Události

Události

Pravidelně pro vás připravujeme bezplatné webináře a setkání o metodě Brain-Based Coaching®️ a jejím osvojení i uplatnění v souvislosti s nadčasovými nebo aktuálními tématy z oblasti leadershipu, komunikace i virtuálního učení. Pro zájemce o koučink jsme zařadili ukázku koučovacího rozhovoru Master Class. Pro firmy jsme zařadili sérii webinářů o externím koučování ve firmách. Všemi událostmi vás provede první tuzemský kouč s nejvyšší mezinárodní certifikací Dr. Vladimír Tuka. Sledujte náš kalendář!

Přihlásit se
26. 9. 2023 17:00 Koučink pod drobnohledem: Pravda o jeho účinnosti, limitech a odlišných přístupech online Volný vstup Více
9. 11. 2023 09:00 Váš mozek v práci Plzeňská 3350/18, Praha 5 33 759 Kč -20 % 26 499 Kč Při přihlášení do 30. 9. 2023 Více

Archiv webinářů

Série NL Poolu koučů: #03 Jak vybrat externího kouče a program koučování pro leadery

Datum: 7.12.2022

Pokud má koučink přinést požadované výsledky, musíte na samém začátku vybrat takového (externího) kouče, který bude schopen dovést vaši firmu ke zvolenému cíli. Výběr kouče proto nepodceňujte a věnujte mu maximální pozornost. Je důležité, abyste znali osobnost kouče, jeho zkušenosti i odborný základ.

Série NL Poolu koučů: #02 Zásadní podmínky úspěchu externího koučování ve firmě

Datum: 9.11.2022

V prvním díle série o externím koučování ve firmách s názvem Kouč jako partner leadera při zvládání aktuálních výzev jsme si vysvětlili, proč je zvlášť nyní koučování leaderů a klíčových osob ve firmách tak důležité. V čem spočívá partnerství kouče a leadera a kdy je účinné. V další části této série si řekneme, jaké podmínky musíme vytvořit pro skutečně efektivní koučování leaderů. Zaměříme se také na nejčastější chyby, kterých se firmy při využívání externích koučů dopouštějí, i na to, jak se jim zdárně vyhnout.

Série NL Poolu koučů: #01 Kouč jako partner leadera při zvládání aktuálních výzev

Datum: 26.10.2022

Rychlost, hloubka a komplexnost změn nás vrhá do turbulencí a zahlcuje naše mozky. Od leaderů se očekává, že dokáží adekvátně nastavit firmu a její manažery na novou, měnící se realitu. Že určí směr a způsob, jakým firma zvládne výzvy a plně využije příležitostí, které se nabízejí. Každý krok je ale potřeba promyslet, zamyslet se nad svou vizí a provázat ji s vizí společnosti. V takové zátěži je cenné obrátit se na někoho, s kým můžu sdílet své nápady, komu můžu důvěřovat a s kým vše do detailu promyslím. Takovou užitečnou osobou může být kouč.

Série o externím koučování ve firmách #05 Specifika koučování top manažerů a jejich týmů

Datum: 27.7.2022

Současné náročné turbulentní prostředí klade na top manažery a jejich týmy velmi vysoké nároky. Vyžaduje plnou odpovědnost a také schopnosti zvládnout aktuální výzvy. Potřebují zajistit nezbytnou adaptaci společnosti na nové podmínky, ale také ji nasměrovat na udržitelnou a dlouhodobou prosperitu. To vše musí zvládat v situaci, kdy trvalý vysoký tlak a stres snižuje jejich kognitivní kapacitu vedoucí k napětí ve vztazích. Jejich mozek strhává pozornost na aktuální dění, tedy na to urgentní a ne na to důležité, perspektivní a dlouhodobé. Pracovní tempo, neustálé porady, on-line jednání a dlouhé pracovní dny vedou k narušení životní rovnováhy, porušení životosprávy a snížení kvality života.

Série o externím koučování ve firmách #04 Jak vybrat vhodného externího kouče do firmy

Datum: 8.6.2022

Má-li koučink přinést požadované výsledky, musíte na samém začátku vybrat takového externího kouče, který je schopen vaši firmu dovést ke kýženému cíli. Jeho volbě proto věnujte pozornost přímo úměrnou hodnotě, jíž očekáváte, že spoluprací s ním získáte. Pak se vám začne rýsovat osobnost kouče, zkušenosti i odborný základ. Volba externího kouče je uměním i vědou zároveň. Kouč totiž není komodita, kterou lze snadno koupit jedním klikem na internetu. Podceníte-li fázi výběru, přijdou nepříjemnosti, a s nimi následky, kterým je lépe se vyhnout.

1 2 3 6

Kdo jsme

Je až neuvěřitelné, co je člověk schopen pod správným vedením vymyslet.

Certifikace a akreditace

ICF

Mezinárodně akreditovaná instituce u ICF

MŠMT

Rekvalifikační program koučinku akreditovaný u MŠMT

MCC

Kurzy garantované jediným MCC – Master Certified koučem v ČR

NL

Certifikáty NeuroLeadership s mezinárodní platností u ICF

Co o nás říkají naši absolventi

Jiří Neumann

Jiří Neumann

manažer, Nestlé Česko s.r.o., divize Nestlé Health Science /MUCOS Pharma CZ s.r.o.

Co vás přivedlo za koučem?
Mé pole působnosti ve firmě se významně rozšířilo jak v oblasti odpovědnosti, tak ve vedení lidí. Na tuto změnu bylo potřeba reagovat a pracovat na mém rozvoji, abych novou roli dokázal převzít a vedl významně zvětšenou firmu za vítězstvím.

Jak jste se cítil během koučování? 

Dobře. Vladimír je profesionál a dokáže pracovat s různými typy lidí. Já jsem v principu velmi otevřený a flexibilní v komunikaci. Když to obohatíte vůlí posunout se a Vláďovým přístupem, kdy vás pomocí otázek dostane z komfortní zóny a přiměje k hlubšímu zamyšlení tak, že jste s tím v pohodě, tak jste na cestě… tedy na půli cesty (už).

Co konkrétního jste se díky koučinku naučil?

Zastavit se, zamyslet, nereagovat zbrkle bez promyšlení.

V čem vidíte smysl koučování?

Role kouče je donutit člověka zamyslet se nad sebou, nad reakcemi, zvažovat více možností k řečení problémů. Jako lidé máme tendence najít řešení, role kouče je o tom, hledat to správné.

Komu byste koučink doporučil?

Z mého pohledu je role kouče významná pro každého manažera, který vede lidi. O to významnější je pro toho, který změnil pozici, zvýšila se jeho zodpovědnost, posunul se v rámci týmu a je vhodné, aby se přizpůsobil změněné roli.

Účastníci kurzu Basic – únor 2021

Účastníci kurzu Basic – únor 2021

Jak si vybrat? Potřebuji poradit