Talíř zdravé mysli - živiny pro duševní kondici

Talíř zdravé mysli – živiny pro duševní kondici

V nabitém každodenním programu je důležité nezapomínat na péči o mysl. Obvykle nezbývá dost času ani energie. Výbornou inspirací je Talíř zdravé mysli sestavený na základě poznatků moderní neurovědy. Sedmero klíčových činností představujících základní živiny pro dobrou duševní kondici shrnuli Dr. Daniel J. Siegel z Kalifornské univerzity v Los Angeles a Dr. David Rock z NeuroLeadership Institute.

Jde o aktivity, které mají příznivý vliv na mozek a jeho prostřednictvím i na veškerou naši činnost, tedy například schopnost učit se a vytvářet z nových znalostí i dovedností užitečné návyky. 

A co by na vašem Talíři zdravé mysli rozhodně nemělo chybět?

1. Čas na spánek

Můžeme říci, že tato činnost je pro mozek zásadní, a to nejen z hlediska základních životních funkcí. Významný vliv má například na stav paměti, schopnost kreativity či regulaci emocí. V dnešní pandemické době je to právě spánek, který má blahodárné účinky na váš imunitní systém. Během spánku mozek integruje informace, což přispívá ke vzniku nových neurospojení, jež jsou základem každé změny, kterou chceme do svého života vnést. Potřeba spánku je velmi individuální, a tak je často zmiňovaná doporučená délka 7 až 9 hodin denně spíše orientační. Kromě kvantity hraje velkou roli kvalita. S tou souvisí nejen vnější prostředí, tedy ideálně klidná, dobře vyvětraná místnost a pohodlná matrace, ale i duševní rozpoložení. Před spánkem se proto vždy věnujte příjemné činnosti a pracovní i rodinné starosti do ložnice raději vůbec nepouštějte.

2. Čas na hraní

Hra je z pohledu biologů, neurovědců i psychologů jednou z klíčových aktivit podporujících učení a kreativitu.

Hra je z pohledu biologů, neurovědců i psychologů jednou z klíčových aktivit podporujících učení a kreativitu. Nejen v dětství, ale i v dospělosti. Radost ze hry navíc patří k základním lidským emocím – podobně jako očekávání, strach nebo vztek. Zatímco strachu zažíváme v životě nemálo, radost ze hry si obvykle dopřáváme jen zřídka, což je velká škoda. Nejen proto, že v našem mozku stimuluje centrum odměňování a je spojena s uvolněním dopaminu, ale také proto, že dobrá nálada posiluje náš imunitní systém, který je nyní tak zkoušený. Čas na hru lze vyplnit nejrůznějšími aktivitami. Sáhněte třeba po starých dobrých deskovkách, tvořte nebo si hravou formou užívejte nové dovednosti a znalosti. Hlavně se nebojte být kreativní a spontánní.

3. Čas na oddech

Nejedná se o klasický volný čas na záliby, ale o chvíle zdánlivého nicnedělání, kdy necháme svou mysl bezcílně bloumat. Podobně jako spánek, i tato forma oddechu představuje skvělou spojnici mezi nově nabytými zkušenostmi a dovednostmi a jejich dlouhodobým osvojením a uplatněním. Uvolnění a příjemná nálada, které jsou s časem oddechu spojené, nám pomáhají lépe zvládat náročné situace. Věci do sebe najednou zapadají, dávají smysl a řešení hned získává jasnější obrysy. Navodit si atmosféru povzbuzující rozvoj se přitom dá poměrně snadno naučit. Ideální bývá pohodlné křeslo v obýváku či posezení pod vzrostlým stromem v klidné části parku. Na obojí může řada z nás v současné chvíli zapomenout. Na druhou stranu právě ve dnech, kdy se snažíte suplovat dětem učitele, musíte pracovat z domova, postarat se o starší členy rodiny a zároveň máte omezené možnosti, jak trávit zbytky volného času, je v podstatě nutností najít si alespoň na chvíli prostor jen pro sebe a pro tento typ oddechu.

4. Čas na ponoření se do sebe

Tyto cenné chvíle jsou příležitostí zaměřit se na vnitřní život tady a teď, kdy vnímáte své pocity, obrazy a myšlenky. Důležitější než samotný obsah, je moment jejich přijetí. To je zásadní pro životní rovnováhu, na kterou působí i řada fyziologických procesů probíhajících v mozku, na něž mají tyto okamžiky velmi příznivý vliv. V podstatě jde o specifický typ vědomého soustředění pozornosti, který si můžete osvojit sami nebo pod vedením zkušených profesionálů.

