Typologie manažerů IV. - dravci s tahem na branku

Typologie manažerů IV. – dravci s tahem na branku

Manažery, se kterými se setkávám díky své profesi kouče, jsem si rozdělil do několika skupin. V předchozích článcích jsem popsal tři, podle mého názoru, nejčastější typy. Poslední čtvrtou skupinu tzv. ego driven managers lze definovat jako dravce, co letí stále výše. Jak může kouč pomoci těm, kteří se chtějí stále zdokonalovat?

Být stále nejlepší

Dita je drobná a nenápadná žena. Dokud nepromluví, ani ji v místnosti nepostřehnete. Když začne vyprávět o tom, čeho dosáhla, jak pracuje, kolik času své práci obětuje, jak dokáže skloubit rodinu a práci, máte pocit, že tohle nemůže být možné. Její sebekázeň a disciplína je až ohromující. Povídáme si o tom, co bude dál. Až jednou nastane čas na změnu. Říká: „jakmile nebudu nejlepší, odejdu. Nemůžu být druhá.“ Deset let obhajuje ona a její tým první pozici. Snaží se nepřipouštět si, že to jednou možná bude jinak. Tvrdě pracuje nejen v práci, ale i na sobě.

Dravci s tahem na branku

Ego driven managers jsou opojeni svou mocí a vlivem, které mají. Jsou omámeni svými schopnostmi, výjimečností i dosaženými výsledky, kterých jejich okolí nedokázalo docílit. Touží po prestiži, uznání a společenském postavení.

Být stále na vrcholu

Jejich cíle lze shrnout do jediné věty – být první a lepší než ostatní. Dita je toho zářným příkladem. Chtějí dosahovat stále vyšších met, důležité jsou pro ně výzvy. Jako jediné měřítko úspěchu berou pozici, na které se ve srovnání s jinými umístí. Druhé místo pro ně nepředstavuje úspěch, ale prohru. Získávání pomyslných vítězství je motorem jejich veškerého jednání.

Hledání nových cest, jak být ještě lepší

Najít vlastní výjimečnost, vnitřní síly a zdroje, zatím nepoznané dary a schopnosti, hlouběji poznat sebe, pojmenovat smysl a směr svého další působení – v tom jim může kouč pomoci. Prostřednictvím koučinku se mohou manažeři zdokonalovat, získávat větší vliv a zvyšovat svoji mentální, sociální i emoční inteligenci.

Podívejte se na další články na našem blogu

Další články
Jak si vybrat? Potřebuji poradit