ho však i při sebekoučování a v osobním životě. Jsem si naprosto jistý, že kdokoli se chce v profesionálním koučinku nebo pouze v koučovacím přístupu rozvíjet, tak dostane z programů vedených Vláďou maximalistický užitek a silný nástroj pro rozvoj svůj i okolí.

Jana Holečková

Jana Holečková

Věřím, že většina věcí, lidí i situací nám do života vstupují naprosto záměrně a ve správný čas. Už během absolvování kurzu Kouč (pozn: starší obdoba kurzu Basic) jsem si naplno uvědomila, jak mi obohatilo život setkání s novými lidmi, se skvělými lektory Vladimírem a Amálkou. Ve svém osobním i profesním životě jsem prožila mnoho zásadních situací, které mě zformovaly natolik, že nebývá časté, že nacházím v dostupné nabídce nějaké inovativní nauky či metody. A to především z toho důvodu, že jedno vyvrací nebo potírá druhé. Koučování nepopírá ani nepotírá nic, především nepopírá člověka jako takového. Naopak jasným způsobem pracuje s poznatky neurovědy, rozvíjí tvořivost, dotýká se poznatků kvantové fyziky a dává každému prostor pro kreativitu, seberealizaci a nalezení toho nejlepšího v sobě samém. …“

Lenka Eisner

Lenka Eisner

Původním záměrem absolvovat kurz koučinku (Professional – dříve BBC) bylo získat dovednosti v kladení otázek. Netušila jsem, že dostanu takovou dávku podnětů, které mi pomohou zastavit se a nahlédnout na mezilidské vztahy a lidi samotné úplně jinou perspektivou. Díky výbornému týmu, jejich osobnímu přístupu a zájmu, mě telelekce inspirovaly k přehodnocení zažitých postupů. Pobídly mě též k implementaci nově získaných znalostí v životě osobním i profesním. Odvážně si dovolím tvrdit, že po půlročním intenzivním kurzu jsem jiným člověkem a jsem za to moc ráda.

Ing. Lucie Kožinová

Ing. Lucie Kožinová

Profesionalitu, náročnost, otevřenost, ale také nadhled a humor. To vše a mnoho dalšího jsem si zažila v průběhu kurzu koučinku (Kouč). Každý z nás má velký potenciál – kurz mi jej umožnil uvidět a rozvíjet, a přitom neradit a nementorovat. Naučila jsem se, že každý z nás je nejlepším odborníkem na svůj život, a to také respektovat. Našla jsem, co jsem tak dlouho hledala.

Zuzana Benianová

Zuzana Benianová

Kurz koučinku Professional (dříve BBC) předčil všechna má očekávaní. Samotné učení v rámci kurzu je nastavené podle principů neurovědy, takže je velmi efektivní, nabité informacemi a zážitky. Oceňuji také hloubku a komplexnost celého kurzu, díky čemuž jsem se mohla hned po jeho absolvování věnovat své nové profesi. Navíc, trenéři jsou velcí profesionálové a témata nám předkládala v ryzí odbornosti, ale hlavně lidsky. Byly to určitě mé nejlépe zainvestované peníze.

Mgr. Eva Straškrábová

Mgr. Eva Straškrábová

Ráda bych Vám sdělila, že třídenní workshop byl náročný, ale pro mě velmi hodnotný a přínosný. Pod vedením facilitátorů jsem si uvědomila, že každý z nás má v sobě určitý potenciál a záleží pouze na nás, jak ho využijeme. A díky Vám jsem opět našla sílu a odvahu pokračovat vpřed ve svém životě a překonávat všechny překážky, které mi život naděluje. Děkuji.

Lenka Šťastná

Lenka Šťastná

Kurz Professional (dříve BBC) zcela předčil má očekávání. Původně jsem šla do kurzu jen s tím, že chci být kouč, protože jsem nějak vnitřně cítila, že to je pro mě zajímavá cesta dalšího rozvoje. Opravdu jsem nečekala, že se zcela obrátí mé myšlenky, pohled na svět, na řešení situací v mém osobním i pracovním životě, natož pak, že se zcela změní můj vnitřní pohled na sebe samu. Pokud někdo hledá trénink, který ho prakticky připraví na vykonávání této profese a zároveň ozřejmí důvody konání každého z nás, pak je to jasná volba. Kurz zcela odráží základní princip koučování a etiky koučování, tak aby přinášel klientům skutečný užitek. Děkuji Vláďovi a jeho úžasnému týmu za enthusiasmus a energii s jakou nám předávali inspiraci a vlastní zkušenosti.

