Unikátní model SCARF pomůže podpořit tým v náročných časech

Unikátní model SCARF pomůže podpořit tým v náročných časech

Užitečné rady, jak v rámci běžných pracovních aktivit postupovat s ohledem na základní potřeby mozku, přináší první tuzemský kouč s nejvyšší mezinárodní certifikací (MCC) Dr. Vladimír Tuka, žák samotného autora modelu SCARF Davida Rocka. Název modelu vycházejícího z poznatků moderní neurovědy je akronym stvořený z anglických slov označujících status, jistotu, autonomii, vztahovost a férovost. Na každé z nich se podíváme z hlediska uplatnění ve firemním prostředí. 

SCARF zahrnuje základní sociální potřeby, jejichž naplnění je klíčové. Jestliže k němu nedochází, vyhodnotí mozek situaci jako hrozbu a spouští obranné mechanismy podobně jako při ohrožení fyzické bezpečnosti. Jedná se o zcela přirozenou reakci, při níž dochází mimo jiné ke zvýšení hladiny stresového hormonu kortizolu, což negativně ovlivňuje jak naši produktivitu a kreativitu, tak i schopnost spolupráce. Chcete-li na pracovišti vytvořit inspirativní atmosféru, vsaďte raději na postupy respektující mozku vlastní mechanismy.   

Model SCARF

(S) Status: Respektujte druhé a dejte jim najevo, že jsou pro vás důležití

S ohledem na status je zásadní ujasnit si nejen vymezení role v týmu, ale i zodpovědnost a očekávání spojené s každým jednotlivým členem. Status je dobré respektovat i při poskytování zpětné vazby, hodnoticích pohovorech, a dokonce při chválení. „Jako leader se vždy vyvarujte bagatelizování nápadů a přehlížení dobře odvedené práce. Při poskytování zpětné vazby nejdříve naslouchejte členům týmu a projevte zájem o jejich postřehy, teprve potom je doplňte o ty své,“ upřesňuje Dr. Vladimír Tuka, zakladatel společnosti NeuroLeadership s. r. o. 

Nešetřete ani pochvalou a uznáním, ty totiž v této souvislosti působí jako hotový léčivý balzám. „Často se chválí za vynikající výsledky nebo práci navíc. Velmi užitečné je však i ocenění dobře odvedené běžné práce, snahy a vynaloženého úsilí, byť třeba zatím nestačily k naplnění cíle,“ upřesňuje Vladimír Tuka, tuzemský průkopník metody Brain-Based Coaching. Ta vychází z poznatků moderní neurovědy a je rovněž spojena s autorem modelu SCARF, Dr. Davidem Rockem

Vrátíme-li se ke statusu, je dalším užitečným nástrojem k jeho podpoře just-in-time vzdělávání zaměřené na dovednosti, které ke své práci kolega potřebuje právě teď. Dáte mu tak najevo, že věnujete pozornost jeho práci a že si uvědomujete jeho význam a přínos.

(C) Jistota: Více jasnosti a srozumitelnost

Mozek miluje předvídatelnost, dokonce i když vyhlídky nejsou zrovna nejlepší. Znát konkrétní hrozby totiž znamená moci se na ně připravit a mít situaci pod kontrolou.  

„Za běžného chodu firmy je pro pocit jistoty důležité vést tým tak, aby jeho členové měli jasno, na čem a proč pracují a co mají dělat. V náročnějších časech je zásadní vytvořit svým kolegům konkrétní jistoty, na něž se mohou spolehnout. Může jít o pravidelné udržování kontaktu, ale i o otevřenou komunikaci, kdy leader s ostatními sdílí, jak si firma stojí a co bude v daném časovém horizontu pravděpodobně následovat,“ uvádí Vladimír Tuka příklad z praxe. 

(A) Autonomie: Dejte příležitost ostatním

Možnost ovlivňovat dění kolem sebe a zachovat si svobodu volby je v profesním životě stejně podstatné, jako v životě osobním. Z hlediska leadershipu je největší hrozbou pro autonomii mikromanagement. Snažte se proto vyhnout přílišnému vstupování do každodenní práce lidí. Místo toho prokažte, že důvěřujete jejich úsudku. Zapojte je do rozhodovacích procesů a ujistěte se, že úkoly delegujete, namísto toho, abyste do detailu diktovali kolegům, jak s nimi mají naložit. 

„V případě vedení týmu na dálku se vyhněte neustálé kontrole. Nenuťte ostatní být stále on-line, mít zapnutou kameru a bezhlavě plnit seznam zadaných úkolů. Naučte se zadávat práci jako celek a dejte ostatním možnost přistoupit k ní do jisté míry po svém,“ zdůrazňuje Vladimír Tuka.

(R) Vztahovost: Vytvořte ze skupiny tým

Mozek má stále na paměti, zda jsou lidé, s nimiž právě hovoříme, tzv. in-group, nebo out-group, tedy zjednodušeně řečeno, zda k nám patří, nebo ne. Myšlenky a nápady lidí, které považujeme za stejné či blízké, zpracovává mozek podobně, jako by byly naše vlastní. K cizím nápadům je však odmítavý a kritický. 

Chcete-li tedy ze skupiny jedinců vytvořit tým, měli by všichni jeho členové sdílet stejný cíl a být si vědomi, že k jeho splnění potřebují spolupracovat. Zároveň je ale třeba podpořit sounáležitost a vzájemnou důvěru. Věnujte tedy členům týmu pozornost: pomáhejte si, vyslechněte se, sdílejte spolu příjemné kulturní, sportovní či gastronomické zážitky. 

(F) Férovost: Měřte každému stejným metrem

Pocit křivdy nebo nespravedlnosti je pro mozek silnou hrozbou. „Jasná a pro všechny stejná pravidla je proto dobré nastavit u všech podstatných záležitostí, ať už jde o možnost čerpání home office nebo o povýšení. Férovost je na místě i v případě propouštění. Pokud vaše firma vzhledem k aktuální situaci nemůže zachovat všechna pracovní místa, měl by být jasný postup pro výběr zaměstnanců, kteří ji opustí. Pokud budou důvody pro propuštění férové a zřejmé, výrazně lépe se budou cítit i ti, kteří ve firmě zůstanou,“ ujišťuje kouč Vladimír Tuka.

Inspirace pro leadery

Brain-Based Coaching umožňuje vedoucím pracovníkům stát se skutečnými leadery a posiluje v nich schopnost rozvíjet potenciál lidí, zapojit silnou vnitřní motivaci, a tím probudit ve spolupracovnících samostatnost, odpovědnost a nadšení pro věc. Mozku vlastní procesy respektující koučovací postupy si mohou osvojit v některém z praktických, vysoce zážitkových a efektivních kurzů společnosti NeuroLeadership. 

Podcast Zapojte mozek do rozvoje týmu s pomocí SCARF

Zejména v náročných časech je pro manažery důležité si udržet stabilní a funkční týmy. Jak v lidech podpořit zájem, aby podávali co nejlepší výkony, byli kreativní, a přitom naplňovali záměry firmy? Řešení nabízí unikátní model SCARF vycházející z poznatků moderní neurovědy. Chci poslouchat.

Podívejte se na další články na našem blogu

Další články
Jak si vybrat? Potřebuji poradit