Interní a externí kouč: v čem se liší a jak zvolit toho správného?

interní a externí kouč

28. 7. 2021

Koučink nabývá ve firemním prostředí důležitou roli především díky své efektivitě a individuálnímu přístupu. Obvykle se uplatňují tři formy koučování – interní, externí či manažerské. Pokud zvažujete, která z nich je pro vás ta pravá, podívejte se na jejich hlavní přednosti i úskalí. Sepsali jsme je pro vás na základě mnohaletých zkušeností prvního českého Master Certified Coache Dr. Vladimíra Tuky.

Externí kouč

Přednosti

Možná úskalí ×

 • Výhodou externích koučů je bezesporu jejich objektivní a nezaujatý pohled, který není ovlivněný ani omezený zaběhnutou rutinou konkrétní firmy.
 • Předností je také větší pocit důvěry koučovaných. Ti s nezávislým odborníkem bez úzkých personálních vazeb na firmu ochotněji řeší své skutečné problémy. Zvlášť top manažeři u externího kouče ocení, že v něm získají posluchače, nezávislého pozorovatele, poradce a mentora v jedné osobě. Mohou tak otevřeně probírat i plány a zvažované postupy, o nichž zatím nechtějí informovat ostatní ve firmě.
 • Plusem bývá i široký rozsah znalostí a zkušeností. Externí kouč má zpravidla praxi z firem různých velikostí, struktur i oborů. Vnímá různé přístupy i aktuální trendy, a může tak nabídnout široký přehled.
 • Aby externí kouč uspěl v silně konkurenčním a náročném prostředí firemní klientely, musí na sobě neustále pracovat a rozvíjet své dovednosti. Disponuje tedy velmi bohatou zásobu prověřených postupů a metod. Navíc je stále doplňuje o nové poznatky a nástroje, které pro vás mohou být velkým přínosem. Náklady na profesní rozvoj si přitom hradí sám.
 • Ne všem ve firmě bude vyhovovat přístup a osobnost jednoho kouče.  Externích koučů můžete mít více, a tak snáze vyjdete vstříc individuálním potřebám koučovaných. Podle svých aktuálních záměrů a cílů můžete jednoduše vybírat i kouče s konkrétní specializací nebo uplatňovanou metodou.
 • Externím koučům může unikat interní dynamika firmy, zákonitosti i úskalí oboru, v němž společnost působí, ale také drobné, leč důležité nuance týkající se například vztahovosti či hierarchie. Řešením může být výběr kouče s velmi bohatou zkušeností s firemním prostředím, který se umí díky své dosavadní praxi rychleji zorientovat.
 • Důležitou součástí spolupráce je i cena, která bývá v případě externích koučů vyšší. Je tedy zapotřebí dobře zvážit, komu z týmu individuální koučink zajistit. Při volbě kouče se kromě konkrétní hodinové sazby soustřeďte i na celkovou efektivitu nabízené spolupráce. I vyšší vynaložené prostředky se často ukážou být skvělou investicí, pokud máte správně nastavené mechanismy hodnocení a měření výsledků. Zajímavou možností je i koučování týmové, kdy kouč v jednu chvíli pracuje s celým týmem.
 • Zásadní mohou být rozdíly v kvalitě a přístupu koučů. Zvýšenou jistotu, že spolupracujete s opravdovým profesionálem, vám dá certifikace. Uznávanou autoritou je například Mezinárodní federace koučů (ICF). Velmi pozorně se zajímejte i o metodiku, reference a samozřejmě komplexnost a kvalitu řešení, které vám kouč navrhne.
 • Externí kouč nemusí být k dispozici vždy, když ho zrovna neplánovaně potřebujete. Z toho důvodu je lepší zvážit spolupráci s organizací, která zastřešuje více koučů, a může tak garantovat jak jejich kvalitu, tak vzájemnou zastupitelnost.  

Tip Vladimíra Tuky, MCC:

Na míru firemním potřebám je šitá nová služba NeuroLeadership Pool koučů. Jde o ucelenou platformu, díky které vám s rozvojem top manažerů i celých týmů pomůžeme od identifikace rozvojových potřeb, přes přípravu programu na míru a výběr nejvhodnějšího kouče po vyhodnocení dosažených cílů a měření výsledků, ať už jde o vliv na business nebo návratnost investice. Předpokladem pro zařazení kouče do Poolu je nejen mezinárodní certifikace, ale i zkušenost s firemním prostředím a absolvování programu exekutivního a týmového koučinku. Zaručujeme vám tak jejich kvalitu i zastupitelnost.

