Proč mít své PROČ

Proč mít své PROČ

Lidé se mezi sebou propojují na nevědomé, emoční úrovni. To, že máme pocit, že jsme se pro toho či onoho člověka nebo nějakou společnost, konkrétní výrobek rozhodli racionálně, bývá často pouhou iluzí. Většinu našich rozhodnutí nejprve přijmeme na nevědomé úrovni, na úrovni našich přesvědčení, hodnot a toho, čemu věříme. Pokud nějaká společnost chce být ATRAKTIVNÍ na trhu a upoutat pozornost, zájem a touhy lidí, potřebuje pro ně být jasná, srozumitelná. Vyzařovat tak, aby se na ni lidé mohli bez rozmýšlení napojit. Proto je tak důležité, aby si společnosti daly záležet na tom, aby správně definovaly svou misi a hodnoty, o které se opírají. Mise se stává oním, PROČ společnost vůbec existuje.

Když už máme PROČ, je dobré se shodnout, co se stane, až toto veliké PROČ bude naplněno: vytváříme vizi, tj. představu naplňovaného nebo naplněného PROČ. Vize bývá konkrétnější, v racionálnějších výrazech. Vyjadřuje CO se stane, když je PROČ naplňováno a naplněno. Působí daleko více na intelekt, racionální myšlení.

To je význam mise a vize navenek společnosti. Upoutat veřejnost a zvěstovat ji, oč společnosti jde, bývá hlavním motivem definice mise a vize.

Mise a Vize (PROČ a CO jako naplněné PROČ) však mají velmi silný význam a smysl uvnitř společnosti. Působí jako velmi silný motivátor pro všechny zaměstnance. Poslání společnosti dává smysl práci zaměstnancům ve společnosti, umožňuje jim se ztotožnit se společností. Pracovat pro něco většího. Pro něco, co přesahuje prostou mzdu, čas strávený ve společnosti. Umožňuje zaměstnancům, aby každý den mohli vnímat, jak svým dílem přispívají k naplňování PROČ. Proto musí mít MISE vyšší společenský přesah, být významná pro širší veřejnost, a musí být se zaměstnanci projednána, aby jí rozuměli, mohli se s ní ztotožnit a přijmout za svou jako pádný důvod s lehkostí ráno vstát a vypravit se do práce :-).

Zářným případem velmi dobře komunikované mise a vize je notorický známý případ NASA, v období přípravy letu Apolla 13 na Měsíc. Každý zaměstnanec – od nejvyššího až po uklízeče – chodili do práce, aby přispěli svým dílem naplnění projektu Apolla 13.

Některé příklady umně vytvořených a poutavých misí můžete nalézt zde: http://www.slideshare.net/Bplans/25-mission-statements-from-the-worlds-most-valuable-brands

Podívejte se na další články na našem blogu

Další články
Jak si vybrat? Potřebuji poradit