5. Čas na vztahy

Málo platné, člověk je tvor společenský, a tak vztahy s okolím nelze podceňovat. Sociální vazby patří k základním životním potřebám. Desítky studií potvrzují, že funkční sociální vazby blahodárně ovlivňují fyzickou kondici, například kvalitu imunitního systému nebo činnosti endokrinní a kardiovaskulární soustavy. V souvislosti s duševní pohodou pak snižují napětí a zlepšují odolnost vůči stresu. Naopak osamělí jedinci mohou stres vnímat mnohem intenzivněji, proto pak snáze podléhají jeho negativním vlivům. Udržování sociální distance pochopitelně vztahovosti nesvědčí. Naopak místo přirozené lidské reakce na hrozbu shlukovat se, nás hrozba, jíž čelíme nyní, nutí k izolaci. Řešením může být podívat se na karanténu z jiného úhlu – tím, že ji respektujete a bráníte šíření viru, totiž chráníte své bližní, kamarády či kolegy a vzájemný respekt a ohleduplnost jsou základními pilíři dobrých vztahů.  I když se za svými blízkými zrovna nemůžete vydat, zůstaňte s nimi v kontaktu. Pravidelně jim volejte a prostřednictvím moderních komunikačních prostředků s nimi sdílejte i ty nejběžnější věci.

6. Čas fyzických aktivit

O pravdivosti okřídleného tvrzení „ve zdravém těle zdravý duch“ není sporu. Mluvíme-li o pravidelném cvičení, je mu – mimo jiné – připisován blahodárný vliv na činnost mozku, jehož zdraví a plasticitu pomáhá udržovat po celý život. Rezignovat na cvičení bychom tedy neměli ani s přibývajícím věkem. Sport podporuje paměť, kognitivní funkce a také schopnost učit se. Aerobní aktivity jsou užitečné i pro boj s pocitem úzkosti. Základem by měl být přirozený pohyb, jakým je například chůze, doplněný o pestrou škálu dalších aktivit, které jsou často i příležitostí pro strávení příjemného času s rodinou či přáteli – ať už jde o výlety, vyjížďky na kole nebo pravidelná setkání na badmintonu. Řada těchto běžných příležitostí k přirozenému pohybu je nyní omezena. To ale neznamená, že se nemůžeme hýbat. Vyjděte si za dodržení všech bezpečnostních pravidel na procházku nebo si zacvičte u otevřeného okna. Pokud to není pro vás, najděte další inspiraci v online prostoru, kde je spousta videí s nejrůznějšími sportovními aktivitami vhodnými i pro začátečníky.

7. Čas soustředění na úkoly

Úkolů i podnětů, které nás rozptylují, stále přibývá, jenže náš čas i energie zůstávají omezené. Podstatná pro úspěšný a šťastný život, osobní i profesní, je schopnost plně se soustředit na konkrétní úkol, jemuž se právě věnujeme. Tato schopnost úzce souvisí s mírou rozvoje prefrontálního kortexu, jehož činnost je energeticky velmi náročná. Negativní vliv na schopnost soustředit se má jak nedostatek, tak i nadbytek stimulace – na škodu je tedy nuda, stejně jako přetížení. Čas soustředění na úkoly bychom proto měli velmi dobře využít, a to především na aktivity, které nám dávají smysl, jsou náročné a umožňují tvorbu nových nápadů. Právě na soustředění klade stávající situace velké nároky. Stav, kdy je leckdy celá rodina neustále pohromadě, má k běžnému dennímu režimu daleko, a tak je velmi těžké zaměřit svou pozornost na konkrétní, například pracovní, úkoly. Užitečné je zachovat si co nejvíce běžných návyků, byť je musíte přizpůsobit nové situaci. Například si jako každé jiné ráno naplánujte, co důležitého musíte v daný den odbavit, jak toho dosáhnete, kdy budete mít čas pro sebe a svou práci a kdy naopak péčí o rodinu umožníte partnerce či partnerovi, aby se věnoval svým pracovním úkolům.

Více příležitostí pro rozvoj zdravé mysli

Přesný recept, jak s ingrediencemi Talíře zdravé mysli naložit, autoři nepřinášejí. Konkrétní množství času i to, jak přesně ho strávit, jsou totiž ryze individuální – stejně jako naše potřeby. Důležité však je uvědomit si, že i naše mysl si zaslouží pozornost, úsilí, čas a pestrost. Dáte-li jí více příležitostí pro rozvoj, bude vám odměnou nejen posílení žádoucích spojení uvnitř mozku, jenž řídí centrum nervové soustavy, ale také posílení vztahů s vaším okolím. Začít můžete třeba tím, že si uvědomíte, zda jsou tyto aktivity běžnou součástí vašeho dne, a zamyslíte se nad tím, jak si z Talíře zdravé mysli každý den dopřát svou porci. Právě v náročných dnech, jako jsou tyto, čelí mozek řadě hrozeb, zatímco potřeby zůstávají nenaplněny. Čím více mu umožníme, aby své potřeby naplňoval, tím více posílíme náš imunitní systém a tím lépe se s celou situací vypořádáme.

Podívejte se na další články na našem blogu

Další články
Jak si vybrat? Potřebuji poradit