Conversations

Conversations

Myslíte si, že k lepším výsledkům svého týmu a jeho členů potřebujete jinak komunikovat? Vaši spolupracovníci neplní, co slíbili? Vázne u vás komunikace s podřízenými, kolegy nebo vedením? Opouštějí váš tým ti nejlepší lidé a udávají jako jeden z důvodů špatnou komunikaci? Poskytování zpětné vazby je pro vás celoročním strašákem?

Termíny programu a ceny

Zkuste to jinak. Osvojte si v programu Conversations techniky efektivních rozhovorů postavených na metodologii Brain-Based Coachingu, která kombinuje znalosti o mozku s moderními dovednostmi vedení efektivních rozhovorů. Zjistíte, že vést sebe i spolupracovníky k lepším výsledkům není tak těžké, jak se může zdát. Seznámíte se s vědecky podloženými fakty o fungování lidského mozku, jeho možnostech, omezeních a potřebách. Díky tomu lépe porozumíte sobě i svým spolupracovníkům. Naučíte se s nimi vést takové rozhovory, které povedou k tomu, že samostatně, kreativně a odpovědně plní své role a zvládají nejrůznější změny a úkoly, se kterými se setkávají. Dovednosti, kterým se naučíte v programu Conversations, vám přinesou pocit vlastního úspěchu a naplnění a povedou ke spokojenosti a vyššímu zapojení vašich spolupracovníků.

Co díky programu Conversations získáte?

  • Po intenzivním tréninku dokážete lépe motivovat své spolupracovníky a zvýšit výkonnost celého týmu i jeho členů.
  • Osvojíte si umění konstruktivní zpětné vazby, která respektuje potřeby mozku.
  • Zvládnete rozhodně, efektivně a zároveň vlídně zadávat úkoly, kontrolovat jejich plnění.
  • Naleznete rychlejší a snadnější řešení složitých situacích.
  • Stanete se silnější ve spolupráci s druhými.

Průběh programu a co absolvujete

  • 1,5 hodiny úvodní Online lekce (High Impact Virtual Experience– vysoce efektivní online lekce)
  • 3denní Online interaktivní workshop
  • 2 x 1,5 hodiny Online lekce k implementaci naučených a osvojení nových technik leadershipu
  • V rámci tréninků obdržíte také konkrétní scénáře vedení rozhovorů, konzultace k ukotvení získaných poznatků, na míru šitý manuál pro další rozvoj vašeho leadershipu.

V případě úspěšného zakončení kurzu obdrží student Certifikát Brain Based Conversation Skills.

Kolik času na učení potřebujete

3 dny

Online workshop

4,5 hod

HIVE® telelekce

Detailní harmonogram

Termíny programu Conversations

18. 11. 2020 - 22. 12. 2020 ONLINE Harmonogram 37 500 Kč Přihlásit
14. 1. 2021 - 18. 2. 2021 ONLINE Harmonogram 37 500 Kč Přihlásit
23. 2. 2021 - 30. 3. 2021 ONLINE Harmonogram 37 500 Kč Přihlásit
8. 4. 2021 - 13. 5. 2021 ONLINE Harmonogram 37 500 Kč Přihlásit
18. 5. 2021 - 22. 6. 2021 ONLINE Harmonogram 37 500 Kč Přihlásit

Naše ceny jsou férové. Pro neplátce jsou s DPH, pro plátce bez DPH.
Cenu lze rozložit do splátek.

Všechny typy programů

Co o nás říkají absolventi

Zuzana Lauermannová

Zuzana Lauermannová

ředitelka

Jiří Bradáč, ACC

Jiří Bradáč, ACC

kouč

Protože jsem si s týmem NeuroLeadership během dvou let prošel už více programů, mohu hodnotit a posoudit, že za celou dobu spolupráce nenastal moment, kdy bych pochyboval o správnosti a jasnosti výkladu daného tématu, ať už se jednalo o podložené znalosti o mozku díky neurovědě, mnohaletým osobním zkušenostem lektorů nebo vlastnímu osvojování si metod brain-based koučování a aplikování jej v praxi. Co mě nejvíce na kurzech překvapilo, bylo právě plynulé sloučení teorie a praxe, protože o tom všechny programy jsou, o skutečném a efektivním využití v pracovním a běžném životě. Po absolvování závěrečného workshopu kurzu online formou, ze které jsem měl obavy, jak se sníží kvalita obsahu a hodnota učení, můžu s čistým svědomím tvrdit, že NL je na českém trhu první a poslední společnost, se kterou chci i nadále spolupracovat a učit se od ní, abych se posunul dál jako člověk i jako profesionální kouč.

Certifikace a akreditace

ICF

Programy koučinku akreditované mezinárodně u ICF

MŠMT

Rekvalifikační program koučinku akreditovaný u MŠMT

MCC

Kurzy garantované jediným MCC – Master Certified koučem v ČR

NL

Certifikáty NeuroLeadership s mezinárodní platností u ICF

Přihlásit se do programu Conversations

Jak si vybrat? Potřebuji poradit