Interní kouč

Přednosti

Možná úskalí ×

 • Velkým plusem interních koučů je výborná znalost firmy, její dynamiky a veškerých specifik. Samozřejmostí je také dokonalá orientace v hierarchii.
 • Interní kouč mívá přehled v oboru, v němž společnost působí
 • V praxi poměrně často zastávají roli interního kouče lidé z oddělení lidských zdrojů. Snadno tak propojí koučink s dalšími aktivitami vhodnými pro profesní či manažerský rozvoj.
 • Z pozice zaměstnance mívají interní koučové přístup na důležitá interní jednání, znají zázemí firmy a ví, co se ve společnosti momentálně řeší. Konkrétní problémy i cíle jednotlivce tak snáze a rychleji zasadí do kontextu celé společnosti.
 • Interní koučové z řad zaměstnanců jsou více disponibilní, a přestože i jejich čas bývá vzácný a dopředu naplánovaný, mohou být z tohoto hlediska dostupnější než koučové externí.
 • Nespornou výhodou jsou nižší náklady na interní koučink.
 • I přes nespornou profesionalitu a etiku koučů mohou mít někteří koučovaní obavy o zachování naprosté důvěrnosti sdílených informací. Tento pocit umocňuje skutečnost, že interní koučové zastávají ve firmě více rolí, a pro koučovaného tak někdy bývají nadřízeným či podřízeným, byť nepřímým. 
 • Pro interního kouče může být těžší neupřednostňovat zájem firmy nad přínosem pro konkrétního jedince
 • Nevýhodou bývá i jistá provozní slepota, které se lze jen těžko ubránit. Interní kouč může být prostředím firmy a systémem fungování v ní ovlivněn více, než je žádoucí. Občas mu také chybí srovnání a zkušenosti z dalších firem a oborů.
 • Interní kouč může být ve firmě vnímám nejen jako odborník na další rozvoj a podporu koučovaných, ale jako člověk zodpovědný za nápravu procesů, které nefungují, jak by měly. Lidé pak koučink vnímají spíše negativně než jako příležitost či odměnu.  
 • Placené vzdělávací programy i účast na významných oborových akcích, které slouží k neustálému rozvoji znalostí a dovedností kouče, bývají zátěží pro firemní rozpočet. To v praxi často vede k tomu, že interní kouč na sobě v tomto směru nepracuje tak, jak by mohl a měl.

Tip Vladimíra Tuky, MCC:

Chcete-li mít ve firmě špičkového interního kouče s mezinárodní certifikací, rádi ho na ni v naší Škole koučinku připravíme. Program Cesta k ACC poskytuje kompletní vzdělání pro kariéru profesionálního kouče a rozvíjí dovednosti podle kompetencí Mezinárodní federace koučů. Jeho absolventi tak splňují formální požadavky ke zkoušce nezbytné pro získání certifikátu ACC. 

Manažerské koučování

Jedná se o samostatnou disciplínu, kdy manažer využívá koučovacích dovedností při každodenní práci se svým týmem. Není tak doslova koučem, ale uplatňuje nabyté koučovací znalosti a dovednosti v leadershipu. Ve firmách nabývá tato forma na významu i oblibě a patří k jasným trendům v oblasti rozvoje a vedení lidí. Jistá míra koučovacích dovedností se u manažerů dnes už v podstatě předpokládá coby nezbytná a stále významnější součást jejich schopností zejména v oblasti leadershipu. 

Manažerské koučování je založeno na práci s vlastním týmemPřispívá k jeho rozvoji a pomáhá na pracovišti vytvářet inspirativní prostředí a podmínky, ve kterých jsou ze sebe lidé schopni a ochotni vydat to nejlepší. S přibývajícím množstvím komplexních úkolů a práce, která si žádá nové postupy a vysokou míru angažovanosti, se manažerům stále více hodí znalost prověřených metod a koučovacích postupů, které mohou v praxi uplatnit. 

Manažerské koučování je třeba odlišit od situací, kdy manažer zastává roli interního kouče a kdy by z řady pochopitelných důvodů neměl koučovat členy svého vlastního týmu a týmů ze stejné divize.

Tip Vladimíra Tuky, MCC:

Pokročilé koučovací techniky pro efektivnější vedení lidí, podporu růstu výkonnosti i lepší zvládání náročných situací si manažeři osvojí v programu Advanced. Je zážitkový a velmi praktický, takže lze nové dovednosti v podstatě ihned využívat ve firemní praxi. Zkušenosti našich absolventů se Školou koučinku, jejíž součástí je i tento program, s vámi s radostí sdílíme v referencích.

Interní a externí kouč – shrnutí

Různé záměry, cíle, aktuální situace či problémy si žádají odlišné přístupy, i proto je v rámci jedné firmy ideálním řešením kombinovat více forem koučinku tak, aby pokryly různé potřeby manažerů a jejich týmů.

 • Finančně nejnáročnější externí koučink může být vhodný pro dlouhodobý rozvoj top manažerů nebo řešení složitých situací celých týmů nebo dokonce společnosti. Výborně také doplní interní kouče tam, kde konkrétní interní kouč nevyhovuje nárokům či osobnosti koučovaného. 
 • Interní kouč bývá výbornou volbou například pro dlouhodobý rozvoj komunikace v týmech nebo pro práci se středním managementem. Řešit dokáže i mimořádné okolnosti, která náhle vyvstanou.
 • Manažerské koučování je praktickým nástrojem každodenního vedení spolupracovníků manažera a jejich rozvoje „on the job“.

At už si vyberete jakoukoliv formu, je pro vzájemnou spokojenost klíčové věnovat čas a pozornost výchozí situaci, záměrům a cílům a také nastavení způsobu, jakým se bude hodnotit výsledek spolupráce. 

Mohlo by vás zajímat…