Typologie manažerů II. – na nesprávné cestě

19. 9. 2016

 

Manažery, se kterými se setkávám díky své profesi kouče, jsem si rozdělil do několika skupin. Do jedné ze skupin patří manažeři, kteří jsou ve své profesi sice úspěšní, ale úspěchy jim uspokojení nepřinášejí. Mají pocit, jako by sešli ze správné cesty. Jak se vrátit na cestu, která jim přinese pocit štěstí?

Manažer bez vlastního snu

Pavel je typ manažera, o kterém sní jak každý majitel společnosti, tak i každý podřízený. Na Pavla je absolutní spoleh. Je nekonfliktní, milý a poctivý. Se svým týmem dotáhne každý úkol do posledního detailu. Svým lidem bývá pevnou oporou. Má obšírné odborné znalosti. Šušká se o něm, že má našlápnuto k závratné kariéře. Jenže je tam jedno ALE: chybí mu jiskra a nadšení, které dokáží lidi nadchnout a inspirovat.

Pavel je typický manažer-premiant třídy, který do puntíku plní představy všech ve svém okolí, ale na sebe, své vlastní tužby a sny zapomíná. Zdálo by se, jakoby žádné své sny a tužby neměl. Možná své představy o životě odsunul do pozadí kvůli své rodině, obavám z reakcí svého okolí, nebo jen chtěl jako hodný syn svým rodičům splnit jejich sny. Možná jeho profesní cestu předurčily a nadále směřují zažité společenské stereotypy, média, okolí.

Ti, kteří vykročili nesprávnou cestou

Pavel patří k těm lidem, kteří, slovy Stephen Coveyho, vylezli na konec vysokého žebříku, aby zjistili, že ho opřeli o nesprávnou stěnu. Dosáhl, čeho si přál, ale jeho práce ho nenaplňuje. Vlastně ani neví, proč se jí věnuje. Paradox lidí podobných Pavlovi je, že bývají ve svém oboru nejen úspěšní, ale i velmi uznávaní. Vnitřní nespokojenost, nedostatečný pocit naplnění je zbavuje radosti, zápalu, jakéhokoli nadšení pro to, co dělají. Jejich práce jim už nedává smysl. Sílí u nich pocit ztráty užitečnosti.

Co a jak dál?

Hlavní otázka, kterou si pokládá tato skupina manažerů, je, co dál. Pokračovat v tom, co už je nenaplňuje, ale představuje existenční jistotu, nebo zcela změnit oblast svého působení. Svádí vnitřní boj mezi neuspokojivou jistotou a lákavou a (možná) vzrušující změnou spojenou se strachem a obavami z neznáma a reakcí okolí. Tápou v tom, kam zaměřit svou budoucnost.

Kouč pomůže najít správnou cestu

Kouč se stává cenným průvodcem při hledání nového směřování. Předně pomůže Pavlovi vyjasnit, oč mu v jeho životě jde, co dává či může dávat smysl jeho životu. Podle toho pak přemýšlí, co by tento smysl nejvíce naplňovalo: nová pracovní pozice, nový obor, životní rovnováha a větší osobní svoboda… Kouč pomáhá zodpovědět otázky, jak smysluplně naplnit život a získat očekávané uspokojení. Spolu s klientem hledá způsoby, kterak realizovat své záměry bez kompromisů, v souladu se sebou samým, svými hodnotami, svými tužbami.

Tak jak to v životě bývá, rozhodnutí změnit něco ve svém životě je pouhým prvním krokem. Dokončit celou proměnu je však dlouhá cesta. Vyžaduje hodně úsilí, odhodlání a vytrvalosti.

Mohlo by vás zajímat…