Hybridní model práce. Ano nebo ne?

Hybridní model práce. Ano nebo ne?

Práce z domova ve větší míře je čerstvou zkušeností, s níž je třeba co nejlépe naložit. A zatímco zaměstnavatelé se obávají především o produktivitu práce na dálku, pro část zaměstnanců je vynucený návrat do kanceláří důvodem k podání výpovědi. Podle průzkumu, který realizoval NeuroLeadership Institute, jde až o 59 % respondentů*. Řešením může být hybridní model kombinující home office s kanceláří. 

Pracovat jeden až tři dny v týdnu z domova a zbytek v kanceláři by upřednostnilo 31 % lidí, kteří se zúčastnili výzkumu Stanfordské univerzity. Dalších 30 % oslovených by na home office rádo strávilo dokonce čtyři až pět dní z týdne. Hybridní model by tak mohl být pro řadu zaměstnanců atraktivní a pro zaměstnavatele efektivní volbou. Proč?

Hybridní model práce z pohledu neurovědy

Velkou předností tohoto postupu je právě možnost volby. Ta značně přispívá k naplnění autonomie, tedy jedné ze základních sociálních potřeb, jak je popisuje model SCARF. Podle neurovědců nám možnost volby přináší pocit předvídatelnosti a kontroly nad okolím, což nám ve výsledku pomáhá například lépe zvládat emoce, a to i ve vypjatých situacích. Ve firemním prostředí patří k hlavním přínosům autonomie vyšší: 

  • ochota vykonávat nepovinnou činnost,
  • motivace,
  • angažovanost,
  • produktivita,
  • věrnost organizaci.

Poskytnutí možnosti volby v praxi přináší zajímavá zjištění.  Skvělým příkladem je americká společnost General Mills. Ta chtěla odměnit své pracovníky za mimořádné nasazení během pandemie. Původní záměr byl poskytnout zaměstnancům den volna navíc. Ve spolupráci s týmem NeuroLeadership Institute však nakonec nechali lidi, aby si sami vybrali mezi třemi D: Dollar (tedy mimořádnou finanční odměnou), Day Off (původně zvažovaným dnem volna) nebo Donation (příspěvkem na charitu, který za ně firma věnuje).

Zájem lidí podílet se aktivně na rozhodování o dalším vývoji jasně vyjadřuje už ochota lidí vyplnit dotazník týkající se preferované odměny. Zapojilo se totiž 85 % oslovených, což bylo o 50 % více než u dotazníků zasílaných v minulosti.  Pozoruhodná byla i volba odměny. Zatímco v řadě firem stále převažuje přesvědčení, že největší odměna je ta finanční, v General Mills se těšil zájmu zaměstnanců i den volna a příspěvek na charitu.

Jak je to s produktivitou?

V souvislosti s tématem home office nebo hybridního modelu bývá často diskutovaným tématem produktivita práce. Na globální úrovni se jí ve svém průzkumu zabývala například konzultační společnost Mercer. Zjistila, že pouze 7 % firem, které se do průzkumu zapojily, zaznamenalo snížení produktivity při práci na dálku během pandemie. V téměř 65 % společnostech neměla práce na dálku na produktivitu žádný vliv, a v 28 % došlo během ní dokonce ke zvýšení produktivity práce.

Produktivitu práce jste ostatně mohli zaznamenat již výše jako jeden z přínosů respektu k autonomii. Jako příklad z praxe může v této souvislosti posloužit experiment, který v jedné z firem uskutečnil NeuroLeadership Institute. V jeho rámci si mohla část lidí vyzdobit své místo v open space dle libosti, druhá skupina tuto možnost nedostala. U lidí, kteří měli možnost volby, vzrostla produktivita o 25 %. 

Změna bude. Ale jaká?

Je jasné, že ve většině firem už původní model práce nebude fungovat tak dobře, jako dřív. Jak ale nastavit způsob, který bude vyhovovat všem a zároveň bude efektivní? „Důležité je zohlednit při rozhodování co nejvíce faktorů a neomezovat se jen na časté obavy manažerů ze ztráty kontroly,“ zmiňuje Dr. Vladimír Tuka. Zkušený kouč s bohatou praxí z firemního prostředí připravil zhruba hodinový webinář na téma návratu do kanceláří. Zahrnul do něj poznatky neurovědy a jejich uplatnění ve firmách. Uvádí v něm také přednosti správně vedených hybridních týmů. Záznam webináře můžete bezplatně zhlédnout na webu NeuroLeadership.

Dozvíte se v něm také, že ony obavy manažerů ze ztráty kontroly jsou zcela přirozené. Pokud totiž dají svým zaměstnancům možnost volby, mozek to vnímá tak, že ztrácí část té své. Automaticky pak situaci vyhodnocuje jako hrozbu a spouští reakce, které změně brání. Je proto důležité podpořit rozvoj manažerů tak, aby se naučili s přirozenými mechanismy probíhajícími v mozku lépe pracovat. Pak mohou oni i tým těžit z benefitů, které třeba konkrétně respekt k autonomii přináší.  

Pokud právě vy řešíte, jak se co nejlépe vypořádat s novou situací a vedením hybridních týmů, rádi vám pomůžeme s osvojením užitečných dovedností. Skvělým základem je program Conversations , v němž se naučíte vést se členy týmu koučovací rozhovory, které zlepší jejich samostatnost, kreativitu i ochotu nést zodpovědnost za svěřené úkoly. 

* Průzkum zaštítený NeuroLeadership Institute

Podívejte se na další články na našem blogu

Další články
Jak si vybrat? Potřebuji poradit