Petr Bezdíček

Petr Bezdíček

marketingový ředitel

Karin Peluchova

Karin Peluchova

Ako hovorí klasik, s akoukoľvek už vzniknutou situáciou, ktorá nám nie je úplne po chuti, netreba bojovať, ale je múdrejšie sa jej prispôsobiť. A to sa stalo aj nám v kurze Professional a NeuroLeadership zabezpečil skvelú cestu. Keďže prvé stretnutie bolo osobné a následne už iba online, viem to veľmi dobre porovnať. Ľudsky kontakt je dôležitý, ale pri online forme, keď sa na to pozerám spätne, som sa vedela oveľa viac sústrediť. A to je asi najväčší prínos, ktorý vidím. Veľmi ma prekvapilo uvedomenie a fakt, že som mala cely čas pocit, ako keby tréneri a aj kolegovia z kurzu komunikovali priamo iba so mnou. Vnímala som cely priebeh, všetky informácie na 100 percent, a aj tréning koučovania medzi kolegami mi prišiel veľmi osobný, ako keď som s klientom osamote a venujem mu absolútnu koučovaciu pozornosť, svoj čas a záujem.

Monika Flejberková

Monika Flejberková

Forma workshopu on-line mě velmi mile překvapila. Přestože bych se se všemi ráda viděla osobně, pro moje učení byla tato zkušenost velmi podstatná. Například v tom, že jsem se naučila vyjadřovat své myšlenky stručně a přesně. Zaměřit se na vnímání ostatních skrze jejich tón hlasu, mimiku a více trénovat moji koučovací přítomnost v rozhovoru. Dále mě tato forma naučila být při koučování efektivnější. V neposlední řadě mi on-line workshop umožnil vzdělávat se mimo Prahu a tím vyšetřit čas na další aktivity, které můj přínos z workshopu ještě násobily. Čas věnovaný workshopu byl využitý na maximum a po technické stránce perfektně zajištěný. Virtuální forma byla velmi přátelská a lidská, určitě mohu všem doporučit.

Hana Marie Masopustová

Hana Marie Masopustová

lektorka angličtiny

Jelikož jsem v NeuroLeadershipu absolvovala více kurzů, mohu prezenční a online formu dobře porovnat. V obou případech online výuky jsem měla pocit, že práce byla intenzivnější. Platforma Zoom o 100 % zrychlila přesuny. Největší přínos vidím v tom, že jsem se doma mohla lépe soustředit. A také v porovnání s podzimním kursem jsem cítila hlubší propracovanost prezentací. Příjemně mě překvapila interaktivita celého semináře, absence hluchých momentů a chatovací okno! Skvělá vymoženost. Mohli jsme okamžitě, rychle a všichni najednou reagovat. Virtuální učení respektuje autonomii účastníka kurzu, přináší výhodu domácího prostředí a podmínek, které mu vyhovují. Obavy z izolovanosti bych okamžitě smetla se stolu svou zkušeností z mnoha nejrůznějších forem interaktivních cvičení.

Martin Ruščák

Martin Ruščák

Když jsem uvažoval o tom, zda jít nebo nejít na kurz, byly to zejména tři hodnoty, které jsem z něj chtěl dostat – naučit se základy koučovacího řemesla, pochopit hodnotu koučinku pro klienta a být schopen ji přeformulovat pro své budoucí klienty a identifikovat, v čem mám největší mezery a jak na nich pracovat. Virtuální forma tréninku velmi pomohla efektivitě předávání znalostí, která byla spojena s nutnou vysokou koncentrací účastníka. Vytvořili jste náročné prostředí vyžadující neustálou pozornost, bez toho by byl on-line trénink méně efektivní. Skvělý chatovací nástroj umožnil účastníkům paralelní komunikaci s trenérem, zamezil ztrátě myšlenky způsobené čekáním v pořadí při normální výuce, umožnil trenérovi dávat otázky a odpovědi do vzájemných souvislostí. On-line prostředí odbouralo bariéry, které ve standardních trénincích jsou mezi účastníky ve větší skupině a vznikaly zajímavé otázky, které daly příležitost trenérům poskytnout zkušenosti ze své praxe.

Jak si vybrat? Potřebuji poradit