Z manažera leaderem: Jak vést úspěšně svůj tým

Z manažera leaderem: Jak vést úspěšně svůj tým

Nedaří se vám plnit cíle nebo jen s obrovským úsilím? Chybí vašim lidem motivace a nedaří se vám podpořit vzájemnou spolupráci? Přemýšlíte, jak vést své spolupracovníky tak, aby samostatně, kreativně a odpovědně plnili své role? Chcete zjistit, jak se svým týmem vést smysluplné a efektivní rozhovory, které vedou k nápadům i jejich realizaci? Seznámíme vás s vědecky podloženými fakty o fungování lidského mozku, které mohou způsob vaší práce zásadně změnit k lepšímu.

Přihlásit se

Dnešní doba si od manažerů žádá zcela jiný přístup k vedení lidí. Dříve osvědčené postupy už nejsou funkční a v řadě případů nejsou ani možné nebo vhodné, protože současný „normál“ se v posledních letech výrazně změnil.

Pro úspěch v aktuální zrychlené době je zapotřebí vyšší invence a angažovanost. Lidi je pro ni třeba získat, což mnohem lépe umožňuje takzvaný humánní přístup. K jeho pilířům patří neurodiverzita, tedy skutečný respekt k jedinečnosti, psychologicky bezpečné prostředí respektující základní sociální potřeby popsané v modelu SCARF a důraz na samotný smysl práce a její podstatu, tedy záměr.

Postupy uplatnitelné v rámci tohoto efektivního způsobu vedení lidí si leadeři potřebují osvojit, stejně jako další dovednosti a schopnosti, z nichž k velmi žádaným patří například efektivní a smysluplné vedení rozhovorů, vedení lidí nebo kvalitní poskytování zpětné vazby. 

Na našem webináři probereme základní předpoklady a dovednosti úspěšného leadera současnosti a ukážeme si výhody metody Brain-Based Coachingu, která kombinuje nejnovější poznatky neurovědců o fungování mozku s prověřenými technikami vedení efektivních rozhovorů a vedení k trvalé změně myšlení.

Co vám webinář přinese?

  • Dozvíte se, kdo je vlastně leader a jaké by měl mít základní předpoklady a dovednosti
  • Vysvětlíme si, jak náš mozek funguje a jak reaguje v mezilidské komunikaci;
  • Probereme, co je kvalitní leadership a jak vám může pomoci v krizi;
  • Zjistíte, jak vést se svými lidmi efektivní a smysluplné rozhovory a jak budovat větší důvěru, otevřenost a bezpečné prostředí v průběhu rozhovoru;
  • Pochopíte, jak efektivně motivovat ostatní, aby se jim dařilo plnit své cíle a závazky;
  • Ukážeme vám tipy, jak zvládat konflikty a řešit problematické situace s lehkostí a ku prospěchu všech.

Pro koho je webinář vhodný?

  • Pro leadery, podnikatele nebo manažery, kteří se chtějí zlepšit ve vedení rozhovorů a chtějí se stát úspěšnými leadery svých týmů a jejich členů
  • Pro personalisty, kteří se starají o rozvoj a posilování lidských stránek svých zaměstnanců

Přihlaste se a získejte bezplatný přístup na webinář

Po vyplnění online přihlášky níže na této stránce vám pošleme přístupové údaje na stránku, kde webinář bude probíhat. Webinář trvá 60 minut.

Průvodce webinářem

Naučte se využívat mozek pro růst sebe i svého okolí.

Přehled aktuálních webinářů

Přihlaste se

Tato událost se bohužel již konala. Můžete si ale vybrat jinou z našeho kalendáře.

Zobrazit kalendář
Jak si vybrat? Potřebuji poradit