NeuroLeadership – první akreditována instituce pro vzdělávání profesionálních, mezinárodně certifikovaných koučů v Čechách a na Slovensku

16. 8. 2022

Letošní léto se pro společnost NeuroLeadership nese ve znamení vynikajícího úspěchu. Jako první škola koučinku v Čechách a na Slovensku a v první třicítce nejlepších na světě jsme získali akreditaci ICF Level 1. Akreditovány už nejsou jen naše programy, jak tomu bylo dosud, ale celá společnost, jako vzdělávací instituce. Úspěšné akreditaci předcházel náročný proces schvalování zásadních interních procesů, postupů a kodexů zaměřených na garanci kvality výuky koučů v souladu s vysokými mezinárodními standardy.

„Akreditaci považuji za projev uznání a ocenění naší téměř 15leté činnosti na poli výchovy profesionálních koučů.  NeuroLeadership je už nyní považována za renomovanou, prestižní vzdělávací instituci v obou zemích. Našimi programy úspěšně prošlo více jak 1000 absolventů, přičemž mnozí z nich získali mezinárodní certifikaci koučů. Osvojené dovednosti uplatňují jako profesionální koučové, uznávaní manažeři, koučové profesionálních sportovců, nebo je využívají ke zkvalitnění vztahů s okolím. Akreditace nejenže zvyšuje prestiž a důvěryhodnost školy, ale současně nám ukládá povinnost dodržovat závazky nejen vůči ICF, ale i vůči našim studentům,“ vysvětluje Dr. Vladimír Tuka, CEO společnosti NeuroLeadership.

Kdo je to ICF kouč? Ctitel vysokých morálních hodnot!

ICF neboli International Coaching Federation je největší profesní organizací koučů na světě. Její členové se řídí kompetencemi profesionálního koučinku a etického kodexu ICF a představují nejvyšší kvalitu profesionálního koučování. Vychází ze základních hodnot ICF, které jsou vzpruhou, inspirací i motivací pro jejích členy.

Patří sem

a) profesionalita, projevuje se v profesionální kvalitě koučování, která zahrnuje odpovědnost, respekt, integritu, kompetenci a excelentnost,

b) spolupráce, což znamená rozvíjení sociálních vztahů a vazeb a budování komunity,

c) lidskost, je o tom být humánní, laskavý, soucitný a ohleduplný k ostatním a

d) spravedlnost, která vyjadřuje v používání koučovacího způsobu myšlení ke zkoumání a pochopení potřeb druhých, a to s důrazem na spravedlivé jednání a plnění individuálních potřeb klientů.

Level 1 akreditace – Nově pro celé akreditované instituce!

Zatímco dříve jste mohli absolvovat „pouze“ akreditovaný koučovací program, nyní se mohou o akreditaci ucházet pouze celé instituce. A to je právě případ NeuroLeadership – naše škola koučinku nově splňuje všechny mezinárodní standardy ICF, takže může vychovávat a hodnotit profesionální kouče pro mezinárodní certifikaci ACC. Akreditace celých organizací je novodobým světovým trendem, který vysílá zprávu o důvěryhodnosti a shodě všech dílčích organizačních prvků vzdělávací instituce a ICF a zároveň posiluje bezpečí pro studenty.

Co to znamená pro naše budoucí studenty a studentky? Jednodušší cestu k ACC!

Studující našich kurzů se mohou ucházet o certifikaci (ACC) daleko jednodušeji než doposud. Jaký postup musí dodržet? To vám podrobněji vysvětlíme na individuální konzultaci.

Co to znamená pro naše absolventy a absolventky?

Pro naše absolventy to znamená potvrzení toho, že máte kvalitní kurz od prestižní, mezinárodně uznávané instituce.  Akreditace pro Level 1 je projevem uznání dostatečně vysoké úrovně kvality výuky, kterou poskytujeme.  V zásadě nic dalšího jsme nemuseli vylepšovat a měnit, protože základní kritéria pro udělení akreditace Level 1 jsme splňovali dávno před jejím zavedením.

„Věřím, že našim stávajícím i budoucím studentům akreditace přinese vyšší jistotu, důvěru a potvrzení toho, že svěřili náročný rozvoj do rukou kompetentní, profesionální a (mezi)národně uznávané instituci,“ dodává Dr. Vladimír Tuka.

Vyberte si z nabídky našich kurzů koučovacích dovedností a staňte se mezinárodně certifikovaným koučem!

Více informací o našich kurzech získáte zde. Rádi vám s výběrem pomůžeme. Zde si můžete zamluvit nezávaznou online konzultaci s Petrou Vyskočilovou, absolventkou našich programů a manažerkou péče o klienty.

Mohlo by vás zajímat…