Srovnání programů

Akreditace a certifikace Basic Advanced Professional Cesta k ACC
Akreditace ICF ICF ICF ICF
Certifikát NLC Basic Coaching Skills NLC Advanced Coaching Skills NLC Professional Coaching Skills NLC Professional Coaching Skills
Časový rozsah programu Basic Advanced Professional Cesta k ACC
Počet hodin spefického výcviku koučů 48 96 108 108
Celodenní workshopy 5 9 9 9
Interaktivní virtuální lekce v délce 90 minut 9 17 25 33
Samostudium a e-learning 3 hod/týden a příprava na závěrečnou zkoušku 3 hod/týden a příprava na závěrečnou zkoušku 3 hod/týden a příprava na závěrečnou zkoušku 3 hod/týden a příprava na závěrečnou zkoušku
Procvičování s ostatními studenty 1 hod/týden 1 hod/týden 1 hod/týden 1 hod/týden
Skupinový situační mentorink v délce 90 minut 1 9 9 9
Skupinový mentorink ke kompetencím v délce 90 minut 7
Individuální mentorink ke kompetencím v délce 60 minut 3
Implementační koučink s certifikovaným koučem v délce 60 minut 5 5
Koučování 12 sezení pro-bono klienta 1 1 1
Učíte se Basic Advanced Professional Cesta k ACC
Základní dovednosti profesionálního kouče dle kompetencí ICF.
Principy efektivního, vědecky podloženého koučovacího přístupu.
Způsoby vedení koučovaného, aby věděl, CO a JAK má dělat pro svou změnu a úspěch.
Provedení koučovaného k jeho cílům prostřednictvím osvědčené série 12 sezení.
Účinné postupy a modely k efektivnímu koučování a komunikaci.
Nástroje a modely efektivního koučování a rozvoje koučovaného.
Prohloubení mistrovství všech kompetencí ICF.
Zvládání náročných situací v koučování.
Prohloubení koučovacího přístupu na úroveň, kdy koučovaný důkladně pozná sám sebe.
Rozvoj osobní koučovací kultury jako nedílné součásti života kouče.
Porozumění koučovacímu podnikání.
Jak získávat a rozšiřovat svoji klientelu.
Jak oslovit budoucí klientelu.
Praktické techniky Brain Based Selling - obchod podle mozku.
Specifika spolupráce s různými segmenty klientů.
Rozvoj dovedností podle kompetencí ICF.
Procvičení naučených technik Brain-Based Coachingu v různých koučovacích situacích.
Příprava na zkoušku ACC.
Praktické procvičování a učení Basic Advanced Professional Cesta k ACC
Ukázky trenérů
Procvičování se studenty programu
Koučování alespoň dvou vlastních (povinné)
Praktické procvičování nástrojů
Koučování 12 sezení pro-bono klienta
Implementační koučink s certifikovaným koučem
Hodnocení a zkoušky Basic Advanced Professional Cesta k ACC
Sebehodnocení 1x 1x 1x 1x
Nahrávka koučování 1x 2x 3x 3x
Koučování s hodnotitelem 1x 2x 2x 2x

* Uvedené ceny jsou bez DPH. 
** Cenu lze rozložit do splátek
*** ACSTH ICF = Approved Coach Specific Training Hours by International Coach Federation (specifické hodiny kouče schválené mezinárodní federací koučů)
MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ICF = Mezinárodní federace koučů

Jaký program si vyberete?

Vybrat program
Jak si vybrat? Potřebuji poradit