Nový rok, nový začátek: Jak tentokrát opravdu dosáhnout svých cílů

Specifika koučování top manažerů a jejich týmů

3. 11. 2022

Blížící se konec roku a příchod toho nového naskýtá jedinečnou příležitost k hluboké sebereflexi. Je na čase se zastavit, vydechnout a poohlédnout se zpět za uplynulým rokem s otevřenou myslí. Co se nám podařilo? Co naopak ne? Kde jsme narazili na překážky? A jak můžeme využít našich zkušeností, abychom příští rok skutečně dosáhli svých cílů nebo ještě většího úspěchu?

Klíčem k lepší budoucnosti je vědomí toho, co doopravdy chcete a co proto potřebujete udělat

Sebereflexe je víc než jen bilance úspěchů a neúspěchů. Je to cesta k introspekci, k pochopení sebe sama, vlastních hodnot, přání a motivací. Když se zamyslíte nad svými dovednostmi a ambicemi, objevíte nové cesty pro svůj růst. Zkoumejte, jaké schopnosti a znalosti potřebujete rozvíjet pro dosažení svých cílů. Přemýšlejte o tom, kde chcete být za rok nejen profesně, ale i osobně. Jaké kroky, zvyky, nebo změny ve svém přístupu musíte podniknout, aby se vaše sny staly realitou? Co všechno k tomu potřebujete a kdo vám na vaší cestě bude oporou? To vše je součástí procesu sebereflexe, který vás povede k lepšímu porozumění vašim skutečným potřebám a cílům, a nakonec k životu, po kterém toužíte.

Dejte si vnitřní závazek ke změně

Možná, že potřebujete nový impuls, nový pohled, nový nástroj. A kdy jindy začít s něčím novým, než právě na nový rok. Možná je čas opustit tradiční přístupy a objevit konečně nové horizonty. Brain-Based Coaching představuje právě takovou inovativní metodu. Spojuje nejnovější poznatky z oblasti neurovědy s osvědčenými koučovacími technikami. Právě tato synergická kombinace vám otevírá dveře k hlubšímu porozumění fungování vašeho mozku a jeho vlivu na vaše chování a rozhodování. Díky tomu můžete vytvářet efektivnější strategie pro osobní i profesní rozvoj, překonávat bariéry, které vás brzdily, a vytvářet nové, přínosné návyky a postupy, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů a snů. Brain-Based Coaching vám tedy nabízí nejen teoretické poznatky, ale i praktické nástroje pro transformaci vašeho života.

„Přes 72 % našich absolventů využívá koučovací dovednosti v osobním i pracovním životě. 73 % absolventům našich kurzů pomohly koučovací dovednosti ve složitější životní situaci.“

Kde začít? Podívejte se na přehled našich programů

Skutečná změna začíná ve vaší hlavě. Jak vám může pomoci Brain-Based Coaching?

1. Pochopíte proč a jak fungujete

Brain-Based Coaching vám nabízí unikátní přístup k pochopení toho, jak vaše mysl pracuje. Naučíte se rozpoznávat vzorce ve vašem myšlení a chování, což vám umožní odhalit vaše hluboké motivace a bariéry. Tato hluboká reflexe je klíčová pro nastavení realistických a dosažitelných cílů. Pochopením svých vnitřních procesů a toho, co vás žene vpřed, můžete směřovat své úsilí efektivněji a dosahovat svých cílů s větší jistotou.

2. Vytvoříte si nové, přínosnější návyky

Brain-Based Coaching poskytuje nástroje a strategie pro vytváření a udržení pozitivních návyků, které pomohou vám i ostatním dosáhnout osobních a profesních cílů. Zkoumáte, jak vaše mysl reaguje na nové informace a situace, a učíte se, jak tyto reakce využít pro vytvoření návyků, které podporují váš růst. Tato metoda vám pomůže překonat stávající zvyklosti, které vás omezují, a nahradit je novými, efektivnějšími přístupy k práci i osobnímu životu.

3. Budete vědět, jak vše naučené aplikovat v reálném životě a pomáhat tak i druhým

Vaše realita je možná taková, že na sobě hodně pracujete, dost toho víte a umíte, ale zdaleka ne vše dokážete zužitkovat a praktikovat v každodenním životě. I s tím se dá ale něco dělat. Brain-Based Coaching není jen teorie; je to praktický nástroj, který vám pomůže integrovat nově nabyté dovednosti a poznatky do každodenního života. Díky tréninku a podpoře, kterou během našich kurzů dostáváte, budete schopni uplatnit nové strategie a přístupy v reálných situacích, čímž získáte cenné zkušenosti a postupně si vytvoříte pevný základ pro trvalý osobní a profesní růst. A co je na tom nejdůležitější, budete v tom umět pomoci i ostatním.

Čím dřív začnete, tím dřív uvidíte výsledky

Nový rok je symbolem nových začátků. Je čas dát si závazek k osobnímu růstu a k dosažení vašich snů. S Brain-Based Coachingem máte v rukou mocný nástroj k transformaci vašeho života. Jste připraveni na rok plný růstu, výzev a úspěchů? Pak využijte této jedinečné příležitosti a přihlaste se do programu Brain-Based Coachingu s 20% slevou!

Zarezervujte si přes kalendář nezávaznou konzultaci s Anetou Kristovou, naší manažerkou péče o klienty, která vám zodpoví veškeré dotazy a nabídne tu nejvýhodnější nabídku přímo pro vás.

 

Víte že…

… zakladatelem celé společnosti a garantem kvality jednotlivých programů je Dr. Vladimír Tuka, který je prvním českým držitelem nejvyšší certifikace Master Coach udělované Mezinárodní federací koučů (ICF, International Coaching Federation). Certifikaci ICF mají všichni naši koučové. Můžete se tak spolehnout, že pracujete se skutečnými profesionály, kteří se ve svém oboru vyznají a sami se neustále vzdělávají.

…naše instituce je akreditovaná Mezinárodní federací koučů (ICF). Rekvalifikační program koučinku získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Mohlo by vás zajímat…