Události

Události

Pravidelně pro vás připravujeme bezplatné webináře a setkání o metodě Brain-Based Coaching®️ a jejím osvojení i uplatnění v souvislosti s nadčasovými nebo aktuálními tématy z oblasti leadershipu, komunikace i virtuálního učení. Pro zájemce o koučink jsme zařadili ukázku koučovacího rozhovoru Master Class. Pro firmy jsme zařadili sérii webinářů o externím koučování ve firmách. Všemi událostmi vás provede první tuzemský kouč s nejvyšší mezinárodní certifikací Dr. Vladimír Tuka. Sledujte náš kalendář!

Přihlásit se
13. 7. 2022 15:00 Koučování leaderů – objevte Neuroleadership Coaching online Volný vstup Více
27. 7. 2022 15:00 Série o externím koučování ve firmách: #05 Specifika koučování top manažerů online Volný vstup

Archiv webinářů

Seriál o externím koučování ve firmách #04 Jak vybrat vhodného externího kouče do firmy

Datum: 8.6.2022

Má-li koučink přinést požadované výsledky, musíte na samém začátku vybrat takového externího kouče, který je schopen vaši firmu dovést ke kýženému cíli. Jeho volbě proto věnujte pozornost přímo úměrnou hodnotě, jíž očekáváte, že spoluprací s ním získáte. Pak se vám začne rýsovat osobnost kouče, zkušenosti i odborný základ. Volba externího kouče je uměním i vědou zároveň. Kouč totiž není komodita, kterou lze snadno koupit jedním klikem na internetu. Podceníte-li fázi výběru, přijdou nepříjemnosti, a s nimi následky, kterým je lépe se vyhnout.

Neurověda empatie pro moderní leadery a jejich týmy

Datum: 3.5.2022

Končící pandemie, válka na Ukrajině, ekonomické, energetické a další turbulence vyžadují zvládání změny a rychlou adaptaci na nové podmínky. Co to prakticky znamená pro současný leadership a co nám k tomu napovídá věda probíral únorový, virtuální NeuroLeadership Summit, kterého jsme se jako každoročně zúčastnili. Z mnoha témat, která rezonují také v českých a slovenských firmách nás obzvlášť zaujalo komplexní vědecké pojetí empatie jako dovednosti, kterou se nejen lze naučit, ale která se v současnosti stává business imperativem. Summit ji zasadil do širších souvislostí regenerativního přístupu k vedení lidí, v jehož důsledku lidé místo vyčerpání své síly obnovují a daří se jim lépe.

Seriál o externím koučování ve firmách #03 Co vyžaduje správné zavedení externího koučování do firmy

Datum: 27.4.2022

V předešlých dílech seriálu o externím koučování ve firmách jsem si vysvětlili, proč je zvlášť v současnosti externí koučování nejvyššího a středního managementu a klíčových osob firmy žádoucí a jakých chyb se běžně při jeho zavádění dopouštíme. Ve třetím díle seriálu se zaměříme na to, jaké předpoklady vytvářet pro efektivní zavádění externího koučování do firmy.

Seriál o externím koučování ve firmách: #02 5 příčin selhání koučinku ve firmách

Datum: 29.3.2022

Koučink jako takový a externí koučink zvlášť má své zákonitosti, psaná i nepsaná pravidla, podmínky a předpoklady, které je nutno znát a respektovat k tomu, abychom na maximum využili potenciál koučování. Kde nejčastěji ve firmách selhávají, do jakých pastí padají či o jaké překážky zakopávají tam, kde se o zavedení koučinku do talent managementu pokoušejí a jak se těmto pastem a překážkám vyhnout?

Aktuální výzvy leadershipu a jak si s nimi poradit

Datum: 23.3.2022

Jak se vypořádat s kritickou situací vyvolanou vnějšími událostmi? Jak v této situaci skloubit péči o své lidi se zajištěním plnění záměrů a cílů svěřené firmy? Jak být nápomocen svým lidem, aby se dokázali se situací vypořádat a zároveň si udrželi svou kreativitu a inovativnost?

1 2 3 5

Kdo jsme

Je až neuvěřitelné, co je člověk schopen pod správným vedením vymyslet.

Certifikace a akreditace

ICF

Programy koučinku akreditované mezinárodně u ICF

MŠMT

Rekvalifikační program koučinku akreditovaný u MŠMT

MCC

Kurzy garantované jediným MCC – Master Certified koučem v ČR

NL

Certifikáty NeuroLeadership s mezinárodní platností u ICF

Co o nás říkají naši absolventi

MgA. Jan Karásek

MgA. Jan Karásek

Robert Zatloukal

Robert Zatloukal

generální ředitel

Chtěl jsem najít metodiku a nástroje pro efektivní komunikaci, naučit se je a ověřit si je na sobě, abych je mohl zavést ve firmě, kde jsou všichni THP pracovníci. Během kurzu jsem se naučil, jak s pomocí ostatních přijít na nové nápady, jak je efektivně převádět do praxe i jak měnit návyky. Atmosféra v kurzu byla pracovní a vstřícná. Program považuji za velmi přínosný, protože efektivní komunikace je čím dál důležitější pro konkurenceschopnost podniku i jednotlivce. Získal jsem vlastní zážitek doplněný o poznatky vědy, které mi pomohou řadu situací snáz pochopit a mohu o to snadněji dojít ke změně. Navíc dovednosti, které se učíte, využijete ve všech životních oblastech a rozvíjejí vás. Program BOOST bych doporučil každému, kdo má zájem mít kvalitnější život pracovní i osobní a kdo chce mít dobré výsledky i dobré vztahy.

Jak si vybrat? Potřebuji poradit