Události

Události

Pravidelně pro vás připravujeme bezplatné webináře a setkání o metodě Brain-Based Coaching®️ a jejím osvojení i uplatnění v souvislosti s nadčasovými nebo aktuálními tématy z oblasti leadershipu, komunikace i virtuálního učení. Pro zájemce o koučink jsme zařadili ukázku koučovacího rozhovoru Master Class. Pro firmy jsme zařadili sérii webinářů o externím koučování ve firmách. Všemi událostmi vás provede první tuzemský kouč s nejvyšší mezinárodní certifikací Dr. Vladimír Tuka. Sledujte náš kalendář!

Přihlásit se
7. 12. 2022 15:00 Série o externím koučování ve firmách: #03 Jak vybrat externího kouče a program koučování pro leadery online Volný vstup Více
13. 12. 2022 10:00 #04 Online workshop - externí koučování pro leadery online Volný vstup Více

Archiv webinářů

Série NL Poolu koučů: #02 Zásadní podmínky úspěchu externího koučování ve firmě

Datum: 9.11.2022

V prvním díle série o externím koučování ve firmách s názvem Kouč jako partner leadera při zvládání aktuálních výzev jsme si vysvětlili, proč je zvlášť nyní koučování leaderů a klíčových osob ve firmách tak důležité. V čem spočívá partnerství kouče a leadera a kdy je účinné. V další části této série si řekneme, jaké podmínky musíme vytvořit pro skutečně efektivní koučování leaderů. Zaměříme se také na nejčastější chyby, kterých se firmy při využívání externích koučů dopouštějí, i na to, jak se jim zdárně vyhnout.

Série NL Poolu koučů: #01 Kouč jako partner leadera při zvládání aktuálních výzev

Datum: 26.10.2022

Rychlost, hloubka a komplexnost změn nás vrhá do turbulencí a zahlcuje naše mozky. Od leaderů se očekává, že dokáží adekvátně nastavit firmu a její manažery na novou, měnící se realitu. Že určí směr a způsob, jakým firma zvládne výzvy a plně využije příležitostí, které se nabízejí. Každý krok je ale potřeba promyslet, zamyslet se nad svou vizí a provázat ji s vizí společnosti. V takové zátěži je cenné obrátit se na někoho, s kým můžu sdílet své nápady, komu můžu důvěřovat a s kým vše do detailu promyslím. Takovou užitečnou osobou může být kouč.

Série o externím koučování ve firmách #05 Specifika koučování top manažerů a jejich týmů

Datum: 27.7.2022

Současné náročné turbulentní prostředí klade na top manažery a jejich týmy velmi vysoké nároky. Vyžaduje plnou odpovědnost a také schopnosti zvládnout aktuální výzvy. Potřebují zajistit nezbytnou adaptaci společnosti na nové podmínky, ale také ji nasměrovat na udržitelnou a dlouhodobou prosperitu. To vše musí zvládat v situaci, kdy trvalý vysoký tlak a stres snižuje jejich kognitivní kapacitu vedoucí k napětí ve vztazích. Jejich mozek strhává pozornost na aktuální dění, tedy na to urgentní a ne na to důležité, perspektivní a dlouhodobé. Pracovní tempo, neustálé porady, on-line jednání a dlouhé pracovní dny vedou k narušení životní rovnováhy, porušení životosprávy a snížení kvality života.

Série o externím koučování ve firmách #04 Jak vybrat vhodného externího kouče do firmy

Datum: 8.6.2022

Má-li koučink přinést požadované výsledky, musíte na samém začátku vybrat takového externího kouče, který je schopen vaši firmu dovést ke kýženému cíli. Jeho volbě proto věnujte pozornost přímo úměrnou hodnotě, jíž očekáváte, že spoluprací s ním získáte. Pak se vám začne rýsovat osobnost kouče, zkušenosti i odborný základ. Volba externího kouče je uměním i vědou zároveň. Kouč totiž není komodita, kterou lze snadno koupit jedním klikem na internetu. Podceníte-li fázi výběru, přijdou nepříjemnosti, a s nimi následky, kterým je lépe se vyhnout.

Neurověda empatie pro moderní leadery a jejich týmy

Datum: 3.5.2022

Končící pandemie, válka na Ukrajině, ekonomické, energetické a další turbulence vyžadují zvládání změny a rychlou adaptaci na nové podmínky. Co to prakticky znamená pro současný leadership a co nám k tomu napovídá věda probíral únorový, virtuální NeuroLeadership Summit, kterého jsme se jako každoročně zúčastnili. Z mnoha témat, která rezonují také v českých a slovenských firmách nás obzvlášť zaujalo komplexní vědecké pojetí empatie jako dovednosti, kterou se nejen lze naučit, ale která se v současnosti stává business imperativem. Summit ji zasadil do širších souvislostí regenerativního přístupu k vedení lidí, v jehož důsledku lidé místo vyčerpání své síly obnovují a daří se jim lépe.

1 2 3 5

Kdo jsme

Je až neuvěřitelné, co je člověk schopen pod správným vedením vymyslet.

Certifikace a akreditace

ICF

Mezinárodně akreditovaná instituce u ICF

MŠMT

Rekvalifikační program koučinku akreditovaný u MŠMT

MCC

Kurzy garantované jediným MCC – Master Certified koučem v ČR

NL

Certifikáty NeuroLeadership s mezinárodní platností u ICF

Co o nás říkají naši absolventi

Petr Mateřánka

Petr Mateřánka

Změnový poradce, kouč, facilitátor synergogických řešení

Pod vedením Vládi Tuky jsem absolvoval program Intenzivní trénink koučů (Professional – dříve BBC) Jsem velmi náročný na rozvojové a vzdělávací akce, proto jsem měl i velká očekávání. Můžu zodpovědně říci, že jen málo akcí naplnilo má očekávání tak, jako tento program. Tedy téměř maximálně. Dodalo mi to praktické koučovací dovednosti, a hlavně entuziasmus používat koučink skutečně v praxi. Koučink beru jako vynikající nástroj a doplněk toho, co ve svém povolání dělám. Používám ho však i při sebekoučování a v osobním životě. Jsem si naprosto jistý, že kdokoli se chce v profesionálním koučinku nebo pouze v koučovacím přístupu rozvíjet, tak dostane z programů vedených Vláďou maximalistický užitek a silný nástroj pro rozvoj svůj i okolí.

Petr Bezdíček

Petr Bezdíček

marketingový ředitel

Jak si vybrat? Potřebuji poradit