Typologie manažerů III. - úspěšní v práci, neúspěšní v životě

Typologie manažerů III. – úspěšní v práci, neúspěšní v životě

Manažery, se kterými se setkávám díky své profesi kouče, jsem si rozdělil do několika skupin. První dva typy jsem popsal v předchozích článcích. Třetí skupinu tvoří lidé, kteří ač úspěšní v práci či podnikání jsou unavení a frustrovaní v soukromí. V tomto článku rozebírám jejich situaci a uvádím možnosti, jaké jim nabízí koučink.

Práce jako jediný smysl života

Jana jsem potkal v jeho pětatřiceti letech. Byl hrdý na svoji úspěšnou kariéru. Sebejistota z něj na dálku jen čišela. Je si vědom toho, co už v životě dokázal. Ví, kam budou směřovat jeho další kroky. Nic nedělá bez rozmyslu. Jeho život řídí rozum a rozvaha. Chladný pohled na život a přístup k němu se odráží i v oblasti, o kterých nerad mluví: rodina, osobní život, přátelé…

Když Jan mluví o sobě a svém životě, mluví o práci. Smyslem jeho bytí je úspěch. Měřitelný a viditelný. Prací tráví většinu svého volného času. Cestování po světě je spojeno s akvizicemi a fúzemi, které pomáhá dotahovat. Občas se mu v hlavě mihne myšlenka, jak dlouho dokáže žít v tomto tempu. Důsledně se snaží podobné myšlenky vymazat ze svého přemýšlení.

Sní o tom, že v padesáti nebude muset pracovat. Ale na mysl se mu stále častěji vkrádají otázky: Co potom? Co dál? Co bude dělat? Jaký to bude život? S kým? Proč?

Strach o budoucnost

Manažeři, patřící do této skupiny, dosáhli již většinu svých cílů, které si postavili na počátku své kariéry. Jsou považováni za úspěšné, mají respekt, uznání, majetek, lákavou (někdy i zahraniční) kariéru před sebou. Zároveň si uvědomují, v jakém tempu se řítí jejich život, kolik úsilí je stojí stávající způsob života, jak je jejich postavení pro ně vyčerpávající. Jejich aktivity jim přestávají přinášet takové uspokojení, postupně se vtírají pochyby, rostou obavy ze stále zvyšujících požadavků, zrychlujícího se tempa i rostoucích nároků. Na současných pozicích je udržují pouze závazky k jejich okolí. Pracovní úspěchy jim nedokáží kompenzovat nezdary v jiných oblastech života.

Work-life balance

Tento typ manažerů miluje pracovní úspěchy, moc, prestiž, ale uvědomuje si a odmítá za to nadále platit cenu v podobě nezdarů a proher v osobním životě. Chtějí získat větší svobodu, rovnováhu a štěstí ve všem, v celém svém životě. Do svého soukromí by rádi navrátili ztracenou sebedůvěru a jistotu, a zbavili se pocitu obav ze selhání a neúspěchů.

Hledání nových cest, jak být spokojený

Kouč může těmto manažerům pomoci s hledáním nejen vlastní výjimečnosti a skrytých schopností, ale i jakéhosi nového ukotvení jejich života. U skupiny pracovně úspěšných, a osobně neúspěšných bývá bodem zvratu (znovu)nalezení a pojmenování smyslu jejich života. Od představy o tom, proč a jak chtějí (s)trávit zbytek života, se pak rychle rýsují všechny změny, které pro naplnění (znovu)nalezeného smyslu je třeba do života vnést. Jak v práci, tak i soukromí.

Podívejte se na další články na našem blogu

Další články
Jak si vybrat? Potřebuji poradit