Programy pro firmy

Leadership pro firmy

Nedaří se vám plnit cíle, protože si neumíte najít a udržet kvalitní zaměstnance? Vázne u vás komunikace v týmech i s vedením společnosti? Odvádí vaši podřízení jen tolik práce, kolik je nezbytně nutné? Chybí vašim lidem motivace a osvědčené benefity už nikoho nelákají?

Mám zájem

Komplexní řešení pro firmy

S podobnou situací se musí vypořádat celá řada firem. Rostoucí konkurence v oboru, sílící tlak na ceny a výkon, a zároveň nedostatek lidí vytvářejí na pracovišti dlouhodobě nepříjemnou atmosféru. Právě spolehliví a spokojení zaměstnanci přitom mají velký podíl na úspěchu celé firmy. Zapomeňte na přežité a nefunkční způsoby motivace i vedení lidí a vychovejte ze svých manažerů opravdové leadery, kteří dokážou rozvíjet potenciál svých kolegů, vytvoří pro ně inspirativní prostředí a zároveň posílí jejich výkonnost. Řešení naleznete v programech NeuroLeadership, které se opírají o poznatky moderní neurovědy.

Proč právě programy NeuroLeadership?

Dosáhnout velkých výkonů i změn dokážete díky tomu nejcennějším nástroji – vašemu mozku. Pochopíte-li, jak mozek ovlivňuje vaše myšlení, pocity i chování, stanete se silnější a produktivnější. Nejen v práci, ale i v dalších sférách vašeho života. Proto v programech NeuroLeadership uplatňujeme metodu Brain-Based Coaching založenou na nejnovějších poznatcích vědců o tom, jak funguje lidský mozek. Díky nim si osvojíte jednoduché a praktické techniky, které vám pomohou zbavit se zažitých a již nepotřebných přístupů a myšlenkových vzorců. Na konkrétních případech z vaší praxe se naučíte zvládat stresové situace, zdokonalíte své rozhodování i myšlení a zrychlíte řešení nejrůznějších problémů, se kterými se ve firmě potýkáte.

Firemní programy

Komplexní a na míru šité řešení pro firmy, které se chtějí stát leaderem na trhu.

Garance kvality

Koncept na míru potřebám vaší firmy pro vás připraví tým špičkových konzultantů a trenérů v čele s Dr. Vladimírem Tukou, jediným MCC koučem v Čechách a na Slovensku. Naší specializací je především seberozvoj leaderů a jejich leadershipu, efektivní vedení a řízení týmů, prohlubování koučovacích dovedností, ale také výchova interních koučů ve firmách, strategická facilitace a tematické workshopy.

Trenéři

Rozumíme potřebám manažerů, sami pocházíme z firemního prostředí.

Máme stovky absolventů

Programy NeuroLeadership prošly již stovky manažerů z předních českých i zahraničních společností. Vybrané programy mají mezinárodní akreditaci a jsou zakončeny certifikátem Mezinárodní federace koučů (ICF).

Přesvědčte se s námi, jak výrazný efekt může mít leadership na bázi neurovědy na růst vaší firmy.

Co o nás říkají naši absolventi

Ing. Roman Polák

Ing. Roman Polák

Neuroleadership a kurz BOOST mi dal velmi cenné a efektivní modely pro vedení a couching. Díky propojení s praktickými situacemi, které řeším, jsem okamžitě viděl, kde mohu tyto modely řízení aplikovat. Díky nim dokáži lépe rozvíjet svůj tým a jednotlivé členy vést ke koncetraci na priority a cíle. Je velmi motivující, když se naučíte na základě znalosti principů fungování mozku správně komunikovat se svými lidmi, poslouchat a naučíte je jejich vstupy správně formulovat. Okamžitě totiž vnímáte výsledky, zapojení a zvýšenou motivaci i na jejich straně. BOOST byl pro mě navíc završením půlročního couchingu s Vláďou, který mě osobně velmi pomohl v koncentraci. Díky tomu jsem sám na sobě poznal, jak skvěle to funguje! Díky moc Vláďovi za jeho neobyčejně otevřenou mysl, zkušenosti a nadhled při couchingu a BOOSTu i ostatním členům týmu Neuroleadeshipu za profesionální přístup!

Robert Zatloukal

Robert Zatloukal

generální ředitel

Chtěl jsem najít metodiku a nástroje pro efektivní komunikaci, naučit se je a ověřit si je na sobě, abych je mohl zavést ve firmě, kde jsou všichni THP pracovníci. Během kurzu jsem se naučil, jak s pomocí ostatních přijít na nové nápady, jak je efektivně převádět do praxe i jak měnit návyky. Atmosféra v kurzu byla pracovní a vstřícná. Program považuji za velmi přínosný, protože efektivní komunikace je čím dál důležitější pro konkurenceschopnost podniku i jednotlivce. Získal jsem vlastní zážitek doplněný o poznatky vědy, které mi pomohou řadu situací snáz pochopit a mohu o to snadněji dojít ke změně. Navíc dovednosti, které se učíte, využijete ve všech životních oblastech a rozvíjejí vás. Program BOOST bych doporučil každému, kdo má zájem mít kvalitnější život pracovní i osobní a kdo chce mít dobré výsledky i dobré vztahy.

Mám zájem o program pro firmy

Jak si vybrat? Potřebuji poradit