Diplomatická služba a pobyt na stálé misi v Ženevě (1982 – 1992)

Diplomatická služba a pobyt na stálé misi v Ženevě (1982 – 1992)

Pro mne i celou zeměkouli byla 80. léta zlomová. Pochopil jsem, jak málo stačí k zásadní změně našeho vnímání světa. Stavíme si ho na určitých pilířích, pravdách a přesvědčeních. Stačí ale zažít něco nečekaného, co naruší některý z těchto pilířů, a celý náš svět se otřásá a bortí. Někdy nezbude než ho přestavět zcela od základů.
Stal jsem se diplomatem. Romantické představy o zastupování státu, vyjednávání, účasti na slavnostech a recepcích vystřídalo probuzení do reálného světa plného administrativy, byrokracie a velmi soutěživého až agresivního konkurenčního prostředí. V 27 letech jsem dostal jedinečnou příležitost být jako attaché na stálé misi při OSN v Ženevě.
Vzrušující, nepoznané, magické. Tak mi v mysli rezonují slova, kterými bych popsal sbírání prvních zahraničních zkušeností. Účastnil jsem se důležitých jednání klíčových komisí a projednávání citlivých dokumentů. Setkával jsem se na různých diplomatických akcích s významnými osobnostmi jako Reagan, Gorbačov, Ševardnadze, Schulz.
V samotném začátku radikálního přerodu od totality k demokracii jsem se zapojil do prestižních projektů jako řízení příprav Konference o evropské konfederaci konané pod záštitou prezidentů V. Havla a F. Mitterranda a evropské konferenci o lidských právech.
Ještě v Ženevě jsem pod vlivem událostí probíhajících v Sovětském svazu pochopil, jak málo stačí k zásadní změně pohledu na svět. Prolomení pouhého jednoho ideového pilíře – vedoucí úlohy komunistické strany – znamenalo zhroucení celého ideového a politického systému. Uvědomil jsem si, že stačí nabourat jedno tabu, princip a spustí se nezadržitelný proces zpochybňování, vyvracení či potvrzování všech ostatních.
Stavíme si svůj svět na určitých pilířích, pravdách a přesvědčeních, které jsme získali během života nebo převzali od druhých. Když se jeden z pilířů zbortí, otřese se celý náš svět. Někdy je třeba ho přestavět od základů. Bývá to náročný proces, který zároveň osvobozuje od neviditelných pout přijatých či vytvořených pravd a nalezení nových, které odpovídají změněné realitě.

Podívejte se na další články na našem blogu

Další články
Jak si vybrat? Potřebuji